Начало Социални грижи Социална защита Пенсионно осигуряване Пенсиониране при учителите

Пенсиониране при учителите

Пенсиониране при учителите - изображение

Българските учители до 31.12.2020 година могат да се възползват от правото си на специален ред при пенсиониране на база осигурителен стаж и навършена пенсионна възраст. Той е описан в Чл.5 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (ПЗР на КСО) и чл. 19 и 19а от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС).

Любопитна възможност за ранно пенсиониране при учителите от Учителския пенсионен фонд се урежда в текста на Чл. 5, Ал. 1 от ПЗР на КСО. За да могат да се възползват преподавателите от това право към датата на освобождаване от учителска длъжност, трябва да са изпълнени две съществени условия:

1. да са навършили пенсионна възраст 3 години по-рано от възрастта, на която биха могли да се пенсионират на база натрупан осигурителен стаж и за възраст според утвърдения в общ ред на Чл. 68, ал. 1 от КСО;

2. да притежават определен учителски стаж, който се запазва постоянен и непроменен от 1 януари 2014 г. Той е 25 г. и 8 м. за жени и 30 г. и 8 м. за мъже.

Нужният учителски стаж по години е показан в по-долу:


 

 

Учителите, които се пенсионират според установения ред на Чл. 5, Ал. 1 от ПЗР на КСО получават срочно пенсионно възнаграждение за ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд. Неговият размер се намалява с 0,1 % за всеки месец, който не достига на лицето, за да се навърши възрастта му по Чл. 68, Ал. 1 от кодекса. След навършването на тази обща възраст за пенсиониране финансовото възнаграждение на база придобит осигурителен стаж и възраст започва да се превежда в пълен размер от фонд "Пенсии".

Разпоредбата на Чл. 5, ал. 3 от ПЗР на КСО предвижда специален ред, касаещ учителите, придобили правото на ранно пенсиониране според заложеното в Чл 5, Ал. 1 от ПЗР на КСО, но не са се възползвали от него. Те имат възможността да се пенсионират в съгласие с общите условия за навършена възраст, времетраене на осигурителния стаж по Чл. 68, Ал. 1 и 2 от КСО. В описания случай пенсионните им възнаграждения на база придобит осигурителен стаж и навършена възраст се превеждат от фонд "Пенсии". От учителския пенсионен фонд те следва да получават добавка в рамките на 0,33 % от пенсионното възнаграждение за всеки месец, за който имат осигурителна вноска във фонда след придобиването на правото да получават ранна учителска пенсия.

Урежда се и трета възможност за пенсиониране в съдържанието на Чл. 5, Ал. 4 от ПЗР на КСО. Според нея учителите, които до датата на своето освобождаване от учителска длъжност имат необходимия учителски осигурителен стаж, биха могли да се пенсионират след навършване на общата пенсионна възраст според Чл. 68, Ал. 1 от КСО, дори да не притежават общата продължителност на осигурителния стаж. Те следва да получат пенсионно възнаграждение за осигурителен стаж и възраст в пълен размер, което до навършване на описаната възраст в Чл. 68, Ал. 3 от КСО се превежда от Учителския пенсионен фонд. След това плащането е за сметка на фонд "Пенсии".

Времетраенето на осигурителния стаж трябва да се докаже пред определеното териториално подразделение на Националния осигурителен институт (НОИ). Лицата трябва да носят със себе си стриктно оформена трудова книжка или удостоверение обр. УП-3. Те се получават от осигурителя въз основа на получените данни от изплащателните ведомости и друга специализирана документация.

Чл. 19, ал. 1 от НПОС описва дефиницията на понятието учителски трудов стаж. То може да се определи като осигурителен стаж, който се полага на учителска или възпитателска длъжност в учебните и възпитателните заведения. Те, според съдържанието на тази разпоредба са създадени по правилата на Закона за народната просвета. Учителските и възпитателски длъжности са:

1. младши учител;

2. учител;

3. старши учител;

4. главен учител;

5. младши възпитател;

6. възпитател;

7. старши възпитател;

8. главен възпитател;

Осигурителният стаж се зачита като учителски, дори за директорите и заместник-директорите на учебните и възпитателните заведения. За тях се поставя и едно конкретно условие – да са покрили определена норма от задължителната си преподавателска дейност.

Това условие касае преподавателите, заемащи длъжности заложени в списък, одобрен от министъра на образованието, младежта и науката. Той се съгласува и с управителя на НОИ. Описаните по-горе длъжности следва да отговарят и на изискванията, необходими за заемане на длъжността учител или възпитател.

Утвърдените с нормативен акт длъжности във видовете учебни заведения описват пълните норми за задължителна преподавателска работа. Обстоятелствата и времевите периоди, през които лицата са съумели да изпълнят пълната норма за задължителна преподавателска работа, се удостоверяват индивидуално от всяко учебно заведение. Това става благодарение на списъци "образец 1", материалните книги или изплащателните ведомости.

Лицата, непокрили пълната норма, касаеща задължителната преподавателска работа, както и непритежаващите такава, не следва да имат осигурителен учителски стаж.

Според съдържанието на Чл. 19, Ал. 4 от НПОС за учителски се приема и стажът, който е придобит след 01.01.2007 г. на длъжност "възпитател" в домовете за деца, лишени от родителска грижа. Това е валидно и след 01.01.2008 г. за длъжност "възпитател" в специализираните институции, предоставящи социални услуги за деца, както и осигурителният стаж, придобит след 01.01.2009 г. на длъжност "педагог" или "възпитател" в домовете за медико-социални грижи за деца и в детските ясли.

Още по темата:

4.3, 6 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиЛайфстайлСнимкиЛюбопитноНовиниПсихологияОбразованиеИсторияАнкетиОрганизацииЗдравни съветиНормативни актовеСтатистически проучвания