Начало Социални грижи Социална защита Пенсионно осигуряване Изплащане на неполучена пенсия от починал пенсионер

Изплащане на неполучена пенсия от починал пенсионер

Изплащане на неполучена пенсия от починал пенсионер - изображение

Нормативната уредба, описваща процедурата за изплащането на неполучена пенсия от починал пенсионер, е Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Точният законов текст в нея, който урежда процедурата, може да се прочете в чл. 91, ал. 1 и ал. 2.

Компетентният орган, благодарение на който се реализира процедурата, е част от централното управление на Националния осигурителен институт. Това е дирекция "Европейски регламенти и международни договори".

Заинтересованите заявители на тази процедура са физически лица (наследници на починалия пенсионер или негови представители).

За да стартира административната процедура, услугата следва да бъде заявена:

- на място в дирекция "Европейски регламенти и международни договори", на страницата на осигурителния институт (чрез web-интерфейс на АИС) чрез квалифициран електронен подпис (КЕП);

- на страницата на осигурителния институт (чрез web-интерфейс на АИС) чрез въвеждане на персонален идентификационен код (ПИК) за физическите лица с  ЕГН/ЛНЧ или идентификационен код на осигурителя (ИКО);

- от пощенски оператор;

- на електронната поща на осигурителния институт - noi@nssi.bg;

- посредством чужди компетентни институции.

За да стартира процедурата, наследниците следва да си подготвят следните документи:

- заявление, съставено в свободен стил;

- удостоверение за наследници;

- ако пенсионерът е починал в чужбина, то наследниците трябва да се снабдят с документ, изготвен в съгласие със законодателството на определената държава, който удостоверява кои са наследниците на починалото лице, заверен с "Апостил" или е легализиран, съгласно Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа;

- нотариално пълномощно, в случаите на упълномощаване. Когато то е издадено в чужбина, то следва да e заверено с "Апостил" или да се легализира, съгласно реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа;

- документи за наличието на персонална банкова сметка;

Документите следва да се подадат:

- на място в приемната на дирекцията;

- чрез пощенския оператор на адреса на НОИ;

- на Интернет страницата на НОИ;

- на електронната поща на НОИ;

- посредством преносими  външни  носители;

- чрез чуждите компетентни институции.

Ако процедурата, описана по-горе, се спази, следва:

- неполученото пенсионно възнаграждение от починал пенсионер да бъде получено на посочената банкова сметка в България или в чужбина;

- неполученото пенсионно възнаграждение да бъде изплатено посредством поименен чек в чужбина;

- неполученото пенсионно възнаграждение от починал пенсионер да се изплати благодарение на посредничеството на осигурителния институт в съответната държава, когато пенсията на починалия е превеждана по този начин;

Ако нещо в процедурата не бъде спазено, то наследниците ще получат разпореждане за отказ за изплащането на пенсията. Освен това, при постановено разпореждане за отказ, същото може да бъде обжалвано в рамките на 3 месеца след получаването му пред управителя на НОИ, съгласно чл. 117, ал. 2, 4 от Кодекса за социално осигуряване.

Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиОрганизацииАнкетиСтатистически проучванияЛайфстайлНовиниНормативни актовеЛюбопитноСнимкиЗдравни съветиПсихологияИсторияСпортГеографияПроизводители