Начало Социални грижи Социална защита Пенсионно осигуряване Условия през 2017 година за ранно придобиване на пенсия за осигурителен стаж и възраст за учителите

Условия през 2017 година за ранно придобиване на пенсия за осигурителен стаж и възраст за учителите

Условия през 2017 година за ранно придобиване на пенсия за осигурителен стаж и възраст  за учителите - изображение

Българските учители придобиват правото да се пенсионират за осигурителен стаж и възраст при навършването на 58 години при жените и 61 години при мъжете. Натрупаният учителски осигурителен стаж трябва да бъде 25 години и 8 месеца при жените и 30 години и 8 месеца при мъжете.

След 31.12.2016 година горепосочената възраст следва да нараства от първия ден на всяка следваща календарна година. Тази информация може да се проследи на таблицата по-долу, касаеща чл. 69 в, ал. 1 от КСО.Добре е да се има предвид, че за учителите, пенсионирали се съгласно условията на чл. 69 в, ал. 1 от КСО се превежда срочно пенсионно възнаграждение за ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд в размер, фиксиран в на чл.70 от КСО и намален с 0,1 на сто за всеки месец, който недостига на лицето до навършването на възрастта му по чл. 68, ал. 1. (чл. 69 в, ал. 2 от КСО).

На учителите, получили правото си да получават пенсия съгласно условията, посочени  в чл. 69 в, ал. 1 и се пенсионират по правилата на чл. 68, ал.1 и 2, се превежда пенсионно възнаграждение за стаж и навършена възраст от фонд “Пенсии”, както и добавка от Учителския пенсионен фонд в размер 0,33 % от пенсионното възнаграждение за всеки месец, за който са постъпвали осигурителни вноски във фонда след придобиването на правото на пенсионно възнаграждение съгласно чл. 69 в, ал. 1., ал.3 от КСО.

За всички учители, натрупали нужния по чл. 69 в, ал. 1 учителски осигурителен стаж и се пенсионират след достигането на възрастта, посочена в чл. 68, ал. 1, се превежда пенсионно възнаграждение в пълен размер от Учителския пенсионен фонд до навършване на годините, фиксирани в чл. 68, ал.3. След навършването на възрастта, посочена в чл. 68, ал. 3 пенсиите се превеждат за сметка на фонд "Пенсии". (чл. 69в, ал. 4 от КСО)

Всички осигурени български граждани в професионален пенсионен фонд придобиват правото да получават професионално пенсионно възнаграждение за ранно пенсиониране при:

- не по-малко от 10 осигурителни години стаж след 31 декември 1999 г., съгласно заложеното в условията на първа трудова категория и възраст, 10 години по-ниска от тази по чл. 68, ал. 1от КСО (чл. 168, ал. 1, т. 1 от КСО);

- не по-малко от 15 години осигурителни години стаж след 31 декември 1999 г., съгласно заложеното в условията на втора трудова категория и възраст, 5 години по-ниска от тази по чл. 68, ал. 1от КСО (чл. 168, ал. 1, т. 2от КСО);

Когато се преценява правото за присъждане на пенсионно възнаграждение за ранно пенсиониране по чл. 168, ал. 1, т. 2 от КСО осигурителният стаж от първа трудова категория допълва този от втора без превръщане.

Пенсионното възнаграждение се превежда до навършването на възрастта по чл. 68, ал. 1 и няма как да се взема с пенсията за трудова дейност или със социална пенсия за инвалидност.

Наличието на стажа за осигуряване, изискващ се за отпускането на пенсия за ранно пенсиониране от професионален пенсионен фонд следва да бъде доказано чрез удостоверение, издаващо се от НОИ.

Снимка: mikecoady.com

Още по темата:

5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиАнкетиОрганизацииЛюбопитноЗдравни съветиНовини