Начало Социални грижи Социална защита Социални осигуровки Осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО)

Осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО)

Осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) - изображение

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване може да бъде класифицирано като втори основен стълб, подкрепящ българската пенсионна система. Тя дава правото на немалка част от обществото на втора спомагателна пенсия. Това е в сила за хората, които са родени след 31.12.1959 година. Работещите при условията на първа и втора категория труд получават и възможност да получават пенсия при евентуално ранно пенсиониране. Този тип осигуряване се регламентира като втори дял от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Функционира като своеобразно сътрудничество, или по-точно участие в специализирани пенсионни фондове, учредяващи и управляващи се от лицензирани пенсионноосигурителни дружества. Участие във фонд на ДЗПО може да се осъществи при подаването на заявление, което е индивидуално. Това трябва да се осъществи в границите на три месеца от възникването на задължението за осигуряване или на базата на длъжностна систематизация, като редът и начинът, на които се прецизира допълнително чрез обща инструкция на Комисията за финансов надзор и Националната агенция по приходите.

Базисни елементи:

1. Наложителност на принадлежността.

2. Автономност от юридическа гледна точка на пенсионноосигурително дружество, универсални и професионални пенсионни фондове.

3. Яснота, отделеност и яркост на дейностите.

4. Позволителен режим и държавна регулация.

5. Наложително отчитане по периоди и анализирана на постъпилата информация.

6. Среда на конкуриране при почтени условия между пенсионните дружества.

7. Защита интереса на потребителите на този тип осигуряване.

8. Гарантира се благодарение на прецизни пенсионни схеми и принципи на покриване на капитала на основата на дефинирани вноски.

9. Частност (от гледна точка на личността) при осигуряване – всички осигурени имат индивидуални осигурителни номера, а техните вноски се трупат персонални осигурителни партиди.

Осигурените потребители:

1. Хората, които са се родили след 31.12.1959 г. по задължение се осигуряват за получаване на допълнително пенсионно възнаграждение в специализиран пенсионен фонд. В случаите, в които са се осигурили във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване.

Особеност: Служители на Национална разузнавателна служба, служба „Военна информация“, под опеката на Министерството на отбраната и Специална куриерска служба на Министерство на транспорта и съобщенията не са осигурени за допълнително пенсионно възнаграждение в специализиран пенсионен фонд.

2. Лица, упражняващи трудовата си дейност в условия на първа и втора категория труд, осигуряващи се във фонд „Пенсии“ на държавно обществено осигуряване се осигуряват задължително и в специализиран пенсионен фонд за пенсионно възнаграждение при ранно пенсиониране, без възрастта да е от значение.

Правомощия при осигуряването във фонд за Допълнително задължително пенсионно осигуряване

Осигуряването в универсален пенсионен фонд дава възможност за:

- допълнително пожизнено пенсионно възнаграждение при старост след придобиването на правомощие за пенсия при достигнат осигурителен стаж и години според първата част на Кодекса за социално осигуряване или ако осигуряващият се желае да получава допълнително пожизнено пенсионно възнаграждение за старост пет години преди навършването на годините, необходими за получаване на правомощие за получаване на пенсия на база осигурителен стаж и възраст според първа част на Кодекса за социално осигуряване. Това се осъществява при положение, че натрупаният капитал по персоналната партида позволява отпускане на подобно пенсионно възнаграждение в размер , който да не е под този на минималната пенсия, формирана въз основа на придобит стаж и достигната възраст.

- Единично превеждане в размер до 50% от сумата, натрупана по персонална партида, при пожизнена загуба на трудоспособност над 70.99%.

- Единично или изплащане на отделни вноски на определени суми на наследниците на починал потребител при условия и според реда на конкретния дял.

Осигуряването в професионалният пенсионен фонд гарантира правомощия за:

- Срочно професионално пенсионно възнаграждение при ранно пенсиониране за работещи при условия на първа и втора категория труд;

До края на 31.12.2014 г. работещите според дефинираните условия на първа и втора категория труд имат правото да бъдат пенсионирани по условията на Чл.4, Ал.1 от преходни и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (ПРЗ на КСО). Финансовият капитал по персоналните им партиди се прехвърля във фонд „Пенсии” на ДОО. Следователно тяхната пенсия би се превеждала от териториално подразделение на Националния осигурителен институт според постоянния адрес на потребителя. След изтичането на този срок възползвалите се от възможността за ранно пенсиониране могат да получат пенсионно възнаграждение до навършване на възрастта по Чл. 68 от КСО от съответния професионален пенсионен фонд и след достигане на тази възраст ще имат право на пенсионно възнаграждение, отпуснато от Националния осигурителен институт.

Размер на осигурителните вноски:

Размерът на вноските за държавно обществено осигуряване (ДОО), за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) - според видовете осигурени потребители и разпределението между осигуряващ и осигурено лице.

Осигурителни вноски се прехвърлят по дадената сметка за ДЗПО в компетентната териториална дирекция на Националната агенция по приходите, като за всеки превод се прилага код за всеки един вид плащане.

Осигурителни вноски за ДЗПО се превеждат върху дохода, на чиято база се дължи осигурителна вноска за държавно обществено осигуряване. Изключение прави текста на Чл. 9, Ал. 6 и 7 от Кодекса за социално осигуряване. В тези случаи вноските се превеждат върху дохода, който не трябва да е по-малък от минималния месечен размер на осигурителните доходи и не по-голям от максималния месечен осигурителен доход, определени от Закон за бюджета на ДОО.

Осигурителни вноски за ДЗПО се превеждат заедно с осигурителни вноски за ДОО.

Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиАнкетиНовиниНормативни актовеОрганизацииЛайфстайлЛюбопитноСнимкиЗдравни съветиПсихологияСтатистически проучвания