Начало Социални грижи Социална защита Социални осигуровки Възможности, при които можем да си закупим осигурителен стаж

Възможности, при които можем да си закупим осигурителен стаж

Възможности, при които можем да си закупим осигурителен стаж - изображение

Кодексът за социално осигуряване (КСО) е нормативният акт, където са предвидени няколко възможности, описващи така нареченото "закупуване" на осигурителен стаж. Те са:

– за времевия период на обучение за завършено висше или полувисше образование;

- за периода на завършване на докторантура, определен в нормативен акт за всички лица, придобили образователната и научна степен "доктор";

- до 5 недостигащи години стаж, за да се придобие на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгласно общия ред.


Споменатите по-горе възможности са разписани в чл. 9а от КСО, а по-детайлно текстът е разгледан в чл. 45 и 45а от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

Общите черти между тях е, че:

- времевият период, за който са внесени осигурителни вноски, се зачита за осигурителен стаж от трета трудова категория;

-  придобитият чрез "закупуване" стаж може да се ползва единствено при пенсиониране;

-  вноските за осигуряване се изчисляват с процент, разписан за фонд "Пенсии" за лицата, родени преди 01.01.1960 г. върху минималните осигурителни доход за самоосигуряващите се българи, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на превеждането на вноските;

- лицата внасят сумите за вноските си за осигуряване за своя сметка по банков път;

- придобитият посредством закупуване осигурителен стаж се зачита чрез удостоверение, което се издава от осигурителния институт.

Освен описаните по-горе възможности, за осигурителен се приема стажът на лицата, завършили висше или полувисше образование за времето на обучението им, предвидено по учебния план за конкретната завършена специалност. Формата на обучение (редовна, задочна, вечерна) е без значение. Важно е единствено това време да не се зачита за стаж съгласно друго основание (например лицето да е работило, да се зачита стаж като "неработеща" майка/осиновителка и др.).

Удостоверението следва да се дава съгласно документи, доказващи наличието на внесени осигурителни вноски, диплома за висше или полувисше образование и документи, удостоверяващи срока на обучението.

Възможността да бъдат закупени осигурителни вноски до 5 години осигурителен стаж, който недостига за придобиването на право за получаване на пенсионно възнаграждение по общия ред на чл. 68 от КСО, може да се използва от хората, навършили общата пенсионна възраст. От тази възможност не могат да се възползват лицата, искащи да се пенсионират на по-ниска от общата възраст – например работилите при неблагоприятни трудови условия, искащи да се пенсионират съгласно реда на чл. 4, ал. 1 – 3 от ПЗР на КСО. Когато българският гражданин е заявил желанието да си “закупи” стаж съгласно този ред, от осигурителния институт се преценява колко време не достига за окръгляне на нужния за пенсионирането осигурителен стаж. След това лицата се информират за недостигащия им осигурителен стаж, каква е конкретната сума на вноските за осигуряване, които дължат и реда за тяхното внасяне.

Времето, за което са внесени осигурителните суми за период, по-продължителен от изискуемия за придобиването на право на лично пенсионно възнаграждение, не може да се зачете като стаж за осигуряване. За този времеви период хората имат право да изискат възстановяването на т.нар. неоснователно преведени осигурителни суми за вноски от определената териториална дирекция на НАП. Удостоверението, упоменаващо наличието на "закупен недостигащ стаж" следва да бъде издадено от издава от териториалното подразделение на осигурителния институт въз основа на документите за всички внесени вноски за осигуряване. За хората, които пребивават на територията на чужда държава, с която нашата страна има сключени международни договори, касаещи социалното осигуряване, удостоверението следва да се издаде от ТП на осигурителния институт в София (град). За придобития стаж за осигуряване, за който са преведени вноските за целта "недостигащ", правото за придобиване на пенсионно възнаграждение възниква от датата на подаване на заявлението.

За всички случаи, когато са внесени осигурителните вноски за завършено висше или полувисше образование за времевите периоди на обучението, по-малки от 5 години, хората имат правото да внесат осигурителни вноски за т.нар. "недостигащ стаж" (за определената разлика до 5 години).
Осигурителният доход за периодът, за който е "купен" стаж за осигуряване, не се има предвид при сумирането на индивидуалния коефициент на пенсионера.

Снимка: https://en.wikipedia.org/wiki/Coin

Още по темата:

3.0, 2 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиАнкетиОрганизацииНовиниЛайфстайлЛюбопитноСнимкиЗдравни съветиНормативни актове