Начало Социални грижи Социална защита Социални осигуровки Осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО)

Осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО)

Осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО) - изображение

Държавното обществено осигуряване (ДОО) представлява вид осигурена обективна защита на трудоспособното население, до която може да се прибегне в случаите на загуба на доходи. Основен източник при осигурителното право, олицетворяващ българското социалноосигурително законодателство е Кодексът за социално осигуряване (КСО)

Базисни елементи на обществено осигуряване

Ключови понятия:

1. "Осигуряващото се лице" е този вид физическо лице, полагащо труд и подлежащо на задължително осигуряване според съдържанието на Чл. 4 и 4а от Кодекса за социално осигуряване. За него са внесени или са дължими осигурителни вноски. Осигуряващо се е и лице, което осъществява трудова дейност по Чл.10 и продължаващо през периода описан в Чл. 9, Ал. 2, т. 1 - 3 и 5.

2. „Самоосигуряващо се“ е всяко лице по смисъла на Чл. 4а, Ал. 1 за периода, през който са преведени неговите дължими суми за осигуряване.

Осигурени лица

Осигурителят се дефинира като физическо, юридическо лице, неперсонифицирано дружество, включително и различните организации, имащи задължение по закон да превеждат осигурителните суми за други физически лица. България взема участие в осигуряването чрез трансфериране на определена сума във фонд "Пенсии" в размер и според реда, определящ се в Чл. 21, т. 5 от Кодекса за социално при осигуряването трансфер от републиканския бюджет в рамките на 12 на сто върху сбора от осигурителният доход на осигурените лица за календарната година.

Самоосигуряващи се

Дефинира се като физическо лице, задължено да превежда осигурителна вноска за негова собствена сметка. България взема участие при осигуряване на тези лица чрез трансферирането на суми по фонд „Пенсии“ в размер и според реда, описващ се Чл. 21, т.5 от Кодекса за социално осигуряване.

Процедурата по осигуряването на самоосигуряващите се и полагащите труд, без да са сключили договор по трудово правоотношение, както и тази относно реда за осигуряването на български граждани на работни позиции за граница и морските служители се регламентира в Наредбата за общественото осигуряване на тези хора. Размерът на осигурителната вноска за самоосигуряващите се следва да се поема изяло от тях.

Осигурителните вноски се превеждат по съответна сметка на компетентната ТД на НАП чрез упълномощените банки, лицензираните пощенски оператори или техните подразделения, като:

1. Е нужно да се употреби единния идентификационен код по БУЛСТАТ, ЕГН, ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП на лицето

2. Осигурители/осигуряващи се превеждат вноските си ежемесечно поотделно чрез прехвърлянето от сметките си на компетентната ТД на НАП

3. Осигурители/осигуряващи се, непритежаващи банкова сметка, превеждат осигурителните си вноски в брой в банки и в пощенски клонове.

Осигурителен доход

Представляват доходите,на чиято основа се дължат осигурителните вноски, включващи всички работни възнаграждения, включително начислени, неизплатени или неначислени и други от хода на трудовата дейност.

Осигурителен доход, на чиято основа се формират осигурителните вноски, се регламентира в Наредбата за елемент на възнаграждението и доходите, на чиято основа се определят осигурителните вноски.

Осигурители, осигурителни каси, самоосигуряващи се лица и работодатели периодично предоставят на Националната агенция по приходите данни относно:

1. Осигурителните доходи и вноските за държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", дните за осигуряването и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физически лица.

2. Документи относно сумите по дължими осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, "Учителския пенсионен фонд", здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноски по фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

3. Съдържание, срокове, начин и ред по подаването и съхраняването на декларациите се регламентират в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.

Още по темата:

3.0, 2 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиАнкетиНовиниЛайфстайлНормативни актовеСнимкиИсторияЛюбопитноОрганизацииЗаведенияПсихологияЗдравни съветиСтатистически проучвания