Начало Социални грижи Социална защита Социални осигуровки Видове социални осигуровки

Видове социални осигуровки

Видове социални осигуровки - изображение

Типове обществено осигуряване

В България функционират два вида обществено осигуряване - здравно и социално. Подсигуряват се от Здравноосигурителните и Пенсионноосигурителните национални системи.

Модели на обществено осигуряване

Политико-икономическите модели за общественото осигуряване биват два основни вида - либерален и държавен. Появата на втория модел се обуславя от появата на разбирането за социална държава. Функционират и т.нар. смесени модели, но те са своеобразни модификации между двата основни модела или такива, имащи специфичното участие на трети пенсионносигурителни лица. Такива са например частните фондове, корпорациите или други субекти.

Видове социални осигуровки

България система за социално осигуряване включва:

- обществено осигуряване, което се гарантира от Кодекса за социално осигуряване и предвижда осигуряването на българските граждани;

- допълнително социално осигуряване, компенсиращо евентуални загуби на доходи или издръжка

- краткосрочно обществено осигуряване, осъществяващо се главно чрез превеждането на финансови компенсации (напр. болничните листове от НОИ, вместо възнаграждение от работодателите при ползването отпуск поради заболяване)

- дългосрочно обществено осигуряване, осигуряващо се чрез изплащането на пенсионни възнаграждения.

- здравно осигуряване, осигуряващо се от Закона за здравното осигуряване, по който се изплащат разходите за лечение.

В България задължително обществено осигуряване функционира единствено по силата на закон и с помощта на монополните структури – Национален осигурителен институт и Национална здравноосигурителна каса.

Социална сигурност

На 15 юни 2008 г. благодарение на четиридесетото Народно събрание в действие влиза Конвенция № 102 на Международната организация на труда за социална сигурност от 1952 г. Социалната сигурност, заложена в конвенцията налага полагането на непрекъснати усилия от държавата, целящи покритие на неизгодните последствия от настъпването на определени осигурителни събития, определящи се като "социален риск" по смисъла на тази конвенция. Усилията се изразяват главно в провеждане на различни политики, водещи до конкретните заложени резултати по конвенцията - социална сигурност насочена към потребителите на осигурителното право.

Конвенция № 102 гарантира покриването на девет базисни групи компенсации:

- за осигуряването на медицинска грижа;

- при заболяване;

- при безработица;

- при напреднала възраст;

- при трудови инциденти;

- семейни компенсации;

- при бременност и раждане;

- за инвалидизация;

- при смърт (наследствени);

Видове осигурителни рискове

Държавното обществено осигуряване осигурява покритието на следните видове осигурителни рискове:

- общо заболяване;

- трудови инциденти;

- професионални заболявания;

- майчинство;

- безработица;

- напреднала възраст;

- смърт;

Основни елементи при видовете социално осигуряване

1. Задължителност и всеобхватност на осигуряването

2. Съпричастност на осигурените лица;

3. Равнопоставеност на осигурените лица;

4. Социален диалог при управление на националната осигурителна система;

5. Фондово организиране на осигурителните средства.

Още по темата:

0.0, 0 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНормативни актовеЛюбопитноЛайфстайлНовиниСнимкиОрганизацииАнкетиПсихологияСпециалистиЗдравни съвети