Начало Социални грижи Трудова ангажираност Къде и как се заверяват осигурителните книжки?

Къде и как се заверяват осигурителните книжки?

Къде и как се заверяват осигурителните книжки? - изображение

Осигурителните книжки следва да се оставят за заверка в осигурителния институт, където е адресът на регистрацията или постоянният адрес (зависи от вида на осигуреното лице). За целта трябва да се подаде заявление, без значение в кое териториално подразделение на НОИ е издало книжката. Хората, предоставящи персонално осигурителната си книжка за заверяване, следва да подадат заявление примерен образец З-1, а осигурителните каси, търговските представителства, упълномощени лица и др. трябва да подадат заявление примерен образец З-2.

Заверяването на осигурителните книжки на хората, които се осигуряват сами подлежи на проверка за съответствие между фигуриращите в регистъра на осигурените лица данни и постъпилите финансови суми – по данните от информационната система на НОИ – за всички авансово внесени през годината суми и за довнесените вноски при определянето на окончателния размер на осигурителния доход. Едва след като се констатира пълно съответствие във всички проверени данни, осигурителните книжки следва да се заверят (за периодите до 31.12.2015 г.).

Попълнените осигурителни книжки следва да се представят в осигурителния институт, където ще бъдат заверени от инспектор по осигуряването. Заверката се прави, когато на лице са следните условия:

- да са направени всички дължими авансови вноски за осигуряване за всеки месец от периода на дейността;

- да са подадени всички данни с декларация-образец № 1 за направените авансови вноски;

- да са внесени всички окончателни осигурителни вноски, когато лицата дължат такива.

Предоставените данни за преведените авансови осигурителни вноски съгласно чл. 6, ал. 8 от КСО, окончателният размер на осигурителния доход и внесените окончателни осигурителни вноски по чл. 6, ал. 9 от КСО следва да се получават служебно в осигурителния институт от НАП. След проверката на тези данни, осигурителните книжки следва да се заверяват.

Документите, нужни за заверката на осигурителните книжки за всички хора, наети по трудово правоотношение при осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица:

Заверката на осигурителните книжки се прави след като осигурителите предоставят някои документи, с които удостоверяват размера на трудовите възнаграждения, върху които се дължат определени суми за държавното обществено осигуряване за всички наети по трудово правоотношение служители.
Предприема се и проверка на всички данни, подадени за осигурените работници с декларация обр. № 1 "Данни за осигуреното лице" и датите на начало и прекратяване на трудовото правоотношение в регистъра на трудовите договори.

Всички документите, нужни за заверка на осигурителните книжки за служителите, работещи за известно време в чужбина (взелите участие в международни мисии съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи, изпратените наши сънародници от български посредник, трудещите в международни органи или организации, имащи съгласието на компетентните български държавни органи и за съпругите/съпрузите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба по време на задграничния им престой):

- осигурителна книжка с попълнени данни;

- доказателство за преведените финансови вноски.

При заверяването на осигурителните книжки на лицата, работещите в международни органи или организациите със съгласието на компетентните национални държавни органи, поради централизираното изплащане на осигурителните вноски от бюджетните организации, книжките следва да бъдат заверявани въз основа на данните, предоставени от определената бюджетна организация , на основание чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО и не се изисква доказателство за направените вноски.

Всички документи, нужни за заверяването на осигурителните книжки за хората по чл. 4, ал. 9 от КСО са:

- попълнена коректно осигурителна книжка;

- доказателство за платени вноски.

Съгласно чл. 117, ал. 1, т. 1 от КСО всички осигурени български граждани имат право да подават жалби пред ръководителите на осигурителния институт срещу отказ за заверка на осигурителна книжка. Всички жалби биха могли да бъдат подадени без значение от това дали имат писмен отказ за заверяването на осигурителната книжка, или не.

Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиОрганизацииНовиниАнкетиСтатистически проучванияСнимкиНормативни актове