Начало Социални грижи Трудова ангажираност Обезщетения Парични обезщетения за безработица и особености при определяне на размера им – първа част

Парични обезщетения за безработица и особености при определяне на размера им – първа част

Парични обезщетения за безработица и особености при определяне на размера им – първа част - изображение

Парични обезщетения за безработица и особеностите при определянето на размера им е описан детайлно в Кодекса за социално осигуряване.

Последователността за отпускането и изплащането на паричните обезщетения за безработица се регламентира в глава четвърта "а" от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Наредбата за отпускането и изплащането на финансовите обезщетения за безработица (НОИПОБ).

1. Основания за придобиването на правомощието да се получи финансовата компенсация за безработица

За това право могат да претендират всички лица, които са внесли осигурителните вноски във фонд "Безработица". Това трябва да се е случило през последните петнадесет месеца преди прекратяване на осигуряването, а споменатите лица трябва да са:

- са се регистрирали като безработни в Агенцията по заетостта;

- не са придобили правомощие за получаване на пенсионно възнаграждение на база осигурителен стаж и възраст или пенсионно възнаграждение за ранно пенсиониране в България, или пенсионно възнаграждение в друга държава;

- не изпълняват определена трудова дейност, за която се изисква задължително осигуряване по Чл. 4.

(Чл. 54а, Ал. 1 КСО)

2. Период, който се зачита при определянето на правото на финансово обезщетение за безработица

При определянето на правомощието за получаване на финансово обезщетение за безработица се зачита и времето:

- на платени и неплатени отпуски за отглеждането на деца;

- на платени и неплатени отпуски за временна нетрудоспособност, бременност и раждане;

- на неплатен отпуск до 30 работни дена в рамките една календарна година, зачитаща се за трудов и осигурителен стаж;

- зачетено за осигурителен стаж според чуждестранни законодателства на основание на международни договори, по които България е страна.

(Чл. 54а, Ал. 2 КСО)

Последователност за отпускането на обезщетение:

Финансовото обезщетение за безработица се отпуска чрез издаване на заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Отпускане, изчисляване, изменяне, отказване, спиране, прекратяване, възобновяване и възстановяване на всички финансови компенсации за безработица се осъществява въз основа на данните по Чл. 5, Ал. 4, т. 1 КСО и получените данни, декларирани в подадената от заинтересованите лица документация за отпускането на финансовите обезщетения, при условия и последователност, определена с Наредбата за отпускането и изплащането на финансовите компенсации за безработица (НОИПОБ).

(Чл. 54а, Ал. 3 и Ал. 7 КСО)

Размери на финансовата компенсация за безработица:

Дневната финансова компенсация за безработица е в рамките на 60 % от среднодневното заплащане или среднодневния осигурителен доход, на базата на който се внасят дължимите вноски за фонд "Безработица" за последните 24 месеци, които предхождат този на прекратяване на внасянето на осигуровки. Той не може да бъде по-малък от минималния дневен размер на компенсацията за безработица, определена със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за всяка календарна година. За 2013 г. този размер е 7,20 лв.

(Чл. 54б, Ал.1 КСО)

Изключения от правилото за определянето на размерите на финансовата компенсация за безработица:

- всички безработни лица, чието трудово правоотношение е прекратено по тяхно лично желание или с тяхното съгласие, или поради виновно поведение на основание Чл. 325, т. 1 и 2, Чл. 326 и 330 от Кодекса на труда, Чл. 103, Ал. 1, т. 1, 2 и 5, Чл. 105, Чл. 107, Ал. 1, т. 1 - 4 от Закона за държавния служител, Чл. 162, т. 1 и 6, Чл. 163 и Чл. 165, т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Чл. 245, Ал. 1, т. 4, 6 и 8 от Закона за министерството на вътрешните работи и Ал. 165, Ал. 1, т. 2, 3 и 5 и Чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт или по други закони, както и безработните лица, придобили право на обезщетение преди изтичане на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение, получават минималния дневен размер на обезщетението за безработица съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за срок 4 месеца.

(Чл. 54б, Ал. 3 и Ал. 4 КСО)

Определяне на месечната финансова компенсация за безработица:

Месечните размери на финансова компенсация за безработица се определят, като получените дневни размери се умножат по броя работни дни в месеца, за който се отнасят.

(Чл. 54б, Ал. 5 КСО)

Финансова компенсация за безработица на лицата, наети по трудово правоотношение на непълно работно време:

Всички лица, наети на работа на непълно работно време в срока за изплащането на финансовата компенсация и получаващите заплата по-малка от минималното работно възнаграждение, установено за страната, имат правото на компенсация за безработица в рамките на 50 % от полагащите им се финансови компенсации за оставащия период на превеждане.

(Чл. 54б, Ал. 6 КСО)

Особености при определянето на размерите на финансовата компенсация за безработица:

Когато в рамките на периода, за който се определя и среднодневното възнаграждение или среднодневните осигурителни доходи, се включва и времето, зачитащо за осигурителен стаж без осигурителните вноски да са дължими, или през което лицето не е било осигурено за безработица, при определянето на осигурителните доходи се вземат съответно:

- за времевия период на платени и неплатени отпуски за отглеждането на дете, на неплатени отпуски за временна нетрудоспособност, бременност и раждане и на неплатен отпуск до 30 работни дена в рамките на една календарна година - среднодневното минимално работно възнаграждение за страната за дадения период;

- за времевия период на платени отпуски за временна нетрудоспособност, за бременност и раждане - доходите, от който се определя финансовата компенсация;

- за времевия период, признат за осигурителен стаж по чуждестранно законодателство на основание на международен договор, по който България е страна - среднодневното минимално трудово възнаграждение, установено за страната за дадения период;

- за времевия период, за който лицето не се е осигурявало за безработица - среднодневното минимално работно възнаграждение за страната за дадения период.

Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиАнкетиОрганизацииНовиниЛюбопитноПсихологияЛайфстайлСнимкиЗдравни съветиСтатистически проучванияНормативни актовеСпорт