Начало Социални грижи Трудова ангажираност Безработица Как се изчисляват, какви са сроковете и как следва да се изплащат обезщетенията за безработица през 2016 година?

Как се изчисляват, какви са сроковете и как следва да се изплащат обезщетенията за безработица през 2016 година?

Как се изчисляват, какви са сроковете и как следва да се изплащат обезщетенията за безработица през 2016 година? - изображение

Превеждането, сумирането, промяната, издаването на отказ, спирането, прекратяването, възобновяването и възстановяването на финансовите компенсации за безработица се осъществява на базата на данните за осигурителните доходи, вноските за осигуряване за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, паричните вноски, предназначени за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", дните в осигуряване на лицата, които всички осигурители, осигурителни каси, самоосигуряващите се и работодателите периодично представят в НАП и данните, които са декларирани в подадените от лицата документи за отпускането на финансовите компенсации.

В какъв срок се превежда паричната компенсация за безработица?

Превежда се от датата на последното прекратяване на внасянето на осигуровки, ако:

- заявлението се подаде в НОИ в рамките на три месеца, считани от тази дата;

- заинтересованото лице се регистрира като безработно в Агенцията по заетостта в рамките на 7 дни, считани от тази дата.

Ако заявлението се подаде по неуважителни причини след утвърдения тримесечен срок, финансовата компенсация се превежда от датата на заявлението за определения времеви период, намален от закъснението. Ако заявлението се подаде в рамките на срока от 3 месеца, а регистрацията на заинтересованото лице като безработно в Агенцията по заетостта е създадено след изтичането на 7-дневия срок по неуважителни причини, финансовата компенсация се превежда от датата на извършването на регистрацията за конкретния период, намален от закъснението.

Добре е да се знае, че времевият период за превеждането на финансовата компенсация за безработица, отпусната съгласно чл. 54а от КСО, се определя според конкретната продължителност на осигурителния стаж (тя е между 4 и 12 месеца, за по-голямо удобство може до проверите таблицата по-долу).


Освен това като стаж за осигуряване, важен за определянето периода за превеждане на обезщетението, се счита и трудовият стаж до 1 януари 2002 г. съгласно Кодекса на труда или по специални закони и периодът след тази дата, през който лицата са осигурени за безработица.

Как се превеждат финансовите компенсации за безработица?

Финансовите компенсации за безработица се превеждат на всички правоимащи българи, съгласно декларираната от тях персонално разплащателна или спестовна безсрочна банкова сметка, всеки месец за месеца, следващ този, за който се дължат компенсациите. При определени промени лицето има 7 работни дни, за да подаде нова декларация, изготвено по утвърден образец съгласно приложение № 5.

Още по темата:

5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиЛюбопитноАнкети