Начало Социални грижи Трудова ангажираност Безработица Кога се спира изплащането на паричните обезщетения за безработица?

Кога се спира изплащането на паричните обезщетения за безработица?

Кога се спира изплащането на паричните обезщетения за безработица? - изображение

Добре е да се има предвид, че превеждането на финансовата компенсация за безработица се стопира от държавата за периода, през който безработното лице взема компенсация за временна нетрудоспособност или такава за оставане без работа на основание нормативен акт.
Безработното лице е задължено да декларира пред съответното териториално подразделение на осигурителния институт за евентуалното настъпване и отпадане на тези обстоятелствата в рамките на 7 работни дни.

Превеждането на обезщетенията се възобновява от деня, в който отпадане действието на основанието за стопирането на оставащия към датата на спиране времеви период.
Длъжностните лица, ръководещи осигуряването за безработица, или другите длъжностни лица, определени от ръководителя на осигурителния институт, стопират със специално разпореждане производството по отпускането или превеждането на компенсациите за безработица, когато са предоставени доказателства, които биха могли да доведат до издаване на разпореждане за отказ или прекратяване превеждането на компенсацията.

Кои са случаите, в които се преустановява превеждането на компенсациите за безработица?

Преводите на финансовите компенсации за безработица се преустановява при:

- стартиране на трудова дейност, за която българският гражданин подлежи на задължително осигуряване съгласно КСО. Изключение са хората по чл. 114 а, ал. 1 от Кодекса на труда, имащи сключен трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за един ден);

- прекратяването на направената регистрация от Агенцията по заетостта;

- придобиването на право за получаването на пенсионно възнаграждение за осигурителен стаж и възраст в страната ни, такова за старост в друга държава, или при отпускане на пенсионно възнаграждение за стаж и възраст, което е в намалени размери съгласно чл. 68а или на професионална пенсия по чл. 168 от КСО;

- смърт на безработното лице.

Безработното лице е длъжно да декларира пред служителите в осигурителния институт за горните две обстоятелства в рамките на 7 дни.

Ако във времето, в което лицето получава финансовата си компенсация за безработица и започне да упражнява дейност (това автоматично е основание за стартирането на задължителното осигуряване по чл. 4 от КСО), която се преустанови за по малък от 9-месечен период, преводите на финансовата компенсация се възобновяват за оставащия към датата на прекратяването времеви период, ако регистрацията на лицето към Агенцията по заетостта е създадена в срок от 7 работни дни от прекратяването на трудовата дейност. Ако регистрацията е извършена след упоменатия по-горе срок по неуважителни причини, изплащането на финансовата компенсация се подновява от датата, на която е направена новата регистрация за оставащия към датата на прекратяването момент, намален от закъснението.

Още по темата:

5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиЛюбопитноАнкетиОрганизацииНовини