Начало Социални грижи Трудова ангажираност Трудова медицина, превенция и условия за живот Условия на труд

Условия на труд

Условия на труд - изображение

Основна област, обхващаща трудовото законодателство на Европейския съюз (ЕС) са условията на труд. Това включва и разпоредби относно работното време, срочна трудова ангажираност, временните работници, както и командироването на служителите. Тези области имат базисно значение при гарантирането на високи нива на защита на заетостта и социалната цялост на Европейския съюз.

В съответствие със съдържанието трудовото законодателство ЕС определя т.нар. минимални изисквания в сферата на условията на труд. По този начин се позволява на всички европейски социални партньори да имат специална роля при подготовката на специфичните трудови инициативи. Трудовата комисията, ангажирана с условията на труд насърчава социалните партньори да сключват различни споразумения в тази област. Комисията има право да представи законодателни предложения до Съвета и Европейския парламент.

Основни въпроси на Европейския съюз, засягащи условията на труд:

- индивидуални условия на заетост;

- срочна работа;

- непълно работно време;

- временен трудов договор;

- здраве и безопасност при фиксиран срок и временна заетост;

- млади хора на работното място;

- директивата за работното време;- сектор на работното време- командироване на работници;- несъстоятелност на работодателя;

- прехвърляне на предприятия;

За подобряване на условията на труд в България се създава и функционира Фонд "Условия на труд". Конкретното основание за неговото създаване е Законът за здравословни и безопасни условия на труд, като главна задача на фонда е финансирането на дейностите и мероприятията за облекчаване на трудовите условия. Осигурява се финансиране на проекти с национално, отраслово, браншово и регионално значение.

Средства за фонда се набират главно от:

1. Целевата ежегодна субсидия на държавния бюджет.

2. Финансови суми от фонд "Обществено осигуряване".

3. Доброволни вноски, дарения и завещания от български и чуждестранни граждани и юридически лица.

4. Лихви по сметката на фонда.

5. Приходи от благотворителни инициативи и прояви.

Цел на Фонд "Условия на труд"

Тя е свързана главно с повишаването на качеството на работните места чрез финансиране от страна на фонда на различни програми, проекти, организации по безопасност на труда, превенция на служителите и минимализиране на здравните рискове на роботното място.

Дейности на фонда

1. Съфинансиране на проекти и програми с цел подобряване на приложимостта на резултатите

2. Развитие на превантивните дейности по безопасност на труда, работа с обособени целеви групи.

3. Финансират се дейности за подобряване на диагностицирането на и ранното лечение на професионалните заболявания.

4. Спомага за по-добрите проучвания, разработването, издаването, закупуването на информационни и учебни материали.

5. Подпомага прилагането на националното законодателство, и по-специално частта за безопасността и здраве при работа.

6. Финансира семинари и конференции в областта на здравеопазването и безопасните и здравословни условия на труд

7. Участва в международни проекти и програми, свързващи се с безопасните и здравословни условия на труд

Още по темата:

0.0, 0 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНормативни актовеЗаведенияЛюбопитноНовиниПсихологияСнимкиИсторияЛичностиЛеченияОрганизацииЛайфстайлАнкетиСпортРецепти