Начало Социални грижи Трудова ангажираност Безработица Издаване на разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници

Издаване на разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници

Издаване на разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници - изображение

Издаването на разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници, ползващи специална закрила се извършва според Чл.333, ал.1 и ал.5 от КТ. Текстът на Чл.333, ал.1 и ал.5 са следните:
Чл. 333. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай:
2. при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;
3. при намаляване на обема на работата;
5. при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата;
11. при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях;
Чл. 330. (2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работодателят прекратява трудовия договор без предизвестие, когато:
6. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 83 от 1998 г.) работникът или служителят бъде дисциплинарно уволнен;
В този конкретен случай правното основание от чл. 333, ал. 1 и ал. 5 от Кодекса на труда, е подкрепено и от Чл. 6  от Наредба № 5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила. Той е следният:
Чл. 6. Въз основа на документите по чл. 5 инспекцията по охрана на труда в седемдневен срок отказва или дава на предприятието разрешение за уволнение за всеки отделен работник. За да стартира тази процедура работодателят трябва да подготви следните документи:

1. На първо място трябва да оформи искане от своето предприятие в писмен вид. То може да бъде по утвърден образец или в свободен текст.
2. Трябва да се снабди със старо и ново щатно разписание, при прекратяването на трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1 т. 2 от Кодекс на труда. Чл.З28 от Кодекса на труда е следният:
Чл. 328. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в следните случаи:
2. при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;
3. Работодателят трябва да изготви списък, съдържащ всички места и длъжности на лицата с намалена трудоспособност. Той трябва да бъде актуализиран за една година. Това изискване е за фирми, имащи средно списъчен състав над 50 човека.
4. Работодателят трябва да се снабди със становище на ТЕЛК при прекратяването на трудовото правоотношение на своя трудоустроен работник. В това число влизат служителите, страдащи от заболяванията, заложени в текста на Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда.
При прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от Кодекс на труда (касаещи дисциплинарно уволнение) е нужно да се приложат да се приложат и писмени доказателства за това извършено дисциплинарно нарушение.
При прекратяването на трудовото правоотношение по време на полагаем и установен от закона отпуск поради (временна неработоспособност) се представят копия от издадените болничните листове.
Подготвеното искането от работодателя и придружаващите го документи следва да се подадат в Дирекция „Инспекция по труда” (Д ИТ) към определената област на Република България, на територията на която се намира точният адрес на управление на предприятието.

Още по темата:

3.0, 2 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНормативни актовеНовиниЛюбопитноСнимкиИсторияОрганизацииЛайфстайлЗаведенияПсихологияЛичностиЛеченияЗдравни съветиТестовеФизиологияАнкетиАлт. медицинаСпортГеографияПроизводители