Начало Социални грижи Трудова ангажираност Видове трудова заетост Трудов договор при лица под осемнадесет годишна възраст

Трудов договор при лица под осемнадесет годишна възраст

Трудов договор при лица под осемнадесет годишна възраст - изображение

Изисквания за издаване на разрешително от Инспекцията по труда се описват в Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. относно основанията и утвърдения ред за получаване на одобрение за работа на лица, нямащи осемнадесет години (Обн., ДВ, бр. 64 от 08.08.2006 г.– в сила от 09.11.2006).

Тази наредба може да се приложи и при наемането на хора от петнадесет до осемнадесет годишна възраст на трудов договор или като чираци по Закона за занаятите, но Наредбата не може да се приложи за ученици по време на учебна дейност, практики и стажуване.

За да получат работодателите позволение от Инспекцията по труда за стартиране на трудова правоотношение от лице, нямащо 18 годишна възраст, е нужно да изготви искане за разрешение за сключване на трудов договор в писмена форма с конкретно лице в Областна инспекция по труда по местонахождение на обекта, в което кандидатът за работа ще осъществява трудовата се дейност. В него се посочва дейност на фирмата, име на бъдещия служител и длъжността, която ще заема.

Необходимите документи относно разрешението за назначаване на работа на лице, което е непълнолетно са:

1. Молба от името на работодателя за разрешение за осъществяване на трудова дейност от лица, нямащи осемнадесет години.

2. Опис на видовете трудова дейност, която би извършвало лицето, нямащо 18 години.

3. Резултати от оценяването на професионалните рискове, на който има реална възможност да бъде изложено лицето, ненавършило 18 години (това включва и карта за извършената оценка на рисковете за работната длъжност, на която ще бъде назначено дадено лице до 18 г., или списък на идентифицирани опасности и рискове, обхващащи трудовата дейност на лице до 18 г.).

4. Протоколи от извършените измервания на фактори на работната среда за работното място на лицето до 18 г. (Чл.20, Ал. 3, точка 8 от Наредба № 5/1999 г.).

5. Регистър с осигурените разпоредби за защитата на здравето и безопасността на лицето, нямащо 18 годишна възраст.

6. Регистър, съдържащ осигурени лични предпазни средства за лицето, нямащо 18 годишна възраст.

7. Удостоверение проведени предварителни медицински прегледи (ксерокопие).

5. Медицинска оценка (ксерокопие) относно годността на лицето до осемнадесет години да упражнява трудовата дейност, за която кандидатства от службата по трудова медицина.

6. Работен график съобразен за лицата под осемнадесет години.

7. За лица, които подлежат на въвеждащо обучение и желаещите да продължат средното си образование е необходимо да представят служебна бележка, съдържаща началото и края на учебните занятия от учебното заведение, посещавано от лицето.

7. Одобрение на родители, попечители или настойници в писмена форма относно сключването на трудов договор при лица под осемнадесет годишна възраст.

8. Декларация от родители, настойници или попечители в писмена форма, че са наясно с вероятните работни рискове и предприетите мерки за осигуряването на здравословни и благоприятни трудови условия, осигурени от работодателя. Декларацията позволява да бъде съставена в свободен текст.

9. Лични документи на лицето, кандидатстващо за определената работна позиция.

За да разберат работодателите дали ще могат да наемат лице, нямащо 18 години, ще трябва да изчакат 15-дневен срок за произнасянето по искане от Инспекция по труда. Според Чл.16, Ал.2 от Наредба № 6 / 2006 година отказ за издаване на разрешение за започване на работа се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиЛюбопитноНовиниСнимкиНормативни актовеИсторияЗаведенияПсихологияЛичностиОрганизацииЛеченияЛайфстайлЗдравни съветиТестовеФизиологияАнкетиАлт. медицина