Начало Социални грижи Трудова ангажираност Видове трудова заетост Естество на трудовия договор

Естество на трудовия договор

Естество на трудовия договор - изображение

Естеството на трудовия договор се дефинира като вид съглашение, осъществяващо между лице, което е носител на работната сила и някакъв вид неперсонифицирано образувание или друго лице. При него носителят на работната сила е длъжен да предоставя своята работа, като спазва определена дисциплина, а другата страна е задължена да осигурява регламентирани условия за извършването на труда и да заплаща извършващата се дейност.

Естеството на трудовия договор определя неговите основни характеристики, които са свързани главно със следните качества:

- според Чл. 64, ал.1 от Кодекса на труда трудовият договор е винаги двустранен (трябва да се прави разлика с двустранния характер на трудовото правоотношение);

- според Чл. 242 от Кодекса на труда трудовият договор е винаги възмезден. Това е така, защото има задължение за разместването на имуществени престрации. Това е обусловено от Чл. 124 от Кодекса на труда.Така, че необходимото и достатъчно условие, за да се сключи трудов договор е заплатеността на трудовото правоотношение.

- според Чл. 66, ал.1 от Кодекса на труда е комутативен, което ще рече, че са регламентирани финансовите отношения между страните.

- трудовият договор притежава качеството формалност. Той се сключва в писмена форма.

- тъй като няма предшестващи или първични отношения трудовият договор е винаги главен.

Страни по трудовият договор. Отразяват се в Чл.61, ал.2 от Кодекса на труда. Едната страна от това своеобразно съглашение е бъдещият работник, участващ непосредствено и изразяващ своето волеизявление. Ако то е приемливо за отсрещната страна между тях възниква трудово правоотношение.

При лицата ненавършили 15 годишна възраст (чл.301, ал.2 КТ) е нужно съгласието на родителите в писмена форма. При навършени 15 години (лицата все още са непълнолетни) няма нужда от подобно родителско разрешение.

Когато трудовият договор се сключи чрез представител и в съответствие с Чл.61, ал.3 КТ трудовият договор може да бъде сключен и с няколко лица чрез техен упълномощен представител. Така сключен трудов договор се нарича "групов трудов договор" и той се сключва от представителя, като неговото волеизявление участва в цялостния процес. По този начин между работодателя и лицата възникват определени задължения и обвързващи се с тях права. Те са идентични, също както в случаите, когато трудовият договор се сключва поотделно от всеки от тях.

Работодател може да сключи трудов договор и персонално ако е физическо лице, но ако е неперсонифицирано образувание или юридическо лице това се осъществява чрез негов представител. Трудов договор може да се сключи не с работодателя, а непосредствено по-висшестоящия орган. Любопитно е, че трудовото правоотношение обаче не възниква с конкретния орган, а с работодателя.

Съдържание на трудовия договор според Чл.66 КТ.

Включва волеизявленията, които са нужни за сключването му. От там нататък в съдържанието се дели на необходимо и допълнително. Няма как да съществува юридически факт без задължителното (необходимото) съдържание да е на лице. Включват се:

1. Характеристика на работата.

Упоменава каква длъжност ще изпълнява работника според трудовия си договор.

То е упоменато в договора като посочва белезите на трудовата функция са предмет на труда, условията и обема труд, който ще извършва работника. Възможно е това да се определи и описателно.

2. Месторабота.

Определят се материалните граници, където работникът ще предоставя работата си.

3. Работна заплата.

Тя се определя в момента на сключването на трудовия договор. Страните трябва да определят основната заплата и ако са предвидени определени допълнителни възнаграждения, обвързващи се с допълнителните трудови условия (КТ и Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения).

4. Допълнителни клаузи, според Чл.66, ал.1 КТ.

Трудовото правоотношение е легитимно и без тяхното сключване. В случай, че някоя от страните пожелае да ги включи в текста на трудовия договор е нужно да се изиска съгласието на всички участници в него. От казаното до тук става ясно, че подобни условия могат да бъдат обвързани само и единствено с условията по предоставяне на работната сила на бъдещият работещ. Параметрите на условията по договор се определят от предметното договаряне и състава на допълнителните уговорки.

Нужно е да се отбележи, че трудовият договор съблюдава съществуването и гарантира спазването на добрите норми на взаимоотношения между работник и работодател.

Важен детайл оразличава индивидуалния трудов договор от колективния, защото с първия могат да се постигнат само по-добри условия, а вторият гарантира по-благоприятни клаузи от законодателна гледна точка (по този начин се постига тристепенна защита).

Значение на трудовия договор:

Законът гарантира принцип на едностранна неизменност на трудовото правоотношение според чл.118 КТ. При него нито една от страните няма право да изменя елементите от задължителното или факултативното съдържание на трудовия договор.

Според Чл.213, ал.2 КТ бъдещият работник трябва да получи обезщетение при евентуална едностранна промяна на ангажиментите по трудовото правоотношение.

По Чл.327, т.3 КТ бъдещият работник може едностранно да прекрати своя трудов договор при незаконна промяна или неизпълнение на задълженията от работодателя.

Форма на трудовия договор:

Чл.62, ал.1 КТ задължава трудовият договор да се сключва в писмена форма, като по този начин се осигурява яснота, гарантираност в отношенията между дадените страни. В съгласие с добрата практиката, утвърдената форма да се сключи трудов договор е единния акт. Освен в него, трудов договор може да се съставя и в два различни акта. Акт №1 представлява своеобразно волеизявление на работника (молба). Акт №2 също може да е изявление на работодателя, но може да е и заповед. Когато трудовият договор е сключен с два различни акта е необходимо да съществува съвпадение на насрещните волеизявления.

 

 

 

Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНормативни актовеНовиниПсихологияЛюбопитноЛичностиИсторияОрганизацииЛеченияЛайфстайл