Начало Социални грижи Репродуктивност Разсиновяване Тайна на разсиновяването

Тайна на разсиновяването

Тайна на разсиновяването - изображение

За съжаление в България все още съществуват множество предразсъдъци, касаещи осиновяването. То от своя страна се определя като процес на формиране на комплекс от условия за живот на дете, настанено в институция на държавна издръжка. Тези условия се осигуряват от родителска двойка, която е приела и осиновила това дете като свое собствено.

На фона на това обаче българските осиновители се сблъскат с много проблеми. В немалко случаи тяхното единствено разрешение се оказва разсиновяването. Поради субективни причини осиновителите са принудени да предприемат тайно разсиновяване.

Тайната на разсиновяването често пъти е породена от комплексни фактори. Въпреки тяхната многопластовост като основни могат да се определят следните:

1. Като основна причина за предприемането на тайно разсиновяване е негативното обществено отношение, с което би се сблъскала двойката осиновители.

2. Двойката не би желала публично да демонстрира неумението или нежеланието си да бъде отговорна за осиновеното си дете.

3. За съжаление още една причина за тайното разсиновяване на дете е общественото положение на осиновителите, което би било силно засегнато от евентуално публично разсиновяване.

4. В случай че важна информация умишлено се укрие или спести на осиновителите и в течение на времето се проявят увреждания, които не са констатирани в медицинската документация, необходима за осиновяване на детето. Създава се предпоставка за угнетяването и разочарованието на осиновителите. Това може да бъде също индиректна причина за тайно разсиновяване.

5. Неумението и нежеланието на родителите да намерят индивидуален подход спрямо детето пораждат подсъзнателно чувство на срам. Подобни семейни двойки са склонни да предприемат тайно разсиновяване.

Причините за прекратяване на осиновяването според текста на Семейния кодекс са следните:

1. унищожаемост поради нарушение на чл. 77, ал. 1, чл. 78, чл. 79, чл. 80, ал. 1 и ал. 2, изречение първо, чл. 81, чл. 82, ал. 1, т. 1, чл. 89, ал. 1, т. 1, 2 и 4 и ал. 2 и 3;

2. тежко провинение от едната страна или при наличие на други обстоятелства, които дълбоко разстройват отношенията между осиновителя и осиновения.

(2) Иск за унищожаване на осиновяването поради нарушение на чл. 89, ал. 1, т. 1, 2 и 4 и ал. 3 може да се предяви от лицето, което не е дало съгласие, в едногодишен срок, който тече за осиновителя и за всеки от родителите на осиновения от узнаването на осиновяването. За осиновения срокът тече от навършването на пълнолетие или от узнаването на осиновяването, ако то е станало по-късно. Същото правило се прилага и за лицето, чието съгласие е дадено в резултат на грешка, измама или заплашване, както и при нарушение на чл. 89, ал. 2.

(3) Иск за унищожаване на осиновяването поради нарушение на чл. 82, ал. 1, т. 1 може да се предяви от осиновителя, осиновения и всеки от родителите на осиновения в едногодишен срок от допускане на осиновяването.

(4) В останалите случаи на унищожаемост прекратяване могат да поискат осиновителят, осиновеният и всеки от родителите на осиновения до навършване на пълнолетие на осиновения.

(5) В случаите по ал. 1, т. 2 прекратяване на осиновяването могат да поискат осиновителят и осиновеният.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 21.12.2010 г.) Прокурорът има право да поиска прекратяване на осиновяването в защита на обществения интерес. В случаите по ал. 1, т. 1 искът се предявява в сроковете по ал. 3 и 4, а по ал. 1, т. 2 - до навършване на пълнолетие на детето.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 21.12.2010 г.) Дирекция "Социално подпомагане" има право да поиска прекратяване на осиновяването по ал. 1, ако то противоречи на интереса на детето. В случаите по ал. 1, т. 1 искът се предявява в сроковете по ал. 3 и 4, а по ал. 1, т. 2 - до навършване на пълнолетие на детето.

(8) Осиновяването може да бъде прекратено от районния съд по взаимно съгласие на осиновителя и осиновения, когато двамата са дееспособни.

(9) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 21.12.2010 г.) По делата за прекратяване на осиновяването, извън случаите по ал. 8, участва прокурор.

Прекратяване на осиновяването при смърт

Чл. 107. (1) При пълно осиновяване съдът може да прекрати осиновяването по искане на осиновения, на неговите родители, на настойника, на попечителя или на дирекция "Социално подпомагане", когато единственият или и двамата осиновители са починали, осиновеният не е навършил пълнолетие и това се налага от неговите интереси.

(2) При непълно осиновяване, ако осиновителят почине, както и ако осиновеният почине, без да остави низходящи, осиновяването се прекратява, но преживелият наследява починалия.

Продължаване на делото за прекратяване на осиновяването

Чл. 108. Когато смъртта на осиновителя или на осиновения настъпи в течение на процеса за прекратяване на осиновяването по чл. 106, ал. 1, делото може да бъде продължено от наследниците на ищеца. В случай че съдът уважи иска, виновният преживял осиновител или осиновен не наследява починалия.

Действие на прекратяването

Чл. 109. Действието на осиновяването престава с прекратяването му.

Разсиновяването е тежка и травмираща (осиновителите и осиновеното дете) процедура, която в немалко държави съществува във вид, който е законово разписан и обоснован. За щастие тя се предприема в изключително крайни случаи, поради което е и твърде рядко срещана (статистика сочи, че в държави като САЩ разсиновяване се предприема в едва 8% от случаите).

За да бъдат премахнати порочните практики, обвързващи се с осиновяването и разсиновяването в тайна е нужно да бъдат предприети множество законови промени.

Още по темата:

0.0, 0 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиЛайфстайлЗдравни съветиЛюбопитноСнимкиПсихологияНовиниАнкетиОрганизацииТестовеИнтервютаВидеоРецептиИсторияСпортАлт. медицинаХранене при...ОбразованиеЗаведенияНормативни актовеСпециалистиКлинични пътекиИзследванияЛеченияБотаника