Начало Социални грижи Репродуктивност Осиновяване Вписване в международния регистър по осиновяване на кандидат-осиновители

Вписване в международния регистър по осиновяване на кандидат-осиновители

Вписване в международния регистър по осиновяване на кандидат-осиновители - изображение

Необходими документи за задействане на процедура по международно осиновяване в Република България. Процедурата се прави с оглед вписване на кандидат-осиновители в Регистъра по международно осиновяване към Министерство на правосъдието:

1. Пълномощно от процесуален представител и акредитирана в България организация;

2. Молба до Министерство на правосъдието. Тя трябва да съдържа основно представяне на осиновителя - лични данни, място и номер на издаване на документа за самоличност, кратка семейна история, данни относно социално и икономическо състояние, информация за акредитираната организация или централния орган, която посредничеща си с кандидат-осиновителя, други обстоятелства от значение за бъдещото осиновяване и подпис на подателя.

3. Необходимо е разрешение за осиновяване, съгласно българското право и това на държавата, чиято поданик е кандидат-осиновителят;

4. Документ удостоверяващ, нелишаването от родителски права издаден от необходимия за целта орган;

5. Медицинско свидетелство, относно нормалното психическото и физическо състояние на кандидат-осиновителите, както и липсата на хронични заразни заболявания;

6. Документ за проверка на съдебно и криминално минало на кандидат-осиновителите;

7. Лиценз за посредничество при международните осиновявания от упълномощена организация, издаден от Централен орган в посрещащата държава;

Договор с програма за международно осиновяване:

Молбата на кандидат-осиновителите се разглежда в 30-дневен срок от подаването й. Всички документи на кандидат-осиновителите от чужбина, се представят в оригинали и техни ксерокопията. В случай, че Министерство на правосъдието констатира проблеми с документацията, желаещите да осиновят дете се уведомяват, за да стартира поправката им. Те имат 30 дни за това. Документите няма да бъдат разгледани ако не са отстранени грешките в определения за това срок.

Критерии за разглеждането на молби на чуждестранни осиновяващи, вписани в Регистъра по международно осиновяване чл. 136а, ал. 2, т. 7, б. “б”

Хагската Конвенция от 29.05.1993г. за закрила на децата и сътрудничество в областта на международните осиновявания, гарантира и се стреми да осигури контрол на правата на децата. Съгласно чл. 9, ал.1 от Наредба №3 водещ е регистъра на децата, при които има възможност да бъдат осиновени по чл.136а, ал.2, т. 7, б.”а” от Семейния Кодекс. За се разгледат молбите на вписаните в регистъра чуждестранни осиновяващи трябва да са съобразени със следните критерии:

1. Пореден номер - с него кандидат-осиновителите биват вписани в Регистъра на чуждестранните осиновители;

2. Характеристики на детето - съдържат се в удостоверението относно годността на осиновяващия. Проверява се дали съвпадат с описанието на определено дете от регистъра.

3. Препоръки и заключение от специалистите - те изготвят доклад от социалното проучване относно пригодността на осиновителя да приеме дете с определени характеристики. Трябва да се отбележи дали те са идентични с характеристиките на конкретното дете, на което се търси осиновител. Нужно е да бъде известно до каква степен желаещия да осинови дете декларира готовността си да приеме дете, имащо характеристики и потребности, подобни на тези, които са посочени от осиновяващия.

4. Важна е степента, в която осиновяващият може да посрещне и отговори на определените нужди на детето и възможността да подобри общото му здравословно състояние;

5. Общи критерии на осиновяващия - възраст, социален статус (професия, образование, условия на живот общо икономическо състояние), семейно положение и климат в отношенията, родителски опит.

Още по темата:

0.0, 0 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНовиниЗдравни съветиЛюбопитноЛайфстайлНормативни актовеСнимкиАнкетиЗаведенияИстория