Начало Социални грижи Репродуктивност Осиновяване Права и задължения на осиновителите

Права и задължения на осиновителите

Права и задължения на осиновителите - изображение

Според теорията на правото задълженията и правата изграждат правоотношенията. Този термин е особено характерен за Романо-германската правна система. Държавният орган определя правоотношенията като следствие на определен юридически факт, характеризиращ съвкупността от определени права и кореспондиращите с тях задължения.

Семейният кодекс включва законовите текстове на членнове 105, 124 и 125, които обосновават правата и обвързващите се с тях задължения на осиновителите. Конкретните текстове са поместени в следния вид:

Право на информация

Чл. 105. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 21.12.2010 г.) (1) Осиновителите или навършилият шестнадесет години осиновен могат да поискат от окръжния съд, постановил решението за допускане на осиновяването, да им бъде предоставена информация за произхода на осиновения, когато важни обстоятелства налагат това. Окръжният съд в съдебно заседание при закрити врата, след като изслуша рождените родители на осиновения и заключението на прокурора, се произнася с решение.

(2) Решението на окръжния съд може да се обжалва от осиновителите и осиновения и да се протестира от прокурора.

Права и задължения на детето

Чл. 124. (1) Детето има право да бъде отглеждано и възпитавано по начин, който да осигурява неговото нормално физическо, умствено, нравствено и социално развитие.

(2) Детето има право на лични отношения с родителите си, освен ако съд е постановил друго.

(3) При разногласие между родител и дете то може лично да се обърне към дирекция "Социално подпомагане" за съдействие. Ако детето е навършило четиринадесет години и разногласието е по съществени въпроси, то може да се обърне чрез дирекцията за решаване на спора пред районния съд по настоящия му адрес. Решението може да се обжалва по общия ред.

(4) Децата са длъжни да уважават своите родители, баба и дядо и да им помагат. Същото задължение имат децата към другите членове на семейството, както и към съпруга на родителя си.

(5) Пълнолетните деца са длъжни да се грижат за своите възрастни или болни родители.

Грижи, възпитание и надзор на децата

Чл. 125. (1) Родителят има право и задължение да се грижи за физическото, умственото, нравственото и социалното развитие на детето, за неговото образование и за неговите лични и имуществени интереси.

(2) Родителят отглежда детето, формира възгледите му и осигурява образованието му съобразно възможностите си и в съответствие с нуждите и наклонностите на детето и с цел израстването му като самостоятелна и отговорна личност. Родителят няма право да използва насилие, както и методи на възпитание, които уронват достойнството на детето.

(3) Родителят осигурява постоянен надзор по отношение на малолетното си дете и подходящ контрол на поведението на непълнолетното дете.

В категорията на абсолютните субективни права се включват и родителските права. Това е така, защото титулярът на правата може да ги реализира без чуждо въздействие. Родителските задължения, от своя страна осъществяват едно относително правоотношение с детето. То като оправомощен правен субект живее, възпитава се и се представлява от родителите си.

 

Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиЛайфстайлНовиниАнкетиСнимкиЛюбопитноПсихологияНормативни актовеИсторияЗдравни съветиСпециалистиРецептиАлт. медицинаСпортТестовеИнтервютаХранене при...ОбразованиеЗаведенияОрганизацииИзследванияКлинични пътекиЛеченияБотаника