Начало Социални грижи Социална защита Пенсионно осигуряване Организация и структура на Националния осигурителен институт

Организация и структура на Националния осигурителен институт

Организация и структура на Националния осигурителен институт - изображение

Националният осигурителен институт (НОИ) представлява държавна институция, управляваща общественото осигуряване за Република България. НОИ осигурява административен надзор върху задължителното осигуряване за общо заболяване, майчинство, безработица, професионалните заболявания и злополуки, инвалидността, старостта и случаите на смърт. Той представлява е компетентна национална институция по прилагането на правила за координацията на схеми за социалната сигурност и международните спогодби относно социалното осигуряване от гледна точка на финансовите обезщетения за болест, майчинство, и помощите при смърт, безработица, пенсиите за достигане на определена възраст и осигурителен стаж.

Националният осигурителен институт се създава през 1995 година. Това се осъществява с ратифицирането на закона за фонд „Обществено осигуряване“. Той се възприема като правоприемникът на Главното управление „Социално осигуряване“. Институтът отчита нормалното протичане на дейностите си пред българското Народно събрание. Главният орган на управлението му е Надзорният съвет. Той се състои от представители на българската държава и различни синдикални организации. Тази институция членува в Международната асоциация по социална осигуряване е член на Международната асоциация по социално осигуряване (МАСО).

Националният осигурителен институт се дефинира като юридическо лице, състоящо се от Централно управление, съсредоточено в град София и различни подразделения, разполагащи се в двадесет и осемте центрове в различните областни градове в България.

Задачи и предназначение:

План за изпълнението на специфични цели на НОИ за 2013 година.

Стратегия на НОИ(2012-2014) с мисия, визия, принципи, ценности, стратегически цели

Стратегия за управлението на риска в Националния осигурителен институт (2012-2014)

Оперативен план за изпълнение на общите оперативни цели на НОИ за 2012 г.

Отчет за изпълнение на общите оперативните цели на НОИ за 2012 г.

Обучение - управление на риска

Органи на ръководство

1. Оперативен план за изпълнението на общите оперативни цели на НОИ за 2013г.

Той от своя страна се състои от:

- състав на Надзорния съвет;

- решения на надзорния съвет;

2. Управител

3. Подуправител

Документация, с която е ангажиран Националният осигурителен институт:

Кодекс за поведение на служителите В НОИ.

Правилник за организацията и дейността на НОИ.

Харта на клиента на НОИ.

Годишен отчет за дейността на НОИ през 2011г.

Правила за организацията на работа в Националния осигурителен институт за приложение на Закона за достъп до обществена информация.

Декларации по Чл. 12 от ЗПУКИ.

Статистики и анализ на данните

НОИ е ангажиран с публикуването на статистически данни относно пенсионното възнаграждение, краткосрочни компенсации за всички видове осигурителен риск от държавното обществено осигуряване.

В раздел „Статистика и анализи” се съобщават и статистическите данни от различните държавни институции, имащи пряко отношение към дейностите на държавното обществено осигуряване. Когато тези данни имат важно обществено значение, се сформират материали с аналитично съдържание, разкриващи причини за промяната на важни статистически индекси.

Статистическата част от Националния статистически институт обхваща следните подраздели:

- пенсионни плащания

- архив на осигурените граждани

- данни относно безработицата

- заболявания от общ характер и майчинство

- професионални злополуки и заболявания

- икономически и социален показател

Аналитичната част от функционирането на Националния статистически институт обхваща:

- новоотпуснати пенсионни възнаграждения, изплатени от ДОО;

- пенсии, изплащани от ДОО;

- среден осигурителен доход;

- годишен актюерски доклад;

- информация относно изпълнение на Утвърдения бюджет за държавното обществено осигуряване;

- основна политика, заложена при изготвянето на проекта на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г.;

Още по темата:

1.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиИсторияНовиниЗдравни съветиСнимкиНормативни актовеОрганизацииЛюбопитноЛайфстайлСпортАнкетиГеографияПроизводители