Начало Социални грижи Трудова ангажираност Трудова медицина, превенция и условия за живот Осигуряване за трудова злополука и професионална болест

Осигуряване за трудова злополука и професионална болест

Осигуряване за трудова злополука и професионална болест - изображение

Осигуряването за трудова злополука и професионална болест се гарантира и осъществява от задължителното държавно обществено осигуряване. Средствата за него се обособяват във фонд "Трудова злополука и професионална болест" (ФТЗПБ).

Осигурени лица

Задължително осигурените обществени групи за рискове като "трудова злополука" и "професионално заболяване" са:

- работници и служители, работещи при един или при повече от един работодател, без значение от вид на работата, начин на заплащане и източници на финансиране;

- държавни служители;

- съдии, прокурори, следователи, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители, както и членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите в инспектората към Висшия съдебен съвет;

- военнослужещите, съобразяващи се със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавни служители, изпълняващи задълженията си по Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", служители в Главна дирекция -"Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи;

- членове на кооперации, трудещи се и получаващи трудовите си възнаграждения в кооперацията;

- изпълнители по договори относно управлението и контролът на различни търговски дружества, еднолични търговци, неперсонифицирани дружества, както и синдици и ликвидатори;

- обществени групи, които упражняват трудовите си ангажименти и получават доходи на изборни трудови позиции;

- служители, имащи духовно звание от Българската православна църква и други вероизповедания, които са регистрирани Закона за вероизповеданията;

- специализанти, получаващи работните си възнаграждения според договори за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда на Закона за здравето;

- морски служители;

(Чл. 4, Ал. 1 и Ал. 2, и Чл. 4а, Ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване)

Самоосигуряващи се лица и получаващите възнаграждения по извънтрудово правоотношение (договорни отношения с възложители) не са обекти на осигуряване за трудови инциденти и заболявания, възникнали по време на трудовия процес.

Осигурителни социални рискове

"Трудова злополука по Чл. 55, Ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване - КСО" е възникването на внезапни увреждания в нормалното здравословно състояние настъпила по време, във връзка или по повод на извършването на работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило временна нетрудоспособност, трайно намалена трудоспособност или смърт.

"Трудова злополука по Чл. 55, Ал. 2 от КСО" е инцидент, станал по време на всекидневния път при отиване или при връщане от работа:

1. главното място на живеене или до друго допълнително място на живеене с постоянен характер;

2. място, където осигуряващото се лице се храни през работния си ден;

3. мястото, където осигуряващото се лице получава своята работна заплата.

(чл. 55 от КСО)

"Професионална болест" дефинираме като заболяване, настъпило под въздействие на вредни причини от работната среда или трудовия процес върху човешкия организъм и се включва в Списък от професионални заболявания, издаден от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването.

Като професионално заболяване може да бъде признато и заболяване, което не фигурира в Списъка от професионални заболявания, но когато бъде установено, че то е вследствие на обичайния трудов процес на осигуряващото се лице и е причина за намалената трудоспособност или смърт на осигуряващото се лице.

Към професионалните заболявания се включват и евентуалните усложнения и късните им последствия.

(Чл. 56 от КСО)

Процедура по установяването на трудови злополуки

Процедура по признаването на професионалните заболявания

Осигурителни плащания

Според определените условия и ред в Кодекса за социално осигуряване, при възникването на трудови. злополуки и професионални заболявания, осигуряващите се лица или наследниците им имат правото на:

- финансово обезщетение за временна нетрудоспособност;

- финансово обезщетение при евентуално трудоустрояване;

- лична или наследствена пенсия за възникнала инвалидност;

- финансова помощ за провеждане на профилактика и рехабилитация;

- еднократно подпомагане при смърт.

Пострадали служители от трудови инциденти или заболелите от професионални заболявания задължително получават лекарска подкрепа, медикаменти, медицински изделия и различни помощни и технически средства в съгласие с реда, установен в общите здравноосигурителна и социална системи за подпомагане.

Мероприятия, свързани с предотвратяването на осигурителните събития

Финансови средства от ФТЗПБ се предвиждат от натрупания бюджет във фонда. Те се превеждат всяка година във фонд "Условия на труд" (ФУТ) към министъра на труда и социалната политика.

Фондът се създава със Закона за безопасните и здравословни условия на труд. Финансира се чрез спечелени проекти и програми за подобряването на условията на труд, разработването на различни видове нормативни актове, норми, правила и изисквания. Разработват се и се издават материали с учебна и информационна цел.

Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНормативни актовеСнимкиВидеоЛеченияЗдравни съветиНовиниПсихологияЛюбопитноЛичностиИсторияОрганизацииАнкетиЛайфстайлТестовеИнтервютаСпортСпециалистиИзследванияЗаведенияХранене при...Направления в медицинатаАлт. медицинаОбразованиеБотаника