Начало Социални грижи Трудова ангажираност Трудова медицина, превенция и условия за живот Документи за програмата на НОИ за профилактика и рехабилитация

Документи за програмата на НОИ за профилактика и рехабилитация

Документи за програмата на НОИ за профилактика и рехабилитация - изображение

Пациентите, които имат правото да се възползват от тази програма са ползващите инвалидна пенсия. Изискванията, на които трябва да отговарят са свързани с факта, че не трябва да са навършили възраст, достатъчна за придобиването на пенсия, образувана на база осигурителен стаж и възраст, а също така да не са осигурени и срокът от експертното им решение за инвалидност да не е изтекъл.

Необходими документи за издаването на свидетелство за ползване на финансова помощ с цел профилактика и рехабилитация са:

1. Лекарско направление

Право на финансовото подпомагане за профилактика и рехабилитация може да се реализира след преценката на избрания общопрактикуващ медик за необходимостта от провеждане на подобни профилактични и рехабилитационни процедури. Необходимостта следва да бъде отразена в медицинското направление (Бл. МЗ № 119á98).

Лекарското направление се изготвя от общопрактикуващия медик в две копия. В тях се отбелязва заболяването, за което е наложимо провеждането на профилактични и рехабилитационни процедури, евентуални придружаващи заболявания и медицински мотиви, налагащи рехабилитацията и медицинските изследвания.

Направлението трябва се издаде не по-късно от 30 дни преди постъпването при избрания изпълнител на дейностите по профилактика и рехабилитация.

2. Документи за самоличност

3. Документи по образец, удостоверяващи редовните осигурителни права на пациента

4. Личен амбулаторен картон и/или медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на пациента-епикризи от медицински заведения, изследвания, снимки, електрокардиограми.

Потребителите е необходимо да предоставят всички актуални медицински документи, които доказват наличие на заболяване, фигуриращо в лекарското направление, показано за вторична профилактика и рехабилитация.

5. Експертно решение на Териториална експертна лекарска комисия, или на Националната експертна лекарска комисия. Към тези документи се прибавя и декларация по образец, упоменаваща, че пациентите с трайно намалена трудоспособност от 50 и над 50% не са осигурени.

6. Разпоредба за приемане на дадена злополука за трудова - за пациентите, преживели трудова злополука.

7. Експертно решение за признаването на професионално заболяване - за пациентите с професионално заболяване.

Пациентите предоставят необходимите документи в териториалните подразделения на Националния осигурителен институт според постоянния или настоящия си адрес в рамките на 10 работни дни преди изтичане на датата на постъпването при изпълняващите на дейностите по профилактиката и рехабилитацията.

При получаване на тези удостоверения за провеждането на процедури свързани с профилактика и рехабилитация ползвателите, осигуряващи се за общо заболяване, майчинство и/или за професионално заболяване или злополука, написват и декларация по образец. В нея се отбелязва, че в случай на прекратяване на трудовия договор или осигуряването се прекрати към датата на постъпване при изпълняващия на дейностите по профилактика и рехабилитация няма да се възползват от правата, предоставящи им се с това удостоверение. Декларацията се предава от съответните длъжностни лица на определеното териториално поделение.

Удостоверението не следва да се издава на потребители със здравни противопоказания, възпрепятстващи провеждането процедури с профилактична и рехабилитационна цел.

Набор от документи, нужни за постъпването на лицата при избраните изпълнители на дейностите по профилактика и рехабилитация:

1. Документи за самоличност.

2. Удостоверение от териториалните подразделения на Националния осигурителен институт – в две копия.

3. Лекарско направление от общопрактикуващия медик – в две копия.

Личен амбулаторен картон и/или медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на ползвателя на услугата - епикризи от медицински заведения, изследвания, снимки, електрокардиограми.

Лицата, имащи здравни противопоказания не следва да бъдат приети от изпълнителите на дейностите по профилактика и рехабилитация.

Всяко лице е длъжно да зачита посочените в удостоверението срокове за рехабилитация, както и да съблюдава и основните компоненти на оказаната финансова подкрепа – медицинските процедури, нощувките и частичната финансова помощ за храна. При неспазването на конкретните изисквания, разходите остават за сметка на ползвателите на услугата.

Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНовиниНормативни актовеЛеченияЛюбопитноЗаведенияСпортЗдравни съветиОрганизацииИсторияЛайфстайлХранене при...ИнтервютаАлт. медицинаСпециалистиКлинични пътекиОбразование