Начало Социални грижи Грижа за децата и подрастващите Детски заведения и социални услуги за деца Естество на социалната услуга "Център за работа с деца на улицата"

Естество на социалната услуга "Център за работа с деца на улицата"

Естество на социалната услуга "Център за работа с деца на улицата" - изображение

Центърът за работа с деца на улицата (ЦРДУ) представлява комплекс от своеобразни социални услуги, обвързващи се с превенцията на попадането на деца на улицата и отпадането им от училище, социална рехабилитация и интегриране на деца, които живеят трайно или частично на улицата, чрез индивидуално партньорство с конкретното дете и семейството му, семейни консултации и подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване, обучение, целящо подобряване на родителските умения (§ 1, ал. 1, т. 31 от Допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане).

Социалната услуга Център за работа с деца на улицата съдържа:

ЦРДУ осигурява защита и грижи за децата, съобразно индивидуалните им потребности. Основните задачи на центъра са:

- социална работа, насочена към възстановяването и укрепването на връзките между деца и тяхното семейство и подпомагане за разрешаването на конфликтите и кризите в отношения в семейството;

- гарантиране на основните детски потребности – храна, облекло, санитарно-хигиенни услуги;

- набавяне на медицинска и дентална помощ и подкрепа, съдействие при достъпа до доболнично лечение и здравна мрежа, съдействие на семейството за получаване на медикаменти, изследвания, специализиран консултации за децата;

- психологическа помощ за децата и семействата им;

- помощ в училище – подготовка, ограмотяване, алтернативни обучителни програми, формиране на професионална и пред-професионална ориентация;

- организация на свободното време и формиране на подходящи условия за индивидуално изявяване на всяко дете;

- социална работа на терен, осигуряваща за идентифицирането и локализацията на децата на улицата;

- консултации и посредничество за детето и неговите родители;

- административни услуги – съдействие при издаването на документи за самоличност, за записване в различните училища, при намиране на работа (за навършилите 16 годишна възраст и техните родители), съдействие при контакт със специализираните институции;

Срок за получаване на услугите:

ЦРДУ представлява социална услуга в общността, предоставяща се съобразно индивидуалните потребности на определено дете или членовете на неговото семейство, за срок не по-дълъг от година.

Максималният Капацитет на ЦРДУ е до 30 деца. Определя се според потребността на общината и региона.

Цел:

- тя се свързва с осигуряването на защита на децата на улицата. Постига се чрез извеждане от нездравословната улична среда, осигурява се подкрепа при отглеждането на детето в стабилна семейна среда, осигуряване на равен достъп на децата до цялата мрежа от здравни, социални, образователни услуги и изграждане на базови социални умения;

Други цели за пребиваване в ЦРДУ:

- гарантиране наличието на безопасна среда, за да се стимулира личностното, физическото и душевното състояние на всяко дете;

- удовлетворяване на основни потребности на детето и формиране на условия за нормалното му развитие според възрастта и неговите интереси;

- предотвратяване на социалната изолация на децата на улицата;

- намаляване на противообществените и криминални прояви извършени от децата на улицата;

- защита на децата на улицата, целяща превантивни действия срещу формите на експлоатация на детски труд и насилие;

- укрепване на междусемейните връзки;

- интеграция на детето в семейна или близка до семейната среда;

Основните ползватели на този тип услуги и грижи са децата на улицата, определени от социалните работници като неглижирани, за които се констатира липсата на родителски грижи и контрол.

Това са деца, които:

- живеят на улицата епизодично или за определени периоди, развивайки устойчив навик за "живот на улицата";

Ползвателите на услугата ЦРДУ са следните деца:

- напусналите дома си или специализираната институция, която са обитавали;

- отпадналите от системата на българското образование;

- скитащите и извършващите тежък физически труд или живеещите по начин, създаващ риск за физическото, психическото, нравственото и социалното им благополучие;

- жертвите на злоупотреби, насилие, експлоатация или всички останали нехуманни постъпки в или извън семейната среда;

Принципи на работа в ЦРДУ:

- основната работа се съсредоточава върху интересите на детето;

- индивидуален подход на действие при работата по различни случаи;

- толерантност и съобразяване с индивидуалните характеристики на отделните деца;

- работа в екип и сътрудничество между отделните институции;

- уваженително и човешко отношение към децата, зачитане на достойнството им и изискване на неговото мнение и съдействие при решаване на всички въпроси, свързани с неговата личност;

- конфиденциалност;

 

Още по темата:

0.0, 0 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНовиниЗаведенияОбразованиеНормативни актовеЛайфстайлОрганизацииЗдравни съветиЛюбопитноСнимкиСпорт и туризъмСпециалистиСпортПсихологияАнкетиРецептиТестовеХранене при...Алт. медицинаИнтервютаИсторияИзследванияКлинични пътекиЛеченияБотаника