Начало Социални грижи Социални услуги и потребители Хора със заболявания Помощи от Агенцията за социално подпомагане за хора със заболявания

Помощи от Агенцията за социално подпомагане за хора със заболявания

Помощи от Агенцията за социално подпомагане за хора със заболявания - изображение

Помощите от Агенцията за социално подпомагане за хората със заболявания са следните:

1. Месечни помощи за транспортно обслужване (Чл. 21 Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане)

Хората, имащи заболяване, вследствие на което имат 71 и над 71% трайно намалена трудоспособност, имат право да получат месечната помощ в рамките 15% от гарантирания минимален доход (ГМД= 40 лв.) – 6 лв. Правомощието може да се употребява в случаите, в които доходите на член от семейството за предходния месец са по-ниски от трикратните размери на гарантирания минимален доход (120 лв.).

2. Две безплатни пътувания годишно с БДЖ или автобус в страната (Чл. 19 Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане)

Хората, имащи хронично заболяване, вследствие на което имат 71% трайно намалена трудоспособност, военноинвалиди и децата до шестнадесет години могат да ползват правото си на безплатно пътуване два пъти годишно - отиване и връщане, с БДЖ или автобус в страната (правото може да се ползва и от придружители).

В дирекцията за Социално подпомагане трябва да се подаде молба и се предостави ксерокопие от решение на ТЕЛК и лична карта. Издава се удостоверение, важащо до изтичане на давността на експертното решение. То се предоставя на касите на БДЖ или автобусната фирма-превозвач, като в него се отбелязват пътуванията. Парите следва да възстановят след използването на правото от дирекцията за социално подпомагане по постоянен адрес.

3. Месечни целеви помощи за домашен телефон (Чл. 24 Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане)

Правото на тази помощ е в размер 20% от гарантираните минимални доходи (8 лв.) за употребата на аналогови или цифрови жични телефони имат хронично болните над 16 години с намалена трудоспособност над 90%, както и децата до 16 години с трайно намалени възможности за социално адаптиране. Телефонният пост трябва да бъде регистриран на името на хронично болния. Без значение от това право, мобилните оператори осигуряват безплатни минути за болните.

4. Целеви помощи за отопление (Чл. 15 Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане)

Право на месечните целеви помощи за отопление имат хронично болните лица, чийто доходи от предходните месеци са по-ниски от сбора на диференцираните минимални доходи и левовата равностойност на 450 кВтч електроенергия, от които 300 кВтч – дневна, а 150 кВтч – нощна. Помощта следва да бъде отпусната по общоустановения ред по местоживеене. За да бъде определено правото на достъп до целевото подпомагане за отопление, кандидатстващите лица трябва да отговарят и на определени допълнителни условия по Чл. 10 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане.

5. Безплатно балнеолечение и храна (чл. 22 Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане)

Хората с хронични заболявания и намалена работоспособност 90% с трайни увреждания имат правото да получат на целеви помощи за балнеолечение и хранителни продукти веднъж в годината до достигането на трикратните размери на гарантираните минимални доходи (120 лв). Помощта се превежда от дирекциите за Социално подпомагане за социално подпомагане след представянето на разходооправдателни документи за балнеолечение и хранителни продукти.

6. Целева помощ за преустройството на жилище (Чл. 53 от Правилника за прилагането на Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите)

Лицата, имащи намалена работоспособност над 90%, на които е предписана от ТЕЛК инвалидна количка, могат да се възползват от правото да получат сума в размер на 600 лв. за преустройството на жилище, с цел улеснен достъп, ако доходите на членовете от семейството за последните 12 месеца не надхвърлят двукратните размери на гарантирания минимален доход (80 лв.)

В дирекция Социално подпомагане по местоживеене се подава молба-декларация, която съдържа данни относно получаваните доходи на член от семейството за последната една година, към която се прилагат експертното ТЕЛК-ово решение и фактурата за стойността на ремонтните дейности по разходи.

7. Целева помощ за покупката или приспособяването на лека кола (Чл. 51 от Правилника за прилагането на Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите)

Лицата, имащи намалена трудоспособност над 90%, вследствие на хронично заболяване могат да ползват еднократната помощ в размер на 1200 лв. за покупката или приспособяването на лично МПС, ако доходите на член от семейството за последната една година не надвишават двукратните размери на гарантирания минимален доход (80 лв.)

8. Еднократна помощ за инцидентно възникнали жизненоважни потребности (Чл. 16 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане)

Помощта е в рамките на 5-кратните размери на гарантираните минимални доходи (200 лв.). Отпуска се веднъж в годината по общоустановения ред за задоволяването на инцидентно възникнали потребности.

9. Еднократна помощ при лечение в чужбина (чл. 17 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане)

Лицата, имащи разрешение за ползването на помощ при лечение в чужбина от Министерство на Здравеопазването се отпуска за сметка на бюджета. Това са средства за покриването на разходите на лицата и придружителите им. Неусвоените суми се връщат в общинската служба. Тази помощ се различава от помощта за инцидентните нужди.

10. Месечна целева помощ за заплащане на наем на общински жилища (чл. 14 Правилник за прилагане на Закона за социалното подпомагане )

Помощта е предназначена за самотните хронично болни, които имат над 71% намалена трудоспособност, самотните възрастни хора над 70 г., самотните родители, сираците до 25 години, завършилите социални учебно-професионални заведения. Помощта следва да се изплати след предоставянето на разходооправдателни документи.

11. Целеви помощи за покупката на технически помощни средства (ТПС) (Чл. 41 от Правилника за прилагането на Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите)

Помощта се превежда след подаването на молба-декларация по образец до ДСП (Дирекция "Социално подпомагане"). Седем дни след подаването на тази молба се получава отговор. Той може да се обжали в рамките на 7 дни след получаване на това съобщение. Решението важи за дванадесет месеца.

Още по темата:

2.3, 3 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНовиниНормативни актовеЛюбопитноЛайфстайлОрганизацииИсторияСнимкиПсихологияАнкетиЗдравни съветиЛеченияРецептиСтатистически проучванияЗаведенияОбразованиеНаправления в медицинатаЛичностиКлинични пътекиХранене при...СпортДиетиСпециалистиИнтервютаБотаникаИзследвания