Начало Социални грижи Грижа за децата и подрастващите Закрила на детето Закрила на децата без родители

Закрила на децата без родители

Закрила на децата без родители - изображение

Правителството на Република България е отговорно чрез законите, които съставя, да гарантира правата и по този начин да осигурява закрилата на децата без родители, а и тази на всички деца като цяло. За целта се създават институциите:

Държавна агенция за закрила на детето

В нея работят специалисти, каквито са медиците, психолозите, педагозите, юристите. Те имат пряката отговорност да се грижат за решаването на проблемите по закрилата на децата без родители в България. Основният приоритет на агенцията е да се грижи за защита на правата на децата като цяло.

Дирекция "Социално подпомагане"

Във всички общини в България съществуват отдели за закрилата на децата. В тях работят социални работници заедно с други специалисти, помагащи за разрешаване и защита на децата без родители. На тази немалка група деца може да се помогне и от хората, ангажирани с тяхното отглеждане, възпитание, обучение. Те оказват съдействие, за да се създадат по-удачни условия за подобряването на условията за живот на детето, осигуряват медиация, целяща преодоляване на евентуални конфликти между децата. Служители от Отдела могат дори да окажат помощ при избирането на училище или професионална област, в която детето желае да се развива. Съществува възможност за навършилите шестнадесет годишна възраст деца, да се намери работа.

Задължения на социалните работници в Отдела за закрила на детето

Социалните работници следят за спазване на всички права на децата. Когато някое от тях бъде нарушено социалните работници са задължени да открият най-удачните методи за закрила.

Социалните работници от Отдела за закрила на детето се грижат за спазване правата и закрилата на децата без родители по следните начини:

- проучват и изготвят доклади относно положението на детето;

- проучват и подготвят доклади за положението на семейството на детето;

- проучват за достоверността на получените сигнали за нарушение на детските права.

Тези проучвания и набирането на необходимата информация се осъществява чрез:

- срещи и разговори с детето;

- срещи и разговори с родители или настойници на детето;

- разговори с други хора, познаващи детето и семейството му;

- преценка относно езикови и културни нужди на детето;

Стартиране и продължителност на проучването:

- в случаите, в които детето се намира в ситуация, застрашаваща живота и здравословното му състояние, проучването трябва да започне веднага;

- ако над детето няма пряка заплаха проучване трябва да започне възможно най-бързо;

- проучването приключва за около 30 дена;

Подбраната информация подпомага преценката на социалния работник относно конкретния вид закрила нужна за детето.

Министерство на вътрешните работи

То може да предостави полицейска закрила в рамките на 48 часа, в случай че:

- детето е обект на престъпление;

- съществува пряка опасност за живота или здравето на детето;

- има опасност от въвличане в извършването на престъпление;

- детето е изгубено или в безпомощно състояние;

- когато детето е безнадзорно.

Децата имат право на специална закрила имат в следните случаи:

- нямат родители или те не могат да се грижат за тях;

- съществуват прояви на насилие, експлоатиране, злоупотреби или други унизителни постъпки в семейството или извън него;

- съществува реална опасност физиологичното или психическото благополучие на детето;

- детето страда от увреждане или заболяване.

В случаите, в които родителите са починали, няма никаква информация за тях или не могат да полагат грижи за детето си, социалните работници оказват съдействие за преместването на това дете при:

- близки или роднини;

- в приемно семейство;

- в държавна социална институция за деца;

Децата без родители могат да получат специална закрила и когато имат изявени способности и постижения в областите на наука, изкуства или спорт. Те имат право на съдействие за развитие на тези свои способности.

Приемно семейство

Законът за закрила на детето позволява на децата, които по някаква причина нямат възможност да живеят при своите родители да бъдат настанени в приемно семейство. То е съставено от един или двама души, които се грижат за тези деца за определен времеви период, като за това са сключили специален договор. Тези хора са подбрани и притежават необходимите умения да се грижат за децата и нуждите им.

Още по темата:

3.5, 2 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиЛайфстайлЛюбопитноЗдравни съветиСнимкиПсихологияНовиниАнкетиОрганизацииНормативни актовеТестовеИнтервютаВидеоРецептиИсторияСпециалистиСпортХранене при...Алт. медицинаОбразованиеЗаведенияИзследванияКлинични пътекиЛеченияБотаника