Начало Социални грижи Социални услуги и потребители Хора с увреждания Социална подкрепа за лица с увреждания

Социална подкрепа за лица с увреждания

Социална подкрепа за лица с увреждания - изображение

Според Чл.12, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания трябва да се извърши социална оценка. Това се осъществява чрез консултативна комисия, назначена към съответната Дирекция за социално подпомагане след разглеждането на подадена молба по утвърден образец. Извършва се оформяне на социален доклад.

Комисията оценява предявените потребности от рехабилитиране на лицата с увреждания, възможностите им за упражняване на трудова дейност, подобряване на професионалното квалифициране, облекчаване на обстоятелствата от различен характер, които се отнасят до възможностите за интеграция.

В социалната оценка се съдържа и индивидуален план за действие със съдържащи се в него препоръки към лицето за:

- интегриращо обучение или обучаване в специализираното учебно заведение;

-трудово приобщаване в специална интегрирана среда или в специални предприятия;

-обучаване в центрове за допълнително преквалифициране;

-възползване от най-подходящия вид социални услуги;

Социалната оценка следва да бъде издадена за срок, посочен в издаденото експертно решение (ЕР), определящо процент на намалена трудоспособност или решение, определящо намалената възможност за социално адаптиране на децата. Сроковете, в които действа социалната оценка, издаваща се въз основа на ЕР с пожизнен срок, е в продължение на 5 години. Нова оценка следва да бъде извършена преди изтичането на срока на предходната според желанието на лицето по чл. 12, ал. 2 от ЗИХУ при издаването на ново ЕР на ТЕЛК (НЕЛК) и преди изтичането на действието на решението

Към подадената молба до дирекцията за "Социално подпомагане" за изготвянето на социална оценка на лицето трябва да се приложат и документите:

- лична карта;

- експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК) или РЕЛКК (ЦЕЛКК);

- за осиновителите се изисква влязло в сила съдебно решение;

- документи за семействата на роднините или близките по чл. 26 от Закона за закрила на детето;

Въз основа на извършената социалната оценка на определено лице с увреждания следва де се отпусне месечна добавка за социално интегриране според конкретния вид и степен на наличното увреждане с одобрена заповед на директора на дирекция за "Социално подпомагане". Тя може да бъде обжалвана пред директора на регионална дирекция за “Социално подпомагане” според установения ред в Закона за административните производства.

Месечната добавка за социално интегриране на лицата с увреждания следва да бъде отпусната според конкретния вид, определената степен на увреждане и индивидуалните потребностите на лицата с увреждане. Тази социална подкрепа за лица с увреждания е диференцирана и предоставя финансови средства , допълващи собствените доходи (виж. чл. 42 от ЗИХУ).

Добавката се диференцира според допълнителните разходи на лицето за:

Месечната добавка за транспортни услуги е в рамките на 15% от гарантирания минимален доход за хората с трайно увреждане от 71% и над 71% трайно ограничена трудоспособност, за хората с ограничена трудоспособност от 50% до 70% и заболявания на долните крайници, за децата от 7 до 16 години с ограничена възможност за социално адаптиране;

Месечната добавка за ползването на информационните и телекомуникационните услуги е в размер на 20% от ГМД за хората с трайно увреждане над 16 години с над 90% ограничена трудоспособност с определена от ЕР чужда помощ, за децата до 16 години с над 71% ограничена възможност за социално адаптиране;

Месечната добавка за различен тип обучения е в размер до 20% от ГМД, а за лицата с трайно увреждане около 71% и над 71% трайно ограничена трудоспособност и деца до 16-годишна възраст с ограничена възможност за социално адаптиране;

Добавката за балнеолечение и рехабилитиране, превеждаща се веднъж годишно за лицата, имащи трайно увреждане с над 90% намалена трудоспособност, на децата до 16 години с трайно ограничена възможност за социално адаптиране, на военноинвалидите. Тази добавка следва да се използва и от евентуалните придружители на лицата с увреждане. Тази добавка е в границите на трикратния размер на ГМД.

Месечната добавка за получаване лекарствени препарати и продукти за диетична хранене са в рамките на 15% на ГМД на лицата, имащи трайно увреждане със 71% и над 71% ограничена трудоспособност или деца с ограничени възможности за социално адаптиране при наличието на предписание от лекар специалист;

Месечната добавка за достъп до информация е в рамките на 15% от ГМД за хората със слухови и/или зрителни увреждания с ограничена трудоспособност 71% и над 71% или деца с ограничена възможност за социално адаптиране.

Месечната добавка за задоволяване на базисни жизнени потребности – наем на общинско жилище, на хората с трайно увреждане със 71% и над 71% ограничена трудоспособност. Помощта е в рамките на нормално определения наем, според текста на Закона за общинската собственост. (Виж. чл. 24-31 на ППЗИХУ, ДВ бр. 115 от 2004 г.)

Месечна добавка за социално интегриране следва да се отпусне чрез подаване на молба по утвърден образец, подаваща се от правоимащото лице до дирекцията за "Социално подпомагане". Нужно е да се представят лична карта и социална оценка.

Винетни стикери

Право на безплатен винетен стикер имат хората с ЕР от ТЕЛК, притежаващи лек автомобил с работен обем на двигателя до 2000 куб. см. и мощност до 117,64 (KW)/160 к.с.

Необходими документи:

1. Влязло в сила Експертно решение от ТЕЛК.

2. Ксерокопие от свидетелството за регистрацията на моторното превозно средство

3. Ксерокопие от застрахователната полица за сключената ежегодна застраховка "Гражданска отговорност"

4. Свидетелство за граждански брак.

5. Копие на акт за раждане на детето /ако автомобилът е собственост на единият от родителите на дете с ЕР от ТЕЛК/.

6. Удостоверение от учебното заведение, когато детето е навършило 18 год., че е записано като ученик/ученичка

Предоставяне на целеви помощи по правилника за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания. Според него евентуалните ползватели на тази помощ са:

Чл. 53. (1) Трудноподвижни лица с над 90 на сто намалена работоспособност, които се нуждаят от чужда помощ, ползват целева помощ за придружител до 10 часа годишно при посещенията си в държавни, общински, здравни, образователни и други институции в размер 5 лв. на час.

(2) Целевата помощ по ал. 1 се изплаща от Агенцията за хората с увреждания чрез териториалните структури на Съюза на инвалидите в България.

(3) Териториалните структури на Съюза на инвалидите в България представят ежемесечно описи на Агенцията за хората с увреждания за броя на лицата, ползвали придружител, и за изразходваните за това средства.

(4) Взаимоотношенията между Агенцията за хората с увреждания и Съюза на инвалидите в България, свързани със заплащането на целевите помощи по ал. 1, се уреждат с договор между страните в изпълнение на интеграционни програми.

Още по темата:

0.0, 0 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияНормативни актовеСоциални грижиНовиниОрганизацииЛайфстайлИсторияЛюбопитноАнкетиЛеченияОбразованиеКлинични пътекиСпортАлт. медицинаЗдравни съветиБотаникаПсихологияСнимкиРецептиЗаведения