Начало Социални грижи Социални услуги и потребители Целева помощ за отопление

Целева помощ за отопление

Целева помощ за отопление - изображение

Правото за отпускане на целева помощ за отопление имат лица и семейства, чийто средномесечни доходи за предшестващите шест месеца се по-ниски или равни на диференцирания минимален доход за отопление. В случаите на отопление с топлоенергия помощта се отпуска, като сумите се превеждат на даденото топлофикационно дружество. Когато потребителите се отопляват с електроенергия или природен газ помощта се предоставя във вид на конкретна парична стойност. Същото е в сила и ако даденото домакинство се отоплява на твърдо гориво. Единствената разлика е, че паричната сума може да се преведе или на домакинството или на избраните търговци на твърдо гориво.

Целева помощ за отопление се предоставя за 5 месеца. Те се започват да текат от първи ноември до тридесет и първи март.

Целева помощ за твърдо гориво, природен газ, електроенергия се изплаща по следния начин:

- до 30 ноември настоящата година - за преведените целеви помощи за отопление през август и септември;

- до 31 декември настоящата година - за преведените целеви помощи за отопление октомври и ноември;

- до 31 януари 2012 г. - за месеците януари, февруари и март.

При домакинствата, отопляващи се с топлоенергия целевата помощ следва да бъде превеждана всеки месец, в размер определен от списък от дирекциите "Социално подпомагане" на дадените топлофикационни дружества.

Месечната сума за целева помощ за отопление се съставя на база равностойността в лева на 350 квтч електроенергия (250квтч дневна + 100квтч нощна)

За кандидатствалите за този вид помощ домакинства е нужно да отговорят на следните условия:

- да не са сключвали договор за предоставянето на някаква собственост срещу издръжка и/или гледане (изключение прави полагането на грижи за пенсионери, лица с увреждания, ученици или безработни);

- да не са продали недвижима собственост за последните 5г.

- да не са пътували извън граница на собствени разноски за последните 12 месеца.

- Спестяванията на член от домакинството не трябва да надхвърлят 500 лв. на член от него.

Молби-декларации за кандидатстване за целева помощ за отопление се дават на служителите в Дирекция "Социално подпомагане" от 1 август до 31 октомври. За срок до 20 календарни дни от подаването на молбата социален работник провежда социална анкета и прецизира правото на помощта.

Помощта се превежда всеки месец ежемесечно на лица или семейства, които отговарят на следните условия:

- месечните доходи на членовете на домакинството да не са по-ниски от диференцирания минимален доход;

- жилището трябва да бъде единствено и да не бъде по-голямо от:

едностайно - за 1 лице;

двустайно - за семейство от двама или трима души;

тристайно за семейство от четирима души;

- да нямат движима или недвижима собственост, която да е източник на доходи. Това не се отнася за обитатели на собствено жилище, което е единствено, а в него живее човек с увреждания (50 или над 50 на сто), или друг тежко болен член на семейството, както и когато жилището не е основа за придобиването на допълнителен доход;

- да не притежават регистрация като еднолични търговци и не са собственици на приходите на търговско дружество;

- да не притежават договор за отдаване на собственост срещу издръжка и гледане;

- да не са продавали недвижимо имущество през последните 5г;

- спестяванията на един член от домакинство не трябва да надвишават 500 лв;

- неработещите лица да са регистрирани най-малко от девет месеца в Бюрото по труда;

Молби-декларациите за превеждане на помощта се подават в Дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес.

Друг вид социална помощ е месечната парична помощ, отпускаща се по чл.9 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане.

Тя се отпуска в следните случаи:

За облекчаване на ненадейно възникнали здравни, образователни, комунално-битови изключително належащи потребности на различните домакинства. Тази помощ се отпуска еднократно веднъж годишно.

Молби-декларации за отпускане на помощта се представят в дирекциите за "Социално подпомагане" по постоянен адрес.

Всички детайли по отпускането на еднократната помощ се описват в Чл.16 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане.

Право на месечната целева помощ за покриване на вноска за наем на общинско жилище ползват лицата, ако настанителната заповед е на тяхно име, а доходите от предишния месец са до 150 на сто от диференцирания минимален доход.

Други, които могат да се възползват от помощта са:

- възрастните над 70г;

- Сираците до 25 години възраст, които са завършили социален учебно-професионален център;

- Самотните родители;

Тази помощ се получава ежемесечно по пощата, след представянето в Дирекция за "Социално подпомагане" на фактура за изплатен наем. Сумата покрива размера на наема (без да се отчита таксата за смет). Условията и изискванията за отпускането на месечна помощ за наем е поместена в Чл.14 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане.

Още по темата:

4.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияЛайфстайлЛюбопитноСоциални грижиОрганизацииФизиологияЗдравни съветиСпортРецептиЛеченияПсихологияСнимкиНовиниНормативни актовеЗаведенияИсторияОбразованиеАнкети