Начало Социални грижи Грижа за децата и подрастващите Права и помощи за родителите Организационна подредба на Агенцията за социално подпомагане

Организационна подредба на Агенцията за социално подпомагане

Организационна подредба на Агенцията за социално подпомагане - изображение

Структурата на Агенцията за социално подпомагане от организационна гледна точка може да бъде разгледана по следния начин:

Агенцията представлява своеобразен вид юридическо лице, което е разположено в София. Тя изпълнява функцията на вторичен разпоредител с определени бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика.

Структурно в агенцията се включват цялостна администрация, организираща се в две дирекции, специализирана администрация, организирана в главна дирекция, 28 отделни регионални дирекции и 272 местни дирекции.

Изпълнителният директор е ръководещ и представляващ орган на Агенцията. В своята дейност изпълнителният директор се подкрепя от двама заместник изпълнителни директори.

Изпълнителен директор

Той осъществява контакт и сътрудничество с определени държавни органи, организации, представящи се национално, различни неправителствени организации, международни институции и организации.

Изпълнителният директор се занимава с определянето, организацията и осъществяването на информационната политика като по този начин се осигурява определена публичност и прозрачност на дейностите на агенцията.

Изпълнителният директор има право да възложи на главния секретар сключване, изменяне и прекратяване на трудови правоотношения, по които е страна.

Инспекторат

Инспекторатът е под пряката подчиненост на изпълнителния директор на агенцията и осъществява специализирания контрол по законосъобразното прилагане на нормативните актове в областта на социалното подпомагане.

Главен секретар

Главният секретар реализира административната организация на Агенцията за социално подпомагане.

Обща администрация

Тя се организира в дирекция "Административно-правно и информационно обслужване" и дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”.

Специализирана администрация

Тя се организирана в Главна дирекция "Социално подпомагане", включваща дирекциите за социално подпомагане на регионално ниво в областните административни центрове и дирекциите "Социално подпомагане" за всяка община.

Регионални дирекции за социално подпомагане

Те са териториалните поделения на агенцията в областните административни центрове. Те имат за цел:

- да осъществяват държавната политика в областите на социалното подпомагане, закрилата на детето, рехабилитацията, социалното интегриране на хората с увреждания за областта;

- да осъществяват, координират и контролират дейностите на дирекциите за "Социално подпомагане";

- да осъществят методическата помощ на дирекциите за "Социално подпомагане"

Дирекции "Социално подпомагане"

Те представляват териториални подразделения на агенцията за територията на всички общини. Те въвеждат държавната политика в областите на социалното подпомагане, рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания, закрилата на детето, за територията на общината.

В дирекциите “Социално подпомагане” са създадени следните два отдела:

Отдел “Закрила на детето” – осъществяващ политиката на Агенцията за

социално подпомагане отнасяща се за закрилата на детето;

Отдел “Социално подпомагане” – подпомагащ хората, които без помощта на другиго не са в състояние да задоволяват своите основни потребности за живот.

Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиОрганизацииПсихологияСнимкиНовиниЛайфстайлЛюбопитноЗдравни съветиНормативни актовеЛеченияРецептиЗаведенияИсторияОбразованиеСпортАнкети