Начало Социални грижи Репродуктивност Приемна грижа Супервизия на социалната работа при приемна грижа

Супервизия на социалната работа при приемна грижа

Супервизия на социалната работа при приемна грижа - изображение

Приемната грижа е понятие, използващо се за система, при която непълнолетни деца, живеещи в условията на институция, или при родители, които по една или друга причина не полагат адекватни грижи за тях биват предоставяни на сертифицирани приемни родители. Настаняването на детето е уредено чрез съдействието на дирекцията за Социално подпомагане. Приемните родители отглеждат децата като свои биологични за определен времеви период, като за своите грижи получават заплащане. За да се осигури пълноценно и качествено обгрижване на децата социалните работници осигуряват супервизия на социалната работа при приемната грижа. Точното нейно съдържание е описано по смисъла на Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях.

Чл. 21. (1) Социалният работник, работещ с детето, или социален работник от дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес на приемното семейство, определен да работи с детето след настаняване, посещава детето в приемното семейство най-малко два пъти през първия месец и веднъж през всеки следващ месец.

(2) Приемното семейство осигурява възможност на социалния работник за осъществяване на лични контакти с детето.

Чл. 22. (1) Приемното семейство уведомява дирекция "Социално подпомагане", работеща с детето, и доставчика по чл. 4, ал. 1 при настъпване на важни обстоятелства, засягащи детето, като:

1. промяна в обстоятелствата по чл. 32 от Закона за закрила на детето;

2. промяна в обстоятелствата по чл. 10 ;

3. промяна на настоящия адрес;

4. сключване на брак от лицето, станало приемно семейство;

5. развод на лицето, станало приемно семейство;

6. смърт на детето или на лицето, станало приемно семейство;

7. други важни обстоятелства.

(2) При наличие на обстоятелствата по ал. 1 социалният работник, работещ с детето, може да направи мотивирано предложение до директора на дирекция "Социално подпомагане" за спешно настаняване в друго приемно семейство или за промяна на мярката за закрила, ако е в интерес на детето.

Чл. 23. Дирекция "Социално подпомагане" и/или доставчикът по чл. 4, ал. 1 осигурява подкрепа и помощ на приемното семейство при изпълнение на задълженията, свързани с отглеждането и възпитанието на настаненото дете, чрез поддържащо обучение, консултиране, групи за самопомощ или други услуги.

Чл. 24. (1) Социалният работник, работещ с приемното семейство, най-малко веднъж годишно прави преглед на вече утвърденото приемно семейство, като провежда среща с него, посещава дома му и изготвя доклад.

(2) При установяване наличието на промяна в обстоятелствата по чл. 32 от Закона за закрила на детето или по чл. 10 от наредбата, при които съществува опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото, интелектуалното и социалното развитие на детето, социалният работник по ал. 1 изготвя социален доклад за оценяване.

(3) Социалният доклад се представя на Комисията за закрила на детето, която прави предложение до директора на дирекция "Социално подпомагане" за издаване на заповед за заличаване на приемното семейство от регистъра по чл. 21, ал. 1, т. 6, буква "ж" от Закона за закрила на детето.

(4) Директорът на дирекция "Социално подпомагане" след преценка на всички обстоятелства издава заповед за заличаване от регистъра, която подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(5) След влизането в сила на заповедта по ал. 4 приемното семейство се заличава от регистъра.

Още по темата:

5.0, 2 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиЛюбопитноПсихологияНормативни актовеНовиниЛайфстайлЗдравни съветиИсторияЗаведенияКлинични пътекиОрганизацииСнимкиСпециалистиЛеченияБотаникаТестовеАнкетиФизиологияАлт. медицина