Начало Социални грижи Репродуктивност Приемна грижа Кандидатстване за приемни родители

Кандидатстване за приемни родители

Кандидатстване за приемни родители - изображение

Нормативно установени изисквания при кандидатстване за приемни родители

Деца могат да бъдат настанени в приемно семейство, което се е утвърдило благодарение на заповед от директора на дирекция "Социално подпомагане". Другото условие е то да е вписано във водещите се от дирекцията щателни и подробни регистри. Настаняване се предприема веднага след сключването на договор с двойката приемни родители. В него се посочват сроковете необходими за настаняване, източниците на финансиране, правомощията и съответстващите им задължения фигуриращи в текста на договора, касаещи отглеждането и възпитанието на децата (Чл. 26, Ал. 3 от Закон за закрила на детето – ЗЗДе).

Според Чл. 18, Ал. 1 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях - НУРКПУПСНДТ благодарение на този договор се конкретизират и въпросите, обвързващи се с:

- подходящите жилищни и битови условия;

- личното пространство за децата;

- подходящата за тях храна и режимът им на хранене;

- персоналните нужди на децата;

- условията за адекватното им емоционално развитие;

- грижите за здравословното им състояние и образователните потребности;

- срещи с роднините, близките, приятелите или значими за детето личности;

- пряко сътрудничество с дирекциите за "Социално подпомагане";

- значими за детето или неговото приемно семейство обстоятелства;

Директорът на дирекция "Социално подпомагане" посочва подходящ социален работник от отдел "3акрила на детето" за адекватна работа с децата, които може да бъдат настанени в приемно семейство - Чл. 8, Ал. 5 НУРКПУПСНДТ.

Вътрешен ход на процедурата по кандидатстване за приемни родители

Закрилата над личността на децата се предоставя след постъпването на сигнал за наличието на дете в рискова ситуация или за нарушаване на неговите права. Това може да се извърши в устно, в писмен вид или чрез активното набиране на информация от социалните работници в отделите по "Закрила на детето" в дирекциите за "Социално подпомагане" - Чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето. Писмено постъпилите сигнали се завеждат в дневник за регистрации, а устно постъпилите се описват във формуляри и се въвеждат в дневника. Анонимните сигнали не следва да бъдат разглеждани, освен в случаите, които са свързани с насилие над деца или при преценка на директора на дирекция "Социално подпомагане" - Чл. 10, Ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето - ППЗЗДе.

Конкретните случаи се оценяват. Служителите от отделите по "Закрила на детето" се изготвят планове за действие. Следващият етап е избирането на най-подходящото приемно семейство от регистъра. Това се прави от директора на дирекция "Социално подпомагане" след като се оцени мотивираното предложение на социалните работници, които работят с децата и са направили преди това оценка на кандидатствалото приемно семейство за включването му в регистъра в съгласие с Чл. 21, Ал. 1, т. 6, б. "ж" ЗЗДе (Чл. 16, ал. НУРКПУПСНДТ). Също така следва да се проведе среща за представянето на детето на всички партньори, освен когато то трябва да се настани в приемното семейство спешно.

Стартира процес на опознаване между семейството и приемното дете. Той включва срещи между тях, посещение на детето в жилището на бъдещите си приемни родители, както и предоставяне на информация от социалния работник на семейството относно:

- навици и нужди на детето;

- характерни особености в поведение и развитие на конкретното дете;

- здравословният статус на детето и неговия личен лекар;

- биологичното семейство на детето;

- информация, подпомагаща семейството в грижите за детето;

Формирането на стабилна емоционална връзка и времето, което е нужно за опознаването често продължава от 4 до 6 седмици, като то може да бъде по-кратко или да отпадне в случаите на краткосрочно или спешно настаняване на детето.

След изграждането на близки отношения между избраното дете и приемните му родители то следва временно да бъде настанено със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" след предварително сключен договор с приемното семейство. След като детето се настани социалният работник е задължен да предостави плана за действие и нужна информация, свързана с отглеждане на детето (Чл. 18, Ал. 2 от НУРКПУПСНДТ).

Тъй като в съгласие с Чл. 26 ЗЗДе всяко настаняване извън приемното семейство се предприема от съдебната институция, дирекциите за "Социално подпомагане", прокурорът или родителят трябва да отправи молба до определения районен съд. С нея той инициира започването на съдебно производство. Молбата, според Чл. 28, Ал. 2 ЗЗДе, следва да се разгледа веднага в открито заседание, като в него участие взимат на органите или лицата, които са подали молбата.

В рамките на месец съдът следва да се произнесе в конкретно решение за страните по производството. То се изпълнява веднага.

Социалният работник, който работи с конкретното дете трябва да го посети в дома на приемното семейство най-малко 2 пъти за първия месец и по един за всеки следващ. По този начин се осигуряват възможности за осъществяването на лични контакти с детето.

Административните актове, с които се е произнесъл директорът на дирекция "Социално подпомагане" се издават и обжалват в съгласие със Закона за административното производство.

Решението, с което съдът е определил дадени мерки за закрилата на детето може да бъде обжалено пред окръжния съд в рамките на седем дни след постановяването му - Чл. 28, Ал. 4 ЗЗДе. Трябва да се има предвид, че взетото решение от окръжния съд е с окончателен характер.

 

Още по темата:

3.5, 2 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиСнимкиЛюбопитноЛайфстайлЗдравни съветиПсихологияТестовеНовиниИнтервютаВидеоОрганизацииАнкетиНормативни актовеРецептиСпециалистиИстория