Начало Социални грижи Социални услуги и потребители Разпространени абревиатури в Социалната сфера

Разпространени абревиатури в Социалната сфера

Разпространени абревиатури в Социалната сфера - изображение

Социалните дейности е дисциплина, насърчаваща социалните промени от различно естество. Ангажираните в тази дисциплина се занимават с решаването на проблемите, обвързващи се с многопластовите човешки взаимоотношения и развитие на индивидуалните способности с цел допринасяне към по-добро благоденствие. Прилагайки разнообразни теории, които са ангажирани с човешкото поведение и социалните системи, социалната работа взема участие там, където хора и среда осъществяват активно взаимодействие. Принципът на човешките права и социална справедливост са фундаментални са с фундаментален характер за социалната работа.

Като всяка наука, социалните дейности боравят със собствени строго специфични термини. За по-голяма краткост и улеснение нерядко се налага да се борави с абревиатури.

Едни от най-често разпространените абревиатури в социалната сфера са:

АСП - Агенция за социално подпомагане

ГМД - Гарантиран минимален доход

ГРАО - Гражданска регистрация и административно обслужване

Д "БТ" - Дирекция "Бюро по труда"

Д "СП" - Дирекция "Социално подпомагане"

ДМД - Диференциран минимален доход

ДМДО - Диференциран минимален доход за отопление

ЗЗД - Закон за закрила на детето

ЗЗРСИИ - Закон за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалиди

ЗСП - Закон за социално подпомагане

ЗСПД - Закон за семейни помощи за деца

КСО - Кодекс за социално осигуряване

ЛКК - Лекарска консултативна комисия

МВР - Министерство на вътрешните работи

МЗ - Министерство на здравеопазването

МОН - Министерство на образованието и науката

МТСП - Министерство на труда и социалната политика

НЕЛК - Национална експертна лекарска комисия

НОИ - Национален осигурителен институт

НПО - Неправителствени организации

ППЗВВ - Правилник за прилагане на закона за ветераните от войните

ППЗЗРСИИ - Правилник за прилагане на закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалиди

ППЗСП - Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане

ППЗСПД - Правилник за прилагане на закона за социални помощи за деца

РЕЛКК - Районна експертна лекарска консултативна комисия

РИО - Регионален инспекторат по образование

РПУ - Районно полицейско управление

РЦЗ - Районен център по здравеопазване

СРС - Софийски районен съд

ТЕЛК - Териториална експертна лекарска комисия

ТП - Териториално поделение

ТПС - Технически помощни средства

ФРСИ - Фонд Рехабилитация и социална интеграция

ЦЕЛКК - Централна експертна лекарска консултативна комисия

Още по темата:

0.0, 0 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиОрганизацииПсихологияЛайфстайлЛюбопитноСнимкиНовиниНормативни актовеСпециалистиЗдравни съветиАнкетиИсторияСпортГеографияПроизводители