Начало Социални грижи Трудова ангажираност Трудова медицина, превенция и условия за живот Разпространени абревиатури в здравеопазването

Разпространени абревиатури в здравеопазването

Разпространени абревиатури в здравеопазването - изображение

Някой от най-разпространените абревиатури в здравеопазването са следните:

АГ - Акушерство и гинекология

АПМП - Амбулатория за първична медицинска помощ

АПМП-ГП - Амбулатория за първична медицинска помощ - групова практика

АПМП-ИП - Амбулатория за първична медицинска помощ - индивидуална практика

БЗС - Български зъболекарски съюз

БЛС - Български лекарски съюз

БФС - Български фармацевтичен съюз

БЧК - Български червен кръст

ВМА - Военномедицинска академия

ДКЦ - Диагностично-консултативен център

ДМСГД - Дом за медико-социални грижи за деца

ЗЗО - Закон за здравното осигуряване

ЗЗОЛ - Задължително здравно осигурено лице

ЗКНВП - Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

ЗЛЗ - Закон за лечебните заведения

ЗЛПХМ - Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

ИАЛ - Изпълнителна агенция по лекарствата

ИЛЧГ - Институт за лечение на чужди граждани

МБАЛ - Многопрофилна болница за активно лечение

МБАЛНП - Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия

МББАЛ - Многопрофилна болнична база за активно лечение

МДОЗС - Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар

МЗ - Министерство на здравеопазването

МЦ - Медицински център

НЕЛК - Национална експертна лекарска комисия

НЗОК - Национална здравноосигурителна каса

НКБ - Национална кардиологична болница

НМТБ - Национална многопрофилна транспортна болница

НСБФТР- Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация

НЦЗИ - Национален център по здравна информация

НЦЗПБ - Национален център по заразни и паразитни болести

НЦООЗ - Национален център по опазване на общественото здравеопазване

ОАРИЛ - Отделение по анестезиология, реанимация и интензивно лечение

ОДОЗС - Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар

ОДКВЗС - Областен диспансер за кожно-венерологични заболявания със стационар

ОДПЗС - Областен диспансер за психиатрични заболявания със стационар

ОДПФЗС - Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар

ПИМП - Първична извънболнична медицинска помощ

РЗОК - Районна здравноосигурителна каса

РИОКОЗ - Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве

РЦЗ - Районен център по здравеопазване

САГБАЛ - Специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение

СБАЛ - Специализирана болница за активно лечение

СБАЛАГ - Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология

СБАЛББ - Специализирана болница за активно лечение по белодробни болести

СБАЛДБ - Специализирана болница за активно лечение по детски болести

СБАЛДОХЗ - Специализирана болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания

СБАЛЕНГ - Специализирана болница за активно лечение по ендокринология, нефрология и геронтология

СБАЛИПБ - Специализирана болница за активно лечение на инфекциозни и паразитни болести

СБАЛЛЧГ - Специализирана болница за активно лечение по лицево-челюстна хирургия

СБАЛНП - Специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия

СБАЛО - Специализирана болница за активно лечение по онкология

СБАЛОБ - Специализирана болница за активно лечение по очни болести

СБАЛОТ - Специализирана болница за активно лечение по ортопедия и травматология

СБАЛССЗ - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания

СБАЛТОСМ - Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина

СБВБДПЛ - Специализирана болница по вътрешни болести за долекуване и продължително лечение

СБДПЛ - Специализирана болница за долекуване и продължително лечение

СБДПЛР - Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация

СБДПЛРДЦП - Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа

СБОБАЛ - Специализирана болница по очни болести за активно лечение

СБР - Специализирана болница за рехабилитация

СБРССЗ - Специализирана болница за рехабилитация на сърдечно-съдови заболявания

СЗО - Световна здравна организация

СИМП - Специализирана извънболнична медицинска помощ

СОБАЛ - Специализирана очна болница за активно лечение

СХБАЛ - Специализирана хирургична болница за активно лечение

ТЕЛК - Териториална експертна лекарска комисия

УМБАЛ - Университетска многопрофилна болница за активно лечение

УМБАЛСМ - Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина

УНГ - Уши, нос и гърло

УСБАЛ - Университетска специализирана болница за активно лечение

УСБАЛЕ - Университетска специализирана болница за активно лечение по ендокринология

УСБАЛЛЧГ - Университетска специализирана болница за активно лечение по лицево-челюстна хирургия

ХЕИ - Хигиенно-епидемиологична инспекция, наследена от РИОКОЗ

ЦПИ - Център за психологически изследвания

ЦСМП - Център за спешна медицинска помощ

Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНормативни актовеНовиниЛюбопитноИсторияЛайфстайлЗаведенияСпортСнимкиОрганизацииЗдравни съветиАнкетиГеографияПроизводителиПсихологияХранене при...Алт. медицинаИнтервютаФизиологияТестовеЛеченияОткритияОбразованиеРецептиКлинични пътекиБотаника