Начало Социални грижи Социални услуги и потребители Процедура и документи по освобождаване от българско гражданство

Процедура и документи по освобождаване от българско гражданство

Процедура и документи по освобождаване от българско гражданство - изображение

Българското гражданство кореспондира с Конституцията на Република България, а всеки човек съгласно Чл. 7, Ал. 2 от Закона за българското гражданство "има право на избор" на национална принадлежност. Всеки може да реализира това си право, освобождавайки се от родството си с Република България. Българските граждани, постоянно живеещи в чужбина, имат възможност да поискат да се освободят от българската си принадлежност ако са придобили чужда или ако има данни за открита процедура по придобиване на чуждо гражданство.

На практика, за да се освободят от българското си родство, заинтересованите лица следва да подадат в Министерството на правосъдието, в дипломатическо или консулско представителство на България в чужбина няколко вида документи:

1. Молба по образец

Тя е в съгласие с Наредба № 1 от 19 Февруари 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство. Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2001 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2005 г.) съдържа условието: "За придобиване на българско гражданство по натурализация, за възстановяване или освобождаване от българско гражданство заинтересуваното лице подава писмена молба до министъра на правосъдието и всички необходими по тази наредба документи".

Добре е да се знае, че: "(Изм. - ДВ, бр. 35 от 2010 г.) Заинтересованото лице подава молбата лично в Министерството на правосъдието или в дипломатическото или консулското представителство на Република България. Дипломатическите и консулските представителства препращат молбата и всички необходими документи чрез Министерството на външните работи в Министерството на правосъдието, като дават необходимите сведения за молителя със задължително становище".

2. Изисква се препис от акта за раждане на лицето. Възможно е да се предостави дубликат на документа. Той се издава от съответните български или компетентни органи.

3. Нужни са и документи, доказващи че заинтересованото лице е придобило чуждо гражданство или се е задействала процедура по придобиването му.

4. Нужни са документи, доказващи постоянно пребиваване в чуждата страна, например адресна регистрация. Представя се удостоверение за промяна на имената (ако има, както и документи за идентичност на лице с различни имена.

5. Представят се автобиография, декларация по образец, снимка, ксерокопие на документи за самоличността на заинтересованото лице.

6. Доказателство за платена държавна такса (размерът й е 50 лв.), необходимо на Министерството на правосъдието.

Още по темата:

5.0, 2 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияНормативни актовеСоциални грижиЛайфстайлНовиниКлинични пътекиСнимкиЛюбопитноИсторияСпортОрганизацииЗдравни съветиАнкетиГеографияПроизводители