Начало Социални грижи Грижа за децата и подрастващите Закрила на детето Процедура на кризисна интервенция при стартирала процедура по закрила на деца

Процедура на кризисна интервенция при стартирала процедура по закрила на деца

Процедура на кризисна интервенция при стартирала процедура по закрила на деца - изображение

Процедурата на кризисна интервенция при стартирала процедура по закрила на деца е наложително да бъде приложена в случаите, в които са възникнали критични събития или ситуации с висока степен на риск. Такива са например случаите с пострадали или загинали хора, тежки травми вследствие на насилие,терористични актове, природни бедствия с висок с висок интерес и публичност от обществото. Децата, преживяващи такъв тип критични събития са често объркани, депресирани, тревожни, скърбящи. Подобна кризисна интервенция цели намаляване на негативните ефекти от кризисното събитие и ускоряване на възстановителния процес и обичайния ритъм на живот и установяване на точния брой, които се нуждаят от помощ.

В отделите по „Закрила на детето” при Дирекциите „Социално подпомагане” началници на отделите са на разположение на първо място сред институциите. Те уведомяват Държавната агенция по закрила на детето, за организирането на групи за кризисна интервенция. Професионалистите от тях осигуряват навременна психологическа помощ на децата.Мултидисциплинарните екипи включват дежурни социални работници от отдел „Закрила на детето”, полицейски служители, съдии, прокурори, лекари, социална услуга за кризисно настаняване, дежурни служители в общинските администрации, директор или представители на училищата. Подкрепящите децата и техните семейства или членовете на екипите за кризисна интервенция насърчават децата и близките им да вземат участие в конкретни дейности. Мултидисциплинарният екип на местно ниво си поставя общи дългосрочни цели, за постигане на които изготвят съвместни планове за действие, имащи разписани конкретни задачи и срокове за изпълнението им. Тези планове следва да съчетават краткосрочни цели и опростени действия. При кризисните интервенции осигуряването на контакт на децата с близките, приятелите е от изключителна важност. Добре е да се разработи и училищен план за подпомагането на пострадалите деца от техни връстници, включващ дейности, при които се осъществява изразяване на собствените мисли и чувства. Всички участници в мултидисциплинарните екипи набелязват и предлагат на останалите от екипа конкретни задачи по случаите, които да изпълнят, съобразно правомощията си в съответствие с нормативната уредба.

Задължения на участниците по прилагането на координационните механизми

Министерство на вътрешните работи:

1. Осигурява служители от Районните управления на МВР, участващи в

мултидисциплинарните екипи на местно ниво. За целта се издава заповед в писмен вид, посочваща задълженията за действията и оказване на съдействие. В нея се посочват конкретните заместници на дадените служители, които действат при отсъствие на титулярите.

2. За срок от месец от формулирането на правилата при работа на местно ниво данните се предоставят на Регионалните дирекции за социално подпомагане към Агенцията за социално подпомагане.

3. При поява на необходимост на пострадалите деца се набавя охрана. Така съпроводени децата се отвеждат до местата за настаняване, според съдържанието на Закон за закрила на детето, Закон за защита от домашното насилие и Наредба № I-51 от 12 март 2001 година за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето.

Министерство на здравеопазването:

1. В случаите на възникнала необходимост от защита на децата мултидисциплинарните екипи имат право да направят предложение за провеждане на медицински прегледи. В подобни случаи задължително се провеждат прегледи на пострадалите деца в ”Съдебна медицина” с оглед изготвяне на съдебно-медицинска документация.

Министерство на образованието, младежта и науката:

1. При наличие на деца, които са жертви на насилие или по една или друга причина са жертви на някакъв вид насилие, установено на територията на детски градини, училища, директорите на тези институции са длъжни да попадат информация в Районните управления на МВР и дирекциите за „Социално подпомагане“.

Държавна агенция за закрила на детето:

1. Осигурява организация и финансово обезпечение при работа на групите за кризисна

интервенция.

2. Тя анализира функционирането на Координационния механизъм и реализира предоставените предложения за неговата промяна.

3. Реализира супервизия на служителите на Дирекциите за „Социално подпомагане“ и Отдел „Закрила на детето“, а при възникнала необходимост – на останалите участници в мултидисциплинарните екипи.

Агенция за социално подпомагане:

1. Гарантира наличието на служители от Дирекциите за „Социално подпомагане“ и Отдел „Закрила на детето“, участващи в мултидисциплинарните местни екипи, като поради тази причина се издава заповед в писмен вид. В нея са вменени задълженията за действието и оказването на сътрудничество по координационните механизми. В тази заповед се посочват заместниците на определените служители, действащи в отсъствието на титулярите.

2. Възлага на служителите от Дирекциите за „Социално подпомагане“ и Отдел „Закрила на детето“ правомощия и задължения за оказването на съдействие на местно ниво според своята компетентност в мултидисциплинарните екипи.

Кметове на общини:

1. Осигуряват служители от тяхната подчинена администрация, участващи в местни мултидисциплинарни екипи, издавайки заповеди. В тях се вменяват задължения за действието и оказването на съдействие по координационния механизъм. В заповедта следва да се посочат заместниците на определените служители, които да действат при отсъствието на титулярите.

2. Възлага се на работещите в местната администрация правомощия и задължения

за извършването на дейности и оказване на съдействие на местно ниво според своята компетентност като представители на местната власт в мултидисциплинарните екипи.

3. Следят за изпълнението на поставените задачи според текста на чл. 7, ал. 5 от Закона за закрила на детето от мултидисциплинарните екипи на местните структури. Те оказват методическа подкрепа на служителите, определени да действат в мултидисциплинарните екипи от името на кметовете.

Доставчиците на социалните услуги за децата:

1. Гарантират осигуряването на съответните специалисти. Целта е да се окаже психологическа или социална помощ на децата, жертви на насилие.

2. Предоставят навременно съответните услуги за децата.

Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиКлинични пътекиНовиниНормативни актовеЛайфстайлЗдравни съветиОрганизацииПсихологияЛюбопитноСнимкиЗаболявания (МКБ)ТестовеСпортИсторияСпециалистиАнкетиХранене при...РецептиИнтервютаАлт. медицинаОбразованиеЗаведенияИзследванияЛеченияБотаника