Начало Социални грижи Социална защита Здравни осигуровки Освобождаване от здравно осигуряване на българи, пребиваващи в чужбина

Освобождаване от здравно осигуряване на българи, пребиваващи в чужбина

Освобождаване от здравно осигуряване на българи, пребиваващи в чужбина - изображение

За случаите, в които българските граждани живеят в чужбина чл.40а от Закона за здравното осигуряване предвижда ситуациите и условията, при които те имат възможност да се освободят от задължението да заплащат здравни вноски в България.
Всички конкретни въпроси, свързани със здравното осигуряване могат да получат отговор от експерти на НЗОК (Национална здравноосигурителна каса) и НАП (Националната агенция по приходите) на адрес:

1. http://www.nhif.bg/web/guest/faq

2. http://nap.bg/

Конкретният текст на Чл 40 от Закона за здравното осигуряване гласи:

Чл. 40а. (Нов - ДВ, бр. 111 от 2004 г., в сила от 21.12.2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 08.03.2013 г.) Българските граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да не заплащат здравноосигурителни вноски до края на съответната календарна година, смятано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година след подадено заявление до Националната агенция за приходите.
(2) Здравноосигурителните права на лицата по ал. 1 след завръщането им в страната се възстановяват след изтичане на 6 последователни месеца, през които лицето е осигурявано по реда на чл. 40.
(3) Извън случаите по ал. 2, здравноосигурителните права на лицата по ал. 1 след завръщането им в страната могат да се възстановят след еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски, определени по реда на чл. 29, ал. 3 върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към момента на внасянето на вноските. (Добре е да се има предвид, че сумата за тези вноски, за 2014г е в размер на 16.80лв на месец).
(4) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Сумите по ал. 3 се внасят по реда на чл. 41 след подадена декларация по ред, определен с наредба на министъра на финансите.
(5) До възстановяване на осигурителните права лицата по ал. 1 заплащат стойността на оказаната им в страната медицинска помощ на изпълнителите.
Чл. 40в. (Нов - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 08.03.2013 г.) Българските граждани, които са граждани и на друга държава и живеят в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да декларират, че не дължат здравноосигурителни вноски, като подадат в Националната агенция за приходите декларация по образец, утвърден със заповед на министъра на финансите.

Добре е да се подаде Заявление по Чл. 40а, ал.1 от Закона за здравното осигуряване в определеното подразделение на Националната агенция по приходите, за да могат българските институции да са наясно, че лицето отсъства от страната за повече от 183 дни от годината. Действието на това заявление е за всички следващи години след подаването му. Не е задължително подаването на документа да е лично от лицето. С тази задача може да се заеме негов пълномощник и представител. Здравните права на територията на България автоматично се губят след подаване на заявлението в НАП.
След завръщане от чужбина е наложително да се представят данъчни документи, доказващи престой над 183 дни през съответната година, за да се избегне заплащане на здравни осигуровки и в България.

Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНормативни актовеНовиниИсторияОрганизацииЛюбопитноЛайфстайлСтатистически проучванияЗдравни съветиСнимкиАнкетиСпортГеографияПроизводителиХранене при...ПсихологияЗаведенияАлт. медицинаЛеченияИнтервютаФизиологияТестовеОткритияОбразованиеРецептиКлинични пътекиБотаника