Начало Социални грижи Репродуктивност Приемна грижа Необходими документи за процедура по приемна грижа

Необходими документи за процедура по приемна грижа

Необходими документи за процедура по приемна грижа - изображение

Необходимите документи за процедурата по приемна грижа са поместени в Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях. Според Чл.8 от нея те могат да се разпределят по следния начин:

Чл. 8. (1) Кандидатите за приемно семейство подават заявление съгласно приложение № 1 до дирекция "Социално подпомагане" по настоящия им адрес. Към заявлението трябва да се приложат:

1. ксерокопие от документи за самоличност;

2. документ от ЕСГРАОН(представлява национална система за гражданска регистрация на физическите лица в Република България и е източник на лични данни за тях), че не са поставени под определено запрещение, не са лишени от родителски права или не са с ограничени родителски права;

3. декларация, че не са налице обстоятелствата по чл. 32, т. 4 - 7 от Закона за закрила на детето;

4. медицинско удостоверение, че не страдат от болестите по чл. 32, т. 8 от Закона за закрила на детето;

5. документ, удостоверяващ, че кандидатите не получават месечни социални помощи по реда на Закона за социалното подпомагане, освен в случаите на кандидати за професионално приемно семейство;

6. свидетелство за съдимост;

7. документ, удостоверяващ, че срещу кандидатите за приемно семейство не е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

(2) При необходимост дирекция "Социално подпомагане" може да изисква и други документи.

(3) Дирекция "Социално подпомагане" вписва кандидатите за приемни семейства в регистъра по чл. 21, ал. 1, т. 6, буква "ж" от Закона за закрила на детето.

(4) Дирекция "Социално подпомагане" може да насочи кандидатите за приемни семейства към общините или към лицензиран доставчик за предоставяне на социални услуги за деца.

(5) Директорът на дирекция "Социално подпомагане" определя един или повече социални работници, които отговарят за работата с приемното семейство, координират и развиват услугата приемна грижа.

(6) Директорът на дирекция "Социално подпомагане" определя социален работник за работа с детето, което може да бъде настанено в приемно семейство.

Още по темата:

5.0, 2 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНормативни актовеПсихологияЛюбопитноИсторияНовиниЛайфстайлСнимкиКлинични пътекиЗдравни съветиЗаведенияСпециалистиЛеченияБотаника