Начало Социални грижи Трудова ангажираност Трудова медицина, превенция и условия за живот Кой и как регистрира предложенията и сигналите, подадени към НОИ?

Кой и как регистрира предложенията и сигналите, подадени към НОИ?

Кой и как регистрира предложенията и сигналите, подадени към НОИ? - изображение

Административнопроцесуалният кодекс (по-точно регламентите на Глава Осма "Предложения и сигнали") и т.нар. вътрешни правила, приети от управлението на националния осигурителен институт, описват какъв е конкретният ред за подаването на определени предложения или сигнали. Въпреки това, не е сигурно кой и как следва да регистрира предложенията и сигналите, които се подават към НОИ. Именно отговорът на този казус ще бъде описан в следващите редове.

И така, всички подадени предложения и сигнали следва да бъдат регистрирани в административната информационна система на осигурителната институция, а обработката им се извършва в съгласие със съдържанието на нормативните актове, вътрешните правила организацията на деловодната дейност, документооборота и контрола по изпълнение на сроковете и Вътрешните правила за документооборота и организацията на работата с електронни документи в осигурителната институция.

Добре е да се има предвид, че производство не следва да бъде образувано по подадени анонимни сигнали, както и по такива, касаещи нарушения, извършени преди повече от 14 месеца.

Гореспоменатите анонимни сигнали и предложения се считат тези, в които не фигурират:

- трите имена и адреса (при физическите лица);

- името на организацията или юридическото лице, които са написани на български език, както и последният (посочен в съответния регистър) адрес на управление;

- всички предложения и сигналите, които, при все че съдържат описаното в по-горните два реда по т. 1-2, нямат подпис от автора или негов представител.

Всички сигнали, касаещи нарушенията, направени преди повече от 24 месеца, са тези, касаещи факти и събития, случили се преди повече от 24 месеца преди да бъде подаден или заявен сигналът. Всички проверки по подадените жалби, сигнали или предложения на граждани или организациите, борещи се с корупцията, за евентуалното установяване на конфликти на интереси съгласно шеста глава Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, както и някои други нарушения на служебните задължения от служителите на института, се извършват от Инспектората на НОИ.

Добре е да се има предвид, че трябва да се изпращат доказателства за констатираните нарушения. Това следва да повиши ефективността на служителите при проверката на сигналите. Освен това, служителите в Националния осигурителен институт следва да насочат подателя към конкретна администрация или институция (в рамките на 7 дни и го информират за това) за съдействие по предложенията и сигналите, засягащи казуси, чието решаване е извън правомощията и компетенциите на служителите на института.

Сигналите и направените предложения следва да бъдат разгледани най-късно в рамките на 2 месеца от тяхното постъпване, а взетите по тях решения се съобщава в рамките на  7 дни от тяхното постановяване.

Когато е нужно по продължително проучване, сроковете да се вземе решение могат да бъдат удължени до 6 месеца (включват се гореспоменатите 2 месеца).

Източник: nssi.bg 

Снимка: The Express Tribune

Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНовиниОрганизации