Начало Социални грижи Грижа за децата и подрастващите Закрила на детето Дефиниция и дейности по закрила на детето

Дефиниция и дейности по закрила на детето

Дефиниция и дейности по закрила на детето - изображение

Дефиниция на Държавна агенция по закрила на детето

Държавната агенция за закрила на детето е създадена в съгласие със Закона за закрила на детето чрез постановление № 226/10.10.2000 г. от Министерски съвет. Своята дейност започва да реализира от 01.01.2001 г.

Дейности по закрила на детето

Основните приоритети на Държавната агенция по закрила на детето са следните:

На 7 декември 2010 г. Министрите на вътрешните работи, труда и социалната политика, външните работи, председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане, подписват актуализиран текст на Координационния механизъм за реферирането и обгрижването на случаите на непридружени деца и децата, които са жертви на трафик, завръщащи се от чужбина.

Координационните механизми имат за цел да осигурят ефективно координиране при изпълнение на задълженията по взаимодействието на всички ангажирани субекти при завръщането от чужбина и грижите по непридружените малолетни и непълнолетни лица, както и децата, станали жертва на трафикиране. Всички нови моменти в Координационните механизми се обвързват с разширяването на своеобразната система от органи на централно и местно ниво, опциите за получаването на сигнализация за непридружените деца и децата-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина, всички етапи, през които те трябва да преминат и рефериране и обгрижване на всеки даден случай и описание на правата на ангажираните институции. Координирането по прилагане на механизмите се гарантира от Министъра на вътрешните работи и председателя на ДАЗД.

Преимуществени области:

- намаляване на бедността сред децата и създаването на подходяща среда за ефективно;

- социално включване за децата - политика за подкрепата на децата и техните семейства;

- гарантиране на равен достъп до предучилищна подготовка и учили образование на всички деца;

- подобряването на здравословното състояние на децата;

- насърчаването на всяко участие на децата;

- защита от всички форми на злоупотреби, насилие и експлоатиране;

- развитие на индивидуалните способности на детето;

- поддръжка на националната информационна система в областта на закрилата на детето;

- подобряване на работата по цялостната система за закрилата на децата.

- деинституционализиране;

- осиновяване и приемна грижа;

Документи, обвързващи се с мерките по деинституционализация:

- Втори мониторингов доклад Юни 2011 - Юни 2012 г.

- План за действие за изпълнение на "Визията за деинституционализацията на децата"

- Национална стратегия "Визия за деинституционализацията на децата в Република България"

- Доклади за състоянието на специализираните институции за деца;

- Методическо ръководство по превенция на изоставянето на деца на ниво родилен дом

- "Планиране на мерки за деинституционализация";

- Операция "Да не изоставяме нито едно дете";

- Обществени нагласи и отношение на българските граждани към процесите на деинституционализация на деца с увреждания;

- Натовареност на ОЗД и кадрово обезпечаване на дейностите по закрила на детето;

- Осиновяване;

- Деца, отглеждани в специализирани институции;

Документи на ДАЗД, обвързани с работа около децата в информационното общество

- Детска книжка за web;

- Правила за сигурност и безопасност в интернет;

- Безопасният интернет;- Кръгла маса: "Правата на детето и медиите — сигурност и неприкосновеност на личното пространство";

- От защита към овластяване: медийна грамотност в цифрова среда;

- За по-безопасно ползване на социалните мрежи;

- Child Defender - Българската програма за родителски контрол;

- Саморегулацията в рекламата и търговската комуникация;

- Онлайн безопасност - Новият преход към защита на децата в интернет;

Документи на Агенцията, свързани със сигурността и безопасността на децата на пътя:

- Програма на държавната агенция за закрила на детето 2006-2010 година

- "Мерки за пътна безопасност на служителите в ДАЗД";

- Стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011-2020 г.;

Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияОрганизацииСоциални грижиНовиниЛайфстайлАнкетиЛюбопитноСнимкиИсторияЗаведенияНормативни актовеЗдравни съветиПсихологияСпециалистиРецептиАлт. медицинаХранене при...ТестовеСпортИнтервютаОбразованиеКлинични пътекиИзследванияЛеченияБотаника