Начало Социални грижи Социални услуги и потребители Управление на Агенция по заетостта

Управление на Агенция по заетостта

Управление на Агенция по заетостта - изображение

Изпълнителният директор е лицето, което се ангажира с ръководството представителството на Агенцията по заетостта. При осъществяването на своите конкретни дейности изпълнителният директор на Агенцията по заетостта е подпомаган от съвет, който се състои се от по двама представители на национално представeните организации на работодателите и на работниците и служителите. Административното звено на Агенцията се ръководи от главен секретар.

Агенцията по заетостта се състои от:

1. Централна администрация;

2. Девет дирекции "Регионална служба по заетостта";

3. Дирекции "Бюро по труда", които са 109 на брой.

Структурата на Агенцията по заетостта е следната:

Пряко подчинени на изпълнителния директор са служителите по сигурност на информацията и финансовите контрольори. Администрацията на Агенцията по заетостта е организирана в 6 отделни дирекции, структурирани в обща и специализирана администрация и дирекция “Вътрешен одит”, която е подчинена пряко на изпълнителния директор. Дирекциите “Регионална служба по заетостта” и ”Бюро по труда” се определят като териториални подразделения на Агенцията по заетостта към Главна дирекция “Услуги по заетостта”.

За по-голямо улеснение обслужването на търсещите работа хора и работодателите към по-голяма част от дирекциите “Бюро по труда” се откриват 145 филиала.

Дирекции "Регионална служба по заетостта"

Дирекциите "Регионална служба по заетостта" са 9, като те са и териториални подразделения към Главна дирекция "Услуги по заетостта".

Дейностите на дирекциите "Регионална служба по заетостта" са свързани с :

- координация, подпомагане и обобщаване на базисните дейности на дирекциите "Бюро по труда";

- участие в разработването и подобряване на методите при изпълнение на областните стратегии за регионално развитие, както и при разработване и изпълнение на регионални планове за действие по заетостта;

- участие в координацията, изпълнението и контролирането на програмите и проектите, занимаващи се със заетостта. Те се финансират от международни източници.

- осъществяват взаимодействие с различните общини, като ги подпомагат при разработване и изпълнение на разнообразни стратегии и планове за развитието в частта, обвързваща се със заетостта;

- планиране всички финансови и материални ресурси на дирекциите "Регионална служба по заетостта" и на дирекциите "Бюро по труда" от региона. Те се ангажират с анализите, изследванията и прогнозирането на състоянието и развитието на регионалния пазар на труда;

- наблюдават и организират разработване и оценяване на ефектите от прилагането на мерките и програмите за активна политика;

- осигуряват добрите организация, координация и контрол над регулярния обмен на информацията между дирекциите "Бюро по труда" и териториалните подразделения на Националния осигурителен институт и службите за социално подпомагане и др.

- осигуряват добрата поддръжка на наличната информационна база данни за регионалния пазар на труда;

Харта на клиента на Агенцията по заетостта

Агенцията предоставя услуги в Центъра за информация и услуги за всички физически и юридически лица. Това се извършва и в бюрата по труда, филиалите и изнесените работни места, според постоянния и настоящия адрес на търсещите работа лица и по адрес на работодателя.

Център за информация и услуги

Той функционира на принципа "едно гише" и осигурява се достъпна среда за всички хора с увреждания.

Центърът за информация предлага информация и консултации за:

- регистрацията в бюрата по труда;

- насърчителните мерки за желаещите да започнат работа и за работодателите;

- програмите за заетост;

- възможности за повишаване на квалификацията;

- гаранционен фонд за получаване на микрокредити;

Още по темата:

0.0, 0 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНовиниЗдравни съветиЗаведенияСнимкиОрганизацииНормативни актовеЛайфстайл