Начало Социални грижи Социална защита Здравни осигуровки Сравнение на правата на пациентите, ползващи болнично лечение

Сравнение на правата на пациентите, ползващи болнично лечение

Сравнение на правата на пациентите, ползващи болнично лечение - изображение

Обща теория на правото има предмет на изучаване правната действителност, изграждаща се от няколко правни елемента. В основата на тази правна действителност е поместено правото, като своеобразна система от общовалидни норми за поведение, плюс система от индивидуални правила за поведение. От тази гледна точка правната действителност се свежда до едно основно понятие – правната норма. Правото е регулатор на основните обществени отношения и връзки, от които е изградено обществото. Връзките и взаимодействията, съществуващи между отделните елементи изграждат структурата на правото.

Правото на болнично лечение и медицинска помощ е висш държавен приоритет. Основен приоритет на пациентите е запознаването с техните права, защото по този начин те се предпазват от възможни разочарования, санкции, а понякога дори и злоупотреби. Важно е да знаят, също така, че за да изискват зачитане на правата си, те трябва да са заплатили и здравните си осигуровки.

Достъп до болница за българските пациенти

Болничното лечение в България се реализира по т.нар. клинични пътеки, обхващащи една диагноза или различни групи сходни диагнози със съответни алгоритми за изследвания и лечение.

Лекарите и зъболекарите от лечебните заведения за извънболнична помощ насочват с “Направление за хоспитализация” (талон №7) пациента към лечебно заведение за болнична помощ по избор на пациента на територията на цялата страна. Единственото условие е болничното заведение да има договор със здравноосигурителната каса. Някои от видовете клинични пътеки могат да се осъществяват и в медицинските центрове или диагностично-консултативните центрове със стационар.

Преди да се проведе дадено изследване, инвазивна процедура, операция или лекарствена терапия в болница лекуващият лекар е задължен по закон да даде информация какво предстои на пациента и как се финансират нужните му медицински дейности от здравноосигурителната каса.

Още след постъпването на даден пациент е нужно подписването формуляр „Информирано съгласие”, при което той може да изиска подробна информация от приемащия лекар или други оторизирани болнични служители. Болницата от своя страна се информира относно пациентския осигурителен статус. Ако той е неосигурен, болничното заведение има правото да откаже провеждането на планови процедури, операции или лечение. Най-често в тези случаи, за да не се ощетят пациентите съществува възможност неговите близки да заплатят нужните здравни вноски, като по този начин здравно-осигурителните право автоматично се възстановяват. Големите болници като Военномедицинската академия могат да поемат и самото плащане чрез специален фонд, ако пациентът е социално слаб.

Права на пациентите, ползващи болнично лечение в България

1. Да получат навременна и качествена медицинска помощ, независимо от техните пол, години, етническа принадлежност, религиозни възгледи и културно равнище.

2. Да знаят имената на лекаря, които осигурява лечението и името на медицинската сестра, отговаряща на координацията и грижите за него.

3. Да се информират за характера и прогнозата на заболяването и относно смисъла и предназначението на нужните медицински изследвания курс на лечение.

4. Да приемат или да отхвърлят, предлагащите им се изследвания и лечение, да бъдат информирани за съществуващите алтернативи за лечение и диагностика и свободата да избират между тях.

5. Да бъдат своевременно изследвани и лекувани чрез утвърдените лечебни практики и средства и при използване на технически изправна апаратура, а съпътстващите грижи да се прилагат с нужните внимание, уважение и вещина.

6. Да бъде гарантирана тайната на заболяването им.

7. Да се ползват от семейната подкрепа и от тази на роднини и приятели си по време на тяхното лечение.

8. Да бъдат запознати с разходите по лечението им.

9. На здравна просвета, включваща информация за воденето на здравословния начин на живот, профилактични методи и методи за ранно откриване на заболяванията. От съществено значение е личната отговорност на пациентите за собственото им здраве.

10. Да са запознати със задълженията си като пациенти.

11. Да правят оплаквания пред по-висши инстанции, когато правата им, посочени в тази харта са нарушени.

Права на пациентите, ползващи болнично лечение в Америка

Според Американската болнична асоциация за всички, постъпили в болница трябва да се полагат специални грижи, определени в кодекс на добрата воля - Акт на правата на пациенти , в който са залегнали ръководните принципи и за персонала, и за болните.

1. Те имат право на всестранно лечение, изпълнено с уважение и грижи.

2. Имат право да получават от лекуващия лекар пълна и текуща информация за своята диагноза, лечение и изгледи за бъдещото състояние, изложени на разбираем за пациентите език.

3. Имат право да получават информация от лекуващия лекар за всяка подписана процедура или лечение преди тяхното начало, за което се изисква пациентското съгласие.

4. Имат право да откажат определено лечение, доколкото то е разрешено от закона, както и да бъдат информирани за последствията от това действие.

5. Имат право информацията относно лечението и заболяването да се пази в пълна тайна.

6. Имат право да изискат цялата медицинска документация и информация, свързана с лечението, да бъде третирана като поверителна.

7. Имат право да получат информация за отношенията на избраната болница с други здравни и образователни институции, но в рамките на тяхното лечение и доколкото то е засегнато.

8. Имат право да научат дали болницата възнамерява да проведе експериментално лечение на хора, или да участват в подобни опити, доколкото това засяга и тях и тяхното лечение.

9. Имат право да проверят представената им сметка за лечение и да получат обяснение по нея, независимо от източника на заплащане.

10. Имат право да научат болничните правила и регламент, засягащи поведението им на пациенти.

 

Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияНовиниЛеченияСоциални грижиАнкетиНормативни актовеИсторияЛюбопитноЗдравни съветиЗаведенияСнимкиКлинични пътекиЛайфстайлПсихологияИнтервютаОрганизацииКомпании и организацииАптекиСпециалистиСпортГеографияДиетиБотаникаЛичностиНаправления в медицината