Начало Социални грижи Социални услуги и потребители Получаване на идентификационен код на осигурител на НОИ от осигурителите

Получаване на идентификационен код на осигурител на НОИ от осигурителите

Получаване на идентификационен код на осигурител на НОИ от осигурителите - изображение

За тези случаи всички осигурители, както и лицата, които се самоосигуряват следва да получат от осигурителния институт буквено-цифрен идентификационен код (ЕИК) на осигурител от 10 знака. С този код осигурителите имат възможност да ползват електронните услуги на осигурителна институция, касаещи достъпа до личните данни на лицата, които осигуряват.

Достъпът до гореспоменатите на услуги на НОИ следва да се осъществява посредством въвеждането на ЕИК/БУЛСТАТ и ИКО, които се издават от българската осигурителна институция. Издаваният от Националната агенция за приходите (НАП) 12-цифрен ПИК следва да се използва за получаването на достъп до конкретни услуги, които се предоставят от НОИ.

За да бъде издаден ИКО трябва да се подаде заявление до определеното (според адреса на осигурителя) териториално подразделение на НОИ. То е изготвено по утвърден от управителя на осигурителната институция образец.

Гореспоменатото заявление трябва да се подпише от лицето, представляващо осигурителя и да бъде подадено лично от него или от представител, чиито данни за самоличност фигурират в заявлението. Представляващото осигурителя лице трябва да представи ксерокопие от документи за упълномощаване. След това то се съпоставя с оригиналния документ и се пази с подаденото заявление.

За да се предотвратят евентуални злоупотреби с лични данни, при подаването на ново заявление, се генерира и нов ИКО.

Издаването на удостоверение с ИКО следва да се извърши:

- веднага в случаите, когато заявлението е подадено в ТП на осигурителния институт или в негов филиал, постоянно или изнесено работно място или приемна, имат информационна свързаност с НОИ;

- в рамките на 7 дни, считани от датата на завеждане на заявлението.

Длъжностните лица са задължени да се заемат с издаването на удостоверение с ИКО. То трябва да се получи с подпис или лично, или чрез лицето, което представлява осигурителя, фигуриращ в заявлението.
Добре е да се има предвид, че удостоверенията не могат да бъдат изпращани по пощата.

Снимка: audienceinnovation.com

Още по темата:

5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиОрганизацииНовини