Начало Социални грижи Грижа за децата и подрастващите Права и помощи за родителите Месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст

Месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст

Месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст - изображение

Месечните помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст са известни още като детски надбавки. Отпускат се след подаване на молба-декларация по одобрен образец от Министъра на труда и социалната политика.

Децата, отглеждащи се в семейството на свои родственици или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, тази молба-декларация трябва да се подаде от пълнолетни членове на семейството. Към нея трябва да се приложат и удостоверение за брутният месечен доход на семейството за предходната 1 година. В отделните случаи, при които децата се отглеждат в специализирана институция трябва да се представи и служебна бележка от нея за периода, за който детето следва да отглежда в това семейство. Нужно е да се приготви и удостоверение по образец, издаващо се от детска градина или училище, че детето е прието и посещава подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка или е ученик през новата учебна година в срок до 31 октомври, с изключение на случаите по чл. 7, ал. 10 ЗСПД.

Съществува нова промяна в Правилника за прилагане на закона за семейни помощи за деца от 20.08.2013 г. Тя засяга тези деца, които не могат да посещават детска градина или училище (изм. - ДВ, бр. 93 от 2004 г., бр. 73 от 2013 г. , в сила от 20.08.2013 г.) и съдържа решение, взето екипа за комплексно педагогическо оценяване към регионалния инспекторат по образованието, че детето не може да посещава училище в случаите по чл. 18, ал. 2.

Сред останалата част от документите за детски надбавки е и свидетелството за раждане на детето, лична карта на родителите, ксерокопие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (за децата, които имат такова решение), ксерокопие от заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на родственици или в приемно семейство по реда на чл. 26, описан в Закона за закрила на детето (само в случаите по чл. 7, ал. 2 ЗСПД), копие от влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите (ако са разведени), ксерокопие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител (за специалните случаи, при които детето се отглежда от настойник или попечител. Изискат се още служебна бележка, която удостоверява извършените задължителни имунизации и профилактичните прегледи на детето. Издава се от общопрактикуващият медик, а при липсата на такъв - от регионалната здравна инспекция. Нужни са и удостоверение за наследници (само в случаите по чл. 7, ал. 9 ЗСПД), удостоверение за семейно положение (само в случаите по чл. 7, ал. 9 ЗСПД), експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК за справка.

Директорите на училищата са задължени всеки месец да изпращат на регионалната дирекция за социално подпомагане според постоянния адрес на родителите справки по утвърден образец съгласно приложение № 4 за всички ученици, отсъствали през определения месец 5 учебни часа, за които липсва уважителна причина съгласно чл. 136, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.

Директорите на детските градини/училищата, в които има обособени подготвителни групи за задължителна предучилищна подготовка, всеки месец изпращат на регионалните дирекции за социално подпомагане по постоянен адрес на родителите справки по утвърден образец съгласно приложение № 8 за всички деца, отсъствали през определения месец повече от 3 учебни дена, за които няма уважителна причина. Справките се изпращат за месеците от 15 септември до 31 май. Този тип справки се изпращат до 5-о число на следващия месец по електронната система и на хартиен носител. Следва да се препрати в срок до 3 дена на дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес на родителите.

Още по темата:

3.0, 2 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиОрганизацииОбразованиеНовиниЛюбопитноЛайфстайлЗдравни съветиНормативни актовеПсихологияСнимкиРецептиЛеченияИсторияЗаведенияСпортСпециалистиАнкетиИнтервютаАлт. медицинаХранене при...ТестовеКлинични пътекиИзследванияБотаника