Начало Социални грижи Трудова ангажираност Видове трудова заетост Кои са електронните услуги на НОИ, които можем да ползваме с ИКО?

Кои са електронните услуги на НОИ, които можем да ползваме с ИКО?

Кои са електронните услуги на НОИ, които можем да ползваме с ИКО? - изображение

Електронните услуги, предоставяни от осигурителния институт, които можем да ползваме чрез нашия Идентификационен код на осигурителя, се делят на справочни и административни и имат своите предимства.

И така, чрез въвеждането на ЕИК/БУЛСТАТ и ИКО осигурителите, освен че получават достъп до електронните справочни услуги на НОИ, могат и да боравят с персоналните данни на лицата, които осигуряват.

Нека проверим какви са конкретните справочни онлайн-услуги на осигурителния институт:

- извършване на справки за подадените декларации за социалното осигуряване от осигурител/самоосигуряващо се лице;

- получаване на информация за постъпилите в институциите декларации по Наредба Н-8 за периодите след 01.01.2005 г.;

- извършване на справки от осигуритеите, във връзка с предоставянето на определени документи и превеждането на финансови компенсации и помощи от ДОО на осигурените от тях (и самоосигуряващите се) лица;

- извършване на справка за постъпилите данни в Електронния регистър на болничните и проверка на решенията по обжалването им (ЕРБЛРО) от издаден/анулиран болничен;

- справка по БУЛСТАТ за представените документи в Информационната система за електронен обмен на документи и данни (ИСЕОДД);

- справка по БУЛСТАТ за представените документи и преведените компенсации и помощи от ДОО – актуалното състояние на обработката по предоставените документи и извършените по тях плащания и издадените от осигурителния институт документи във връзка с това;

- да се направи справка за преведените финансови компенсации и справка за преведени финансови компенсации и помощи от ДОО чрез НОИ по БУЛСТАТ – информация за извършените преводи на суми за компенсациите по сметките на осигурените лица и самоосигуряващите се.

Административните е-услуги, които могат да се проверят с ИКО, са следните:

- получаване на удостоверение за наличието или липса на трудови инциденти;

- подаване на информационни данни за учащ от учебното заведение;

- получаване на удостоверение на осигурител, имащ наети лица, за които не води/липсват
разплащателни ведомости и трудовоправни документи;

- да се проверят формите за контакт с НОИ, за които има достъп до персонални данни.

Преимуществата от употребата на ИКО са:

- спестява се време;

- осигурява се безплатен и скоростен достъп до услугите на осигурителния институт;

- хората ефективно ползват осигурителните си права;

- получава се актуална информация за етапа на административното производство по предоставени документи;

- личните данни са защитени;

- заинтересованите лица имат възможност да поддържат постоянна връзка с информационната система на НОИ от дистанция.

По статията работи: Виктория Милова

Източник: noi.bg

Снимка: pickywallpapers.com

Още по темата:

0.0, 0 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиОрганизацииНовини