Начало Социални грижи Социални услуги и потребители Хора с увреждания Специализирани технически средства за хора с увреждания, подкрепа от НПО и достъп до средата

Специализирани технически средства за хора с увреждания, подкрепа от НПО и достъп до средата

Специализирани технически средства за хора с увреждания, подкрепа от НПО и достъп до средата - изображение

Чрез Постановление №125 на Министерски съвет за изменението и допълнението на Правилника за прилагане на Закона за интеграцията на хората с увреждания се въвежда промяната в последователността и условията за получаването на помощ от държавата за закупуването на медицински изделия и технически помощни средства за хората, имащи определени увреждания. Това Постановление влиза в сила от 01.06.2011 г., като най-съществената промяна в него се отнася до изплащането на целевите помощи от Дирекция "Социално подпомагане" на правоимащите лица.

Специализирани технически средства за хора с увреждания, отпускани от Дирекциите "Социално подпомагане"

Хората с увреждания имат правото да получат целеви помощи за покупката и евентуалните ремонти на помощни средства, приспособленията, съоръженията и специфичните медицински изделия. Тяхната закупуване се осъществява единствено от лицензирани лица и фирми. Помощите са в размер, който се определя от Министерството на труда и социалната политика за всяко отделно помощно средство. Нужните документи, придружени от молба-декларация се подават в дирекциите "Социално подпомагане" според постоянния адрес на заинтересованото лице.

Целевите помощи за покупката и ремонта на помощните средства се превеждат в рамките на три месеца след одобряване на молбата. Финансовите средства, се превеждат от Агенцията за социално подпомагане по посочена банкова сметка на лицензираните лица , откъдето следва да се получи и самото помощно средство. Лицата, закупили за своя сметка отпуснатите им помощни средства имат правото на финансова помощ в размер на лимитите, посочени от Министерството на труда и социалната политика.

При преустановяването на употребата на медицинските изделия или помощните средства, приспособления и съоръжения те следва да бъдат върнати на Дирекция "Социално подпомагане".

Необходими документи за отпускане на специализирани технически средства за хората с увреждания са:

1. Медицински протоколи от ЛКК (Лекарска Консултативна Комисия) или ТЕЛК (Териториална експертна лекарска комисия), в които да фигурират помощните средства и медицинските изделия.

2. Молба до дирекция "Социално подпомагане", придружена от лична карта, Медицински протокол на ЛКК или ТЕЛК.

3. Заповед от дирекция "Социално подпомагане" за отпускането на целевата помощ

В рамките на десет дeна заинтересованото лице следва да научи дали помощта му е отпусната или отказана. Ако лицето е одобрено трябва да се извърши превод на парите от дирекция "Социално подпомагане" за отпускането на полагаемите медицински изделия. След закупуването на изделията заинтересованото лице получава фактура с касов бон и приемо-предавателен протокол, като в срок най-късно от месец те трябва да се отчетат в съответната .

Списъците на лицензираните фирми са на разположение в съответните дирекции "Социално подпомагане"(ДСП).

Достъп до средата за хората с увреждания

Достъпната среда за хората с увреждания определяме като онази среда или комплекс от механизми и ресурси, предоставящи се от държавните, общинските и неправителствените органи и организации, които всяко лице с увреждания има възможност да използва за решаването на своите проблеми на трудова заетост и квалификация, за социално подпомагане и социални услуги, за достъпна жизнена и архитектурна среда, информация и рехабилитация. С тяхна помощ тези хора имат възможност за по-добро социално интегриране.

Един от най-съществените проблеми на хората с увреждания е осигуряването на достъпна среда. Създава се е добра нормативна база, като със Закона за устройство на територията се въвеждат изисквания за изграждането на достъпна среда, а конкретните изисквания за осигуряването на достъпна среда се въвеждат с определени наредби, спазващи техническите норми за проектиране. Създадени са нормативни изисквания за изграждането на достъпна среда в урбанизираните терени, за регулирането на движение по пътищата със светлинни сигнали, поставят се светофарни уредби на кръстовищата, които да се разполагат на достъпни маршрути, за съпровождането на зелената светлина на светофарната уредба от звукова сигнализация.

Неправителствени организации в подкрепа на хората с увреждания

Те са следните:

1. Асоциация за европейска интеграция и права на човека

Тя се занимава с воденето на дела, обвързани със защитата от дискриминация, особено по етнически признаци и пол. Осигурява и правна защита за хора с увреждания, води дела за нанесени от държавата, общините или различни монополисти вреди.

2. Български адвокати за правата на човека

Оказват правна подкрепа и водят на стратегически дела пред български и международни съдилища за груби нарушения на правото на живот, на нечовешко третиране, незаконно задържане, несправедлив съдебен процес.

3. Сдружение "Инициатива за равни възможности"

Извършва консултиране и съдейства при нужда от правно представителство при нарушаване на правата на живот и нечовешко третиране и дискриминиране на база произход и етнос, правото на жилище и други съществени социални правомощия.

4. Асоциация "АСУ – ДЕЛФИ"

Извършва консултиране и води дела за защита от дискриминиране.

5. Защита на потребителите

Функционира като бюро за съвети за всички граждани към Федерацията на потребителите в България

Относно хората с увреждания:

1. Център за независим живот

Извършва консултиране в сферата на уврежданията, способства за по-добрата подкрепа на хората с увреждания в общността.

2. Фондация "Хоризонти"

Подпомага хората, имащи зрителни увреждания за по-добро образование, информационно обслужване и професионално реализиране. Също така предоставя правни съвети за хората с увреждания и подкрепа и защита при медицинска небрежност.

3. Българска асоциация за закрила на пациентите

Организацията съдейства при подаването на индивидуални жалби, обвързващи се с конкретните проблеми на пациентите. Грижи се те да получат надеждни данни относно правомощията и обвързаните с тях задължения си чрез разпространението на информация. Провежда консултации и запитвания, свързани с качеството или липсата на утвърдени стандарти и услуги в лекарската помощ. Проучва проблемите на хората в неравностойно положение. Оказва им помощ при получаването на достъп до безплатни медикаменти и прегледи. Анализира действащото законодателство с цел оптимизиране и ефективност.

Помощ на жени, преживели насилие

В областта на защитата на жените от дискриминация има възможност пострадалите да се консултират от специалистите на:

1. НПО Център "Отворена врата"

При него се оказва социална, юридическа и психологическа помощ за жените, преживели насилие у дома, на работното място или улицата.

2. Асоциация "ДЕМЕТРА"

Предоставя социално-психологически консултации на жертвите на насилие, посредничи между институциите по проблемите при насилие над жени.

3. Фондация "Български център за джендър изследвания"

Защитава пострадалите от насилие и оказва правна помощ в областите на насилието срещу жени, на дискриминация основана на база пол на пазара на труда.

Помощ при трафикирането на хора

Списък с неправителствени организации, оказващи подкрепа при трафик на хора. Оказва безплатни правни консултации.

Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиОрганизацииНовиниЛайфстайлЛюбопитноЗдравни съветиСнимкиИсторияНормативни актовеАнкетиЛеченияАлт. медицинаСпортКлинични пътекиОбразованиеБотаникаПсихологияРецептиЗаведенияНаправления в медицинатаЛичностиХранене при...