Начало Социални грижи Трудова ангажираност Безработица Насърчаване на заетостта чрез повишаване на квалификацията и международна дейност

Насърчаване на заетостта чрез повишаване на квалификацията и международна дейност

Насърчаване на заетостта чрез повишаване на квалификацията и международна дейност - изображение

Насърчаването на заетостта чрез повишаването на квалификацията и международната дейност от страна на Министерство на труда и социалната политика осигурява възможности за реализация на голяма група български граждани.

Основна цел на пазарната политика на труда е съсредоточена в увеличаването на заетостта и понижаване на безработицата чрез действия в посока подобряването на социално-икономическата среда и прилагането на програми и мерки на трудовия пазар. Цели се също така безработните и хората в неравностойно положение да бъдат интегрирани чрез повишаването на пригодността им за заетост и подобряването на услугите в сферата на трудовия пазар.

Националният план за действие по заетостта е ключов инструмент на политиката, който се одобрява всяка година от Министерски съвет по предложение на Министъра на труда и социалната политика. Този план определя:- проекти, програми и мерки, които следва да бъдат реализирани през плановата година и видовете стимули за работодатели и безработни лица;

Целеви групи, към които ще бъде насочена приоритетно активната политика по заетостта:

- безработните млади хора;

- безработните, имащи ниска образователна степен, специалност и професия;

- обезкуражените лица;

- продължително безработните;

- безработните хора с различни увреждания;

- безработните лица над 50-години;

Основен акцент в политическите възгледи на Агенцията по заетостта е подготовка на работната сила, която притежава нужната квалификация и адаптивност.Агенцията помага търсещите работа лица в професионалната им насоченост и свързаното с нея професионално обучение, което им позволява да повишат своите шансове за трудово реализиране.Обучението на възрастни цели придобиването на знания и умения, необходими за заемане на свободни работни места, за задоволяването на бъдещите потребности на трудовия пазар от квалифицирана работна ръка.

Обучението на възрастни включва:

- обучение за допълнително ограмотяване;

- обучение за придобиването на определена професионална квалификация;

- обучение за придобиването и усъвършенстването на ключови компетентности;

- мотивационно обучение;

Приобщаването на безработните лица в обучението за придобиване на квалификация се организира от Агенцията по заетостта.

Агенцията по заетостта развива активно международна дейност с помощта на Дирекция "Международна трудова миграция и посредничество" в направленията:

- спогодби за обмен на работна сила;

- регистрация на частни посредници;

- Разрешения за работа на чуждестранни граждани;

Посредническа дейност по линия на EURES (European Employment Services, европейски услуги по заетостта)

Дейностите на всяко от направления на EURES (European Employment Services, европейски услуги по заетостта) се организира в определен отдел, в който се извършва разработване на политики и нормативна документация и се провежда оперативна дейност по тяхното практическото приложение.

Международната дейност на Агенцията по заетостта включва:

- двустранно съдействие със сходни служби по заетостта и институции, които извършват услуги в областта на труда и социалната политика;

- подписване на документи за сътрудничеството и обмен на работници и осъществяване на посреднически услуги за намирането работа на български граждани в чужбина;

Участие в EURES - мрежа за осъществяването на сътрудничеството между службите, ангажирани със заетостта в страните от Европейското икономическо пространство);

Още по темата:

0.0, 0 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиОрганизацииНовиниНормативни актовеИсторияЛюбопитноСпортАнкетиЛайфстайлПсихологияСнимкиЗдравни съветиСпециалисти