Начало Социални грижи Грижа за децата и подрастващите Детски заведения и социални услуги за деца Документи и условия за кандидатстване в детски градини

Документи и условия за кандидатстване в детски градини

Документи и условия за кандидатстване в детски градини - изображение

Прием на документи за кандидатстване в детските градини и обединените детски заведения се гарантира лично от директора на избраното държавно детско заведение или от конкретно упълномощено лице чрез издаване на директорска заповед. Следва да се издаде уникален регистрационен номер на избраното заявление от електронната система.

Необходимите документи за кандидатстване в детски градини са следните:

1. Заявление, което е по утвърден образец.

В него се попълват имената на детето, единният граждански номер, телефонен номер и е-маil.

2. Трябва да се предоставят оригинал и ксерокопия от свидетелството за раждане на детето. Поне единият от родителите трябва да притежава постоянен адрес, идентичен на този посочен личната карта. Това трябва да се удостовери с представянето на оригинал и ксерокопие на личната карта.

3. Документи, които се издават от работодателя и отразяват факта, че единият от родителите е служител в предприятие с държавно или общинско управление, частно търговско дружество или сдружение с нестопанска цел.

Документацията, която е посочена по-горе е нужно да съдържа изх. №, мокър печат, подпис и Булстат.

4. Уверение от дирекция "Местни данъци" за наличие или липса на неизплатени задължения от родителите, според съдържанието на Чл. 87, Ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Това удостоверение се получава от "Отдел за обслужване на данъкоплатци" в сградата на Изчислителен център.

5. Ксерокопия от годишните данъчни декларации, които имат заверка от определения служител по Чл.50 или Чл.92 за всички управители на ООД и ЕООД от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за предходната календарна година, за осигуряващите се самостоятелно родители.

6. Документи от направена регистрация в Бюрото по труда за безработен или безработни родители. След изтичането на сроковете на предоставената документация е наложимо и нейното актуализиране.

7. Родители на подлежащите на задължителна предучилищна подготовка деца на 5 и 6 г. подават документи само по т.1 и т. 2.

8. Родителите имат правото да участват в класиране за детска градина, само след предоставяне на цялостен и вярно попълнен комплект документи, които не се допълва повече до 10.05. Родителите следва да проверяват за коректността на документацията в електронната система до 10.05.

Условия за прием на децата в детска градина

Заявленията за новосформиращите се първи възрастови групи в детските градини за предстоящата учебна година се подават в детските градини от 01.04 до 10.05. на текущата календарна година.

Заявления за прием на децата от първа и втора група могат да бъдат подавани през цялата година и се приемат при свободни места. Те се обявяват в електронния регистър от директора. Срокът за подаването на документите от родителите е в рамките на една седмица, без значение от района на местоживеене. Резултати от приема на децата се публикуват в електронната система автоматично в края на седмицата. Срок за записване на вече приетите деца е една седмица. Всяко класиране отнема две седмици, след което директорът обявява отново непопълнените места за незаети.

Всеки директор на съответната детска градина провежда индивидуално класиране, основаващо се принципа на случайното число на 31.05. в сградата на съответната детска градина. Списъците с новоприетите деца стават публични на 31.05 в електронния регистър. В едноседмичен срок родителите записват приетите си деца в дадената детска градина. При незаписването в посочения срок следващите по ред резерви заемат непопълнените места. Публикуваните списъци с резерви са актуални до 30.06. за всяка текуща година.

Допълнителни документи

Някои предимства биха могли да се използват от децата при предоставянето на пълен комплект от задължителната документация от единия от родителите.

Те са следните:

1. В семейството има деца, имащи хронични заболявания (предоставяне на документи, посочващи над 70% инвалидизация, констатирана от експертната комисия на ТЕЛК или НЕЛК) и не са настанени в други социални институции;

2. Един от родителите на кандидатствалото дете има соматични увреждания над 70%, установени с решение на ТЕЛК;

3. Детето е трето в многодетно семейство, имащо близнаци (доказва се с актове за раждане);

4. Детето e сирак или полусирак (доказва се със свидетелство за смърт);

5. Детето има неизвестен родител (доказва се със свидетелство за раждане);

6. Друго дете от кандидатстващото семейство, посещаващо същата детска градина;

След представянето на документи от Държавната агенция за закрила на детето, според Закона за закрила на детето, имат правото да се възползват от тези предимства според съдържанието на: Чл. 4 Ал.1

7. Родителите на кандидатстващото дете са студенти, учещи в редовна форма във Висше учебно заведение (предоставят уверения за всеки учебен семестър);

Детето живее в семейство, в което поне единият от неговите родители е медицинско лице (хуманен лекар, медицинска сестра) за детските ясли, а за градините - действащ учител.

Още по темата:

3.0, 2 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНормативни актовеНовиниОбразованиеЗдравни съветиЛюбопитноЛайфстайлИсторияСнимкиБотаникаАлт. медицинаПсихологияСпециалистиРецептиАнкетиИнтервютаХранене при...СпортТестовеОрганизацииЗаведенияИзследванияКлинични пътекиЛечения