Начало Социални грижи Репродуктивност Процедура, документи и условия за припознаване на дете

Процедура, документи и условия за припознаване на дете

Процедура, документи и условия за припознаване на дете - изображение

Припознаването е метод да се установи произхода на дете, който се свързва и с волята на родителя. Припознаването може де се определи като извънсъдебен правен акт, които притежава качествата едностранност, формалност, чрез който дадено лице съобщава, че определеното дете произхожда от него. Според Чл. 64 от Семейния кодекс всеки родител има правото да припознае детето си. Това може да се извърши и от двамата родители.

Условия за припознаване на дете

Според Чл. 61 от Семейния кодекс позволява припознаване на лице, чийто произход не се е установил все още със свидетелство за раждане чрез презумпцията за бащинство. Това се осъществява по съдебен ред или с ранно припознаване. Съществува възможност установен вече произход да бъде оспорен и да се извърши ново припознаване. Законодателят не е поставил ограничения по отношение на това кой може да се припознае. Възможно е да се извърши припознаване на малолетни, непълнолетни и пълнолетни. Припознаването на вече заченато дете се извършва под отлагателно условие, защото до времето, в което то се роди все още не съществува годен за припознаване субект. В този случай припознаването засяга всяко дете, което ще се роди в определен момент в бъдещето, а фактическото припознаване ще придобие действие от момента на самото раждане.

Припознаването е акт с формален характер. То може да се извърши по някой от начините, описани подробно в Чл. 65, Ал.1 от Семейния кодекс. Това може да се извърши чрез личното заявление от припознаващия, което се адресира до длъжностно лице по гражданско състояние. Друг начин да се извърши припознаване е чрез писмена декларация, имаща нотариална заверка на подписа на припознаващия. Тя се подава до длъжностното лице по гражданското състояние. Трети начин е чрез заявление, което се подава чрез директора на заведението, в което е родено детето.

Лицето по гражданско състояние според е компетентния орган, чрез който се извършва припознаването. В съгласие с Чл. 35, Ал.3 от Закона за гражданската регистрация длъжностното лице по гражданското състояние на територията на общината е нейният кмет.Заявители са припознаващите детето.

Необходими документи за припознаване на дете

Те са следните:

- декларация за припознаване;

- документи за самоличност на родителите;

- удостоверение за раждане на детето – оригинал. На него трябва да присъства печат за изплащане на еднократна помощ след раждане;

- документ за платена такса;

Процедура по припознаване на дете

При подаване на заявлението е нужно и двамата родители да присъстват. Подготвените документи се подават в дирекция "Гражданско състояние".

Експертът по гражданско състояние проверява в местна база данни и отразява припознаването в свидетелството за раждане. След това се издава нов акт за раждане.

След седем дни лицето по гражданско състояние съобщава припознаването на детето. В случаите, в които то е навършило четиринадесет годишна възраст процедурата се извършва според Чл. 66, Ал. 2 от Семейния кодекс. Ако в 3-месечен срок от признаването другият родител или детето не са оспорили чрез писмено заявление припознаването се вписва в свидетелството за раждане (чл. 66, ал. 1 СК). Когато припознаването бъде оспорено, припознаващият има възможност в тримесечен срок от получаване на това съобщение да предяви иск за установяване на произход (чл. 66, ал. 2 СК). При неговото уважаване съдебната институция сигнализира на длъжностното лице по гражданското състояние за влязлото в сила съдебно решение и по този начин се съставя свидетелство за раждане.

3.0, 6 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНормативни актовеЛайфстайлНовиниКлинични пътекиЛюбопитноСнимкиЗаведенияИсторияСпортАнкетиПсихологияЗдравни съветиРецептиТестовеАлт. медицинаИнтервютаХранене при...ОбразованиеОрганизацииСпециалистиИзследванияЛеченияБотаника