Начало Социални грижи Репродуктивност Бременност, раждане и родителство Криминален аборт и наказателни мерки в различните държави

Криминален аборт и наказателни мерки в различните държави

Криминален аборт и наказателни мерки в различните държави - изображение

Бременността е специфичен период от живота на жената. Моментът, през който тя износва детето в тялото си е свързан с промени в цялостния живот на бъдещата майка. В немалко случаи бременността не е желана. Това налага да се търсят и различни средства за прекъсването й. Доброволният аборт е един от най-често използваните начини за прекъсване на бременността.

В повечето страни, с изключение на Малта, Ирландия, Никарагуа и Полша изкуственото прекъсване на бременността е легално. У нас преди 9-ти септември 1944г. абортите не са били разрешени. Наказанието е било съдебно преследване и затвор за жената, направила аборт. В това число се включват и съпричастните към престъплението. През 1956г. абортите се разрешават на жените, имащи дете. Те са наречени „аборти по желание”. Абортът е легален и в Португалия, където бременността може да бъде прекъсната до 10 гестационна седмица.

В Русия абортите се легализират с декрет от 18.11.1920г. Подписал го е лично Ленин. В него се обяснява, че нероденото дете не може да бъде счетено за отделен човек, а като част от тялото на майката. Примерът на СССР е последван и от други страни. През 1946г. абортът се легализира в Япония, а през 1973, 1975 и 1981г. е приет съответно в САЩ, Германия и Италия.

Според Световната здравна организация по света всяка година се извършват 53 милиона аборта. Според статистиката през последните тридесет години са направени повече от 1 милиард аборта. Изследванията посочват, че в страни като Дания, Сащ и Русия аборти са направили 2/3 от жените.

За да бъде обяснена изцяло процедурата и наказателните мерки, които се предприемат за извършването на криминален аборт в България трябва да се изяснят:

1. Състав на престъплението в действащия Наказателен кодекс (НК)

2. Непосредствен обект

3. Предмет на престъплението

4. Изпълнително деяние

5. Субект

6. Субективна страна

7. Наказуемост на криминалния аборт

8. Особености на криминалния аборт

1. Състав на престъплението в действащия НК.

Съставът на престъплението според естеството си е поместен в Наказателния кодекс:

„Чл. 126. (1) Който със съгласието на бременна жена умъртви плода й извън акредитирано лечебно заведение или в нарушение на утвърдените медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика, се наказва с лишаване от свобода до пет години.

(2) Ако виновният няма висше медицинско образование или е умъртвил плода на две или повече жени, наказанието е лишаване от свобода до осем години.

(3) Ако деянието по предходните алинеи е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години.

(4) Бременната жена не носи наказателна отговорност по предходните алинеи, включително и за подбудителство и помагачество.

(5) Ако умъртвяването на плода е извършено без съгласието на бременната, наказанието е лишаване от свобода от три до осем години.

(6) Ако в последния случай е последвала смъртта на бременната, наказанието е лишаване от свобода от пет до дванадесет години”.

По същество за извършване на престъплението е необходимо изричното съгласие на бременната жена да се умъртви плода й извън акредитирано медицинско заведение. Това е първото предложение, залегнало в текста. Второто е свързано с умъртвяването на плода на бременната жена като са нарушени утвърдените медицински стандарти и добрата медицинска практика.

2. Непосредствен обект

Като такъв се приемат отношения, осигуряващи неприкосновеност на животите и здравето на бременната и човешкия зародиш в нея. Също така в текста на Чл.126 се засяга и установения ред за нормално прекъсване по изкуствен път на бременността.

3. Предмет на престъплението

Като основно се приема схващането, че предметът на правонарушението прекъсване по изкуствен път на бременността на дадена жена е жизнеспособния човешки ембрион. Това, обаче може да бъде оспорено, защото предмет на правонарушението е възможно да е и само елемент от общественото отношение, непосредственият обект на посегателството, или материална предпоставка за съществуването на този обект, върху който субектът въздейства. Следователно, предмет на криминалния аборт може да е единствено бременната жена и то през периода на бременността.

4. Изпълнително деяние

Изпълнителното деяние (актът на умъртвяване на ембриона) може да се извърши чрез действието или бездействието на дееца на правонарушението. Като във втория случай чрез бездействие се допуска да бъде осъществено деянието.

Необходимо е да се обърне внимание по отношение на това за какъв вид аборт следва да се понесе определена наказателна отговорност. Според законодателството на България за изкуственото прекъсване на бременността съществуват две категории: по желание и по медицински индикации. Става ясно, че по смисъла на Чл.126 реално няма значение причината за прекъсване на бременността. Съгласно закона важно е единствено обстоятелството дали се спазва добрата медицинска практика и дали бременността е прекъсната в акредитирано медицинско заведение.

5. Субект

Субектът на престъплението криминален аборт е лице с висше медицинско образование. Според Ал. 2 на Чл. 126 НК се предвижда по-тежко наказание за лицата, нямащи медицинско образование.

6. Субективна страна

При криминалният аборт съзнателно се цели умъртвяването на плода. Именно поради това той не би могъл да се счита за неумишлено правонарушение. Това е обусловено и от съгласието на бременната.

7. Наказуемост на криминалния аборт

Когато се извърши криминален аборт законът предвижда 5 години затвор, а когато правонарушението се извърши от немедицинско лице– 8 години. В случай, че в следствие на аборт бременната жена почине лишаването от свобода е от 5-12 години. Може да се забрани да бъдат изпълнявани определени действия или професията на извършителя като цяло.

8. Особености на криминалния аборт

Може да се получи любопитна хипотеза, в случаите свързани с несъгласието на бременната да се извърши аборт по медицински индикации, свързани със спасяването на живота й. Българското законодателство счита, че правото на живот, тълкувано като съхранение на физическото благосъстояние за висш приоритет и конституционно право. Счита се, че за неговото съхранение е допустимо да бъдат накърнени други права.

Особености на правонарушението аборт в държавите:

Азербайджан

Там криминалният аборт не представлява отделен престъпен състав и изрично се посочва, че прекратяването на бременността представлява умишлено причинена тежка телесна повреда.

Естония

Престъпният състав там е отделен и текста в Наказателния кодекс е озаглавен „Незаконно прекъсване на бременността и незаконна стерилизация”. Наказателният кодекс предвижда съдебна отговорност за аборт на бременната по нейно желание, осъществено от гинеколог на по-късен етап, отколкото позволява закона. Наказанието е парична санкция или лишаване от право да бъде упражнявана определена дейност, а също и затвор за срок до две години. Когато периода на бременността е над 21 седмици и желанието да се прекъсне по воля на бременната, от лице, което по закон няма право да прекъсва бременността се наказва с лишаване от свобода за срок до четири години. Аборт против желанието на бременната се наказва от 2 до 6 години.

Узбекистан

Текста на 114 Чл. от Наказателния кодекс на Узбекистан е озаглавен като „Престъпен аборт”. Предвиденото наказание представлява глоба в размер на двадесет и пет работни заплати или лишаване от права до три години. Съществува възможност наказанието да бъде и поправителен труд за година.

За „Подбудителство на жена към осъществяване на аборт” наказанието е глоба до петдесет минимални работни заплати или поправителен труд до две години или арест за шест месеца.

Франция

Чл. 223-10 от френския Наказателен кодекс определя глоба в размер на 75 000 Евро и затвор до 5 години за прекъсване на бременността на жена без нейното съгласие.

Чл. 223-11 от Наказателния кодекс посочва и наказателна отговорност за лице, което прекъсне бременността на човек в някоя от трите хипотези:

1. След като изтече законовият срок, за който абортът е разрешен, освен когато се осъществява по медицински причини;

2. Когато деянието е направено от немедицинско лице;

3. Извън болнично заведение, при спазването на предвидените в законодателството изисквания. Последствията са затвор за две години и глоба в размер на 30 000 евро.

САЩ

В Наказателните кодекси от различните щати човек се определя като лице, което е живородено. За убийство се приема не само умъртвяването на отделния човек, а и действията свързани с умъртвяване плода, който е навършил 24 седмици. Бременната не носи отговорност за случаите, в които сама умъртви плода си, без значение периода на бременността, защото се признава правото й сама да прекъсне бременността си.

Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиИсторияКлинични пътекиЛюбопитноСнимкиНовиниЛайфстайлАлт. медицинаЛеченияОрганизацииПсихологияНормативни актовеСпециалистиЗдравни съветиАнкетиВидеоНаучни публикацииПатологияСпортЗдравни проблемиФизиологияИзследванияПроизводителиХранене при...ИнтервютаБотаника