Начало Социални грижи Социални услуги и потребители Хора с намалена трудоспособност Облекчени условия на труд при нарушена трудоспособност

Облекчени условия на труд при нарушена трудоспособност

Облекчени условия на труд при нарушена трудоспособност - изображение

Основание, налагащо трудоустрояването на служителите е Чл. 314 от Кодекса на труда (КТ). В неговата разпоредба се предвижда, че когато работникът вследствие на заболяване или трудов инцидент не е в състояние да изпълнява трудовите си задължения, но без реална опасност неговото здраве може да изпълнява други, подходящи, или същите задължения при облекчени условия, той следва да бъде трудоустроен на друга работна позиция или на същата, но при подходящи условия в съгласие с предписанието на здравните органи. Съгласно чл. 317 от КТ, необходимост от преместването на служителя, имащ намалена трудоспособност на друга подходяща работа или на същата при облекчени условия, характерът на работата, трудовите условия и сроковете на преместване се определят по предписание на здравните органи. То се издава от здравните органи и задължава служителите да не изпълняват работата, от която са преместени, а техните работодатели - да не ги допускат до този вид работа. Работодателите са задължени да преместят служителите си на подходяща работна позиция според предписанията на здравните органи в рамките на седем дни срок от неговото получаване. При неизпълнение на това предписание работодателите дължат на работниците си компенсация по Чл. 217.

Видовете облекчени условия на труд при нарушена трудоспособност и причините за трудоустрояване, са описани в текста на Кодекса на труда и са следните:

Чл. 314. Работник или служител, който поради болест или трудова злополука не може да изпълнява възложената му работа, но без опасност за здравето си може да изпълнява друга подходяща работа или същата работа при облекчени условия, се трудоустроява на друга работа или на същата работа при подходящи условия по предписание на здравните органи.

Работни места за трудоустрояване

Чл. 315. (1) Работодателят с повече от 50 работници и служители е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите в зависимост от отрасъла на народното стопанство.

(2) Частта от общия брой на работниците и служителите по предходната алинея по отрасли на народното стопанство се определя от министъра на труда и социалната политика и от министъра на здравеопазването.

Трудоустрояване на работници и служители

Чл. 317. (1) Необходимостта от преместване на работника или служителя с намалена работоспособност на друга подходяща работа или на същата работа при облекчени условия, характерът на работата, условията на труда и срокът на преместването се определят по предписание на здравните органи.

(2) Предписанието за трудоустрояване, издадено от здравните органи, задължава работника или служителя да не изпълнява работата, от която се премества, а работодателя - да не го допуска до тази работа.

(3) Работодателят е длъжен да премести работника или служителя на подходяща работа съгласно предписанието на здравните органи в 7-дневен срок от получаването му.

(4) При неизпълнение на предписанието на здравните органи от работодателя той дължи на работника или служителя обезщетение по чл. 217.

Платен годишен отпуск

Чл. 319. Работниците и служителите със загубена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни.

Трудово възнаграждение

Чл. 320. (1) Работник или служител, който е трудоустроен по реда на този раздел, получава трудово възнаграждение за изпълняваната работа.

(2) Работник или служител със загубена работоспособност под 50 на сто, който е трудоустроен за определен срок и за новата работа получава по-ниско трудово възнаграждение от възнаграждението на предишната работа, има право на парично обезщетение за разликата в трудовите възнаграждения съгласно отделен закон.

Още по темата:

0.0, 0 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСнимкиНовиниСоциални грижиЗаведенияЗдравни съветиЛюбопитноФизиологияХранене при...ОрганизацииКлинични пътекиЛайфстайлСпециалистиБотаникаЛеченияПсихологияИсторияЛичностиНормативни актове