Начало Социални грижи Грижа за децата и подрастващите Детски заведения и социални услуги за деца Дневни центрове за деца със специални образователни потребности

Дневни центрове за деца със специални образователни потребности

Дневни центрове за деца със специални образователни потребности - изображение

Децата, при които се констатират специални образователни потребности (СОП) може да имат и физически и сензорни дефицити (могат да са зрителни, слухови, моторни), речево смущение или интелектуални проблеми. Изолираността сред тях е изключително неправилна стъпка, защото те са реално съществуваща част от обществото.

Всички деца със СОП имат нужда от интегриране, за да съумеят да формират себе си субекти, усвояващи пълноценно човешките норми на комуникация в обществото. За целта тези деца се нуждаят от интегрирано обучение в специализирани дневни центрове. Това се осъществява чрез изграждане на функционираща подкрепяща среда, която включва в себе си подходяща архитектурна и социално–битова среда с индивидуални образователни програми, екип от специалисти, специализирани учебно-технически пособия и апарати, дидактически материали и помагала. Интеграционният процес не бива да изключва специализираните детски заведения, а по-скоро да се наблегне върху адекватното оборудване и възможностите за правилна диагностика.

Специализираните дневни центрове за деца със специални образователни потребности следва да разполагат с модерна материално-техническа база и екип от специалисти с висока степен на квалификация - логопеди, психолози, специални педагози, кинезитерапевти, слухово-речеви рехабилитатори, провеждащи консултации, диагностициране, терапевтична работа и обучение, чрез съвременни и ефективни методи. Също така се употребява музикотерапия, арт и игрова терапия. Работата и обучаването на децата се редува с известен брой минути за релаксиране, познавателни игри и забавление.Специалните педагози в дневните центрове за децата със специални образователни потребности са задължени да оказват помощ при овладяването на учебния материал на децата, които са интегрирани в масовото училище. Успоредно с това, тези специалисти предоставят епизодичното им включване в учебната занималня на центъра.

Занятията са с индивидуален и групов характер, като груповите занимания нямат заместваща, а само допълваща функция. Целта е постигането висока ефективност на основната терапевтична работа.

Записване се осъществява след провеждане на консултации и комплексно оценяване от логопеди, психолози, специални педагози, при нужда кинезитерапевти или слухово-речеви терапевти. Подготвят се и индивидуални образователни планове, съобразяващи се със специалната потребност, особеностите на възрастта, характерът и интересите на отделното дете. Превес взема езико-говорната терапия, психолого-консултативни и терапевтични дейности, образователно-обучителни дейности, ръководени от специален педагог, кинезитерапия или слухово-речева рехабилитация се провежда според дадената ситуация и нуждите на детето.

Децата със специални образователни потребности се определя като голяма група, която включва най-вече следните заболявания и състояния:

- децата с трудности в обучението;

- с ГРР (ранен детски аутизъм, атипичен аутизъм,Канер синдром и др.)

- с езикови нарушения;

- с детска церебрална парализа;

- Генно-хромозомни увреждания (синдром на Даун и др.)

- с лицево-челюстни малформации (ринолалии);

- с интелектуални увреждания;

- със слухови увреждания;

- деца с проблеми с фината и обща моторика;

- с поведенчески проблеми;

- с дефицит във вниманието;

- деца със затруднения в обучението;

Според тези видове увреждания се разпределят и специализираните дневни центрове

При децата с двигателни проблеми

Почасови специализирани центрове

Положителна страна: специализирана помощ в тези центрове, ще подпомага развитието на децата;

Отрицателна страна: ако детето има сериозни двигателни проблеми, изникват затруднения около неговото придвижване до дадения център, особено ако транспорт не се осигурява от самия център;

Дневни центрове

Положителна страна: ако детето има сериозни двигателни проблеми, а работният процес със специалистите е организиран добре, то посещаването на този тип център има по-голямо позитивно влияние върху неговото развитие;

Отрицателна страна: ограничените контакти с възрастните и връстниците, намалената възможност за социализиране, еднообразие в средата и контактите;

Почасова грижа в масово детско заведение

Положителна страна: добър вариант за обогатяване на контактите и пълноценното развитие на детската личност;

Отрицателна страна: трудности при разпределяне на времето след посещаване на масовото детско заведение;

Целодневна грижа в масово детско заведение

Положителна страна: за децата с лек дефицит в двигателното развитие това е оптимален вариант за интегриране;

Отрицателна страна: наблюдава се недостиг на персонал за индивидуалното обгрижване на децата със сериозни двигателни затруднения; трудност при формирането на адекватна самооценка при децата със СОП;

Целодневна грижа в специализирани детски заведения

Положителна страна: малкият брой деца предполага качествено обгрижване от специалистите;

Негативи: интеграционният процес при децата със СОП може да стопира;

При децата с психични или интелектуални дефицити

Почасови специализирани центрове

Положителна страна: обогатяват се всички контакти, оказва се специализирана помощ, основана на индивидуалната потребност на детето, подпомога се социализацията и интеграцията;

Отрицателна страна: ако детето със СОП, към момента на посещението си не се чувства добре, то специалистите не разполагат с достатъчно време изчакат преминаването на кризата на детето;

Дневни центрове

Положителна страна: за децата с тежки психични и интелектуални проблеми, които не са в състояние да понесат присъствието на голям брой деца. Специалистите имат време да изчакат детето да излезе от кризисното състояние и да проведат заниманията в момент, когато детето се чувства добре;

Отрицателна страна: липсва добре изграден модел за подражание и позитивно развитие по посока на установената норма. Скоростно усвояване на специфични негативи от другите деца от групата.

Почасова грижа в масово детско заведение

Положителна страна: подходяща е за децата с различни степени на изява на психичния или интелектуалния проблем;

Отрицателна страна: за децата, имащи малки дефицити процесите на интегриране се забавят и по този начин се оказва недобро влияние върху напредъка на детето със СОП. За децата, имащи изразени проблеми – при обострянето на психичните проблеми, няма наличност от специалисти, подпомогнат детето през време на кризата;

Целодневна грижа в масово детско заведение

Положителна страна: това е идеален вариант за интеграцията и социализацията, но само за децата с леки психични и интелектуални проблеми;

Отрицателна страна: при децата с изразени психични и интелектуални дефицити това не е добър вариант за социализацията и интеграцията, особено ако децата в групата, нямащи сходни са повече от 7 на брой. Това е така поради факта, че присъствието на по-голям брой деца, съчетаващо се с повишеното ниво на шум и динамика на взаимоотношенията създава условия за задълбочаване на психичните проблеми;

Целодневна грижа в специализирани детски заведения

Положителна страна: подходяща е за децата със силно изразени проблеми, поради малкия брой деца, възможностите за индивидуален подход при тях и наличието на специалисти, работещи с децата;

Отрицателна страна: ограничават се контактите с деца без СОП, забавя се процеса на интеграция и социализация особено за децата със слабо изразени психични и интелектуални затруднения;

Деца с двигателни и интелектуални проблеми

Почасови специализирани центрове

Положителна страна: обогатяват се контактите и впечатленията от околната среда, подпомага се интеграционния процес;

Отрицателна страна: транспортът до дадения център е затруднен, съществува времево ограничение за въздействие от страна на специалистите, когато детето не се чувства емоционално добре, особено щом става дума за децата със сериозни психични проблеми или интелектуални дефицити;

Дневни центрове

Положителна страна: за децата със задълбочени проблеми и при наличие на подходящи специалисти, възможността за редуването на почивка и занимания се отразява положително;

Отрицателна страна: за децата със слабо изразени проблеми – забавяне процесите на социализация и интеграция, липсват контактите с връстници, които нямат проблеми;

Почасова грижа в масово детско заведение

Положителна страна: за децата с малки дефицити - възможността за контакт и възприемането на модели на поведение от връстници е безпроблемна; стимулиране процеса на интеграция; приучаване към толерантност на останалите деца;

Отрицателна страна: за децата със силно изразена степен на СОП – понижава се самооценката и се задълбочават психичните проблеми, особено ако групата е с по-голям брой деца;

Целодневна грижа в масово детско заведение

Положителна страна: за децата със слабо изявени СОП – интеграцията се подпомага и се въздейства позитивно върху цялостното развитие;

Отрицателна страна: за деца със силно изявени СОП – проблемите се задълбочават, поради липсата на достатъчно специалисти и ограниченото време за индивидуално обгрижване;

Целодневна грижа в специализирани детски заведения

Положителна страна: позитивно отражение в цялостното развитие за децата, имащи задълбочена проблеми – наличие на специалисти, възможности за индивидуална грижа и съобразяване с емоционалното състояние на конкретното дете;

Отрицателна страна: ограниченост в контактите поради липса на по-добре функциониращ модел за подражание, особено за децата, имащи малко проблеми;

Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияОбразованиеСнимкиЛайфстайлКлинични пътекиСоциални грижиНовиниЗаведенияНормативни актовеЗдравни съветиСпорт и туризъмСпециалистиЛюбопитноОрганизацииСпортИсторияПсихологияРецептиАлт. медицинаАнкетиХранене при...ИнтервютаТестовеИзследванияЛеченияБотаника