Начало Социални грижи Добрите практики Разговаряме с... Александър Сиди: Когато кръстихме циганите роми, не ги интегрирахме, а просто маскирахме проблема

Александър Сиди: Когато кръстихме циганите роми, не ги интегрирахме, а просто маскирахме проблема

Александър Сиди: Когато кръстихме циганите роми, не ги интегрирахме, а просто маскирахме проблема - изображение

„Концепцията за промени в политиката на интеграция на циганския (ромския) етнос в България и мерките за реализацията им“ е факт и около нея вече се разгоряха дискусии. За документа, неговия смисъл и причините, довели до създаването му и неговото представяне пред обществото, говорим с Александър Сиди. Депутатът е категоричен, че обществото няма как да даде отново време на политиците, за да решат сериозните проблеми. Интеграцията на циганите е част от начина, по който да бъдат решени проблемите, н остава дума за реално приобщаване, а не за онова, което множество неправителствени организации и циганските барони са превърнали в доходоносен бизнес. Александър Сиди е убеден, че този бизнес трябва да бъде прекратен веднага.

Г-н Сиди, в концепцията, която предложихте на вниманието на обществото, посочвате, че липсата на адекватна реакция от страна на държавата крие сериозен риск от конфликт. Как очаквате държавата да промени реакцията си и съществува ли механизъм за въздействие върху нея?

Разбира се, че съществува, затова се занимаваме с политика. Проблемът с гетата и невписването на една сериозна група български граждани е, че в последните трийсет години тези хора бяха използвани единствено като донори на гласове от политически сили от всички цветове и това е основната причина да не се търси решение на проблема. Всички знаем, че дойдат ли избори, големите партии влизат в гетата и решават проблемите си чрез различните цигански барони. Изготвянето на концепцията сега, в средата на мандата е вододел. Казваме: ние това повече не можем да търпим, както не могат да го търпят и българските граждани. Случаят Войводиново беше само спусъка на едно дълго натрупано напрежение, което изби. Така стигнахме до тази концепция, която между другото, съдържа всички онези мерки, които ВМРО е предлагала през годините като опозиция и сега са събрани в един цялостен документ.

Да поговорим за концепцията. Поставяте сериозен акцент върху връщането в училище на децата от циганските общности, задължителното посещение на детска градина, създаването на специални програми. Тези мерки са част от един куп програми, както държавни, така и на НПО, и до момента и очевидно не работят. Защо?

Отговорихте, задавайки въпроса. Ангажимент на държавата е да отдели ресурс, който да предостави на НПО, които от своя страна да свършат работата. Това е, което държавата прави до момента. Има финансов ресурс и той изтича към НПО, чиято основна цел е да правят бизнес от това. Те не интегрират малцинствата по простата причина, че те са основен източник на доходи и никой не иска да реже клона, на който седи. Аз неведнъж съм задавал въпроса колко организации за интеграция на евреите има в България. Отговорът е нула, има една, която запазва културната им идентичност, но не и за интеграция, защото те отдавна са интегрирани. В същото време има над 300, които се занимават с интеграцията на циганите, защото това е доходоносен бизнес. Около един милиард лева е струвала декадата на ромското включване.

И резултатът от нея е абсолютна нула?

Абсолютна нула, когато става дума за интеграция, но тези пари са отишли някъде.

Съществува ли форма на контрол, за да не говорим за подобни нулеви резултати?

Това, което предлагаме е форма на контрол. Да се прекрати порочната практика да се наливат пари в циганските барони и тогава няма нужда да се отделят средства за интеграция на някаква група при положение, че има закони еднакви за всички. Всяко отклонение от това правило създава прецедент за незаконосъобразност, което според нас е грешно и неправилно. Решението ще дойде, когато бъде спряна дейността на такива НПО, а държавата влезе непосредствено в ролята си, а не чрез своите посредници точно в лицето на различни неправителствени организации.

Големият въпрос обаче е дали наистина държавата ще влезе в ролята си след като от години отказва да го направи и какво трябва да се промени, за да започне тя да действа?

Няма друг избор. Ако решенията не бъдат взети от политиците, ще ги вземе улицата. Видяхме го във Войводиново - класически пример затова какво следва. Преди това го видяхме и в Катуница, но тогава беше само предупреждение. Това, което сега стана във Войводиново и за което биват обвинявани властите, е, че целият етнос там бил наказан, а имало само двама лоши. Населението, което обитава законни къщи каза, че не иска повече цигани, защото живеят незаконно, мърсят и т.нат., а всичко това е демонстрация, че властта минава в ръцете на улицата, което не би трябвало да се случва в една правова държава. Именно затова държавата трябва да се намеси веднага и да реши проблема кардинално. Иначе се създава усещането за различие -имаш права само защото си циганин, а ако си българин имаш само проблеми, не получаваш общинско жилище, социални помощи, нито подкрепата на държавата. Този двоен стандарт може да доведе единствено до напрежение на улицата, каквото видяхме във Войводиново.

Не ви ли се струва крайна мярката, насочена към ограничаването на раждаемостта на жени, които са оставили две или повече деца за отглеждане в социални заведения, както и системата за доброволно ограничаване на раждаемостта в маргиналните общност, включително извършването на аборт с пари от държавата? Крайна, защото противоречи на свободния избор и влиза в противоречие с позицията на църквата.

Отзад напред ще започна отговора. Позицията на църквата е нещо, с което бихме могли да се съобразим, но тя не формира мнението на ВМРО. В случая става дума за други идеи – най-просто семейно планиране и полова култура. Чух крайни обвинения, включително и за фашизъм,за връщане към времето от 1942 г. Проблемът у нас е, че не се чете. Препоръчвам на вашите читатели да го правят, защото не може да видим едно заглавие във „Фейсбук“ и да решим, че сме прочели концепцията. Написали сме го ясно и просто в нея. Става въпрос за семейно планиране и полова култура. Не са малко случаите, когато жени от тази маргинализирана общност гълтат презервативите и повече от естествено е да няма ефект. Затова говорим за полова култура, но и за избор. Обвиняват ни, че мерките ограничават правото на избор, но това е абсурдно, защото с тях ние реално им даваме право на избор, докато сега те нямат такъв. Нали сте чували в различни репортажи как жената казва, че не е искала да забременее, но станало. Жени, които имат 6, 7 или 8 деца съм уверен, че не са искали да родят толкова. Особено, когато не можеш да ги гледаш, а семейното планиране е точно това – в кой момент от живота си да имаш дете, за да си в състояние да му осигуриш всичко, което е необходимо.

Как реално ще бъдат премахнати гетата, след като десетилетия властта си затваря очите? Ще се съгласите, че всеки кмет е наясно с това колко са незаконните постройки в циганския квартал, както е наясно и с всичко, ставащо на неговата територия – от разпространението на дрога до магазините, които не са регистрирани, но работят.

С тежка техника, няма никакъв друг начин. В тях се генерира сериозна престъпност, те са мястото, на което едни хора живеят по нечовешки начин и биват провокирани да го правят от правозащитни организации и циганските барони, които печелят на техен гръб от това, че в гетото има не сива, а направо черна икономика. Никой не иска да помогне тези хора да излязат от него. Това е едната страна на медала. Другата е, че когато няма закон е много лесно да вдигнеш коптор и да живееш в него с жена си и десетте си деца. Тези хора трябва да бъдат накарани да живеят нормално, по начина, по който живеят всички останали български граждани. Това ще стане като се премахнат незаконните постройки и като се възстанови законността на тези места. Един пример ще дам. Помните ли случая в Столипиново, където собственици на имоти плащат данъци на община Пловдив, но не могат да влязат в тях, защото там са поникнали коптори, които не могат да бъдат разрушени. И не говорим само за гетата, а за справяне с цялото незаконно строителство, без значение кой е собственикът и къде се намира постройката.

Вашият документ може ли да промени усещането на българите за социалната несправедливост и да направи така, че представителите на маргиналните общности да спрат да се чувстват безнаказани?

Да, можем чрез този документ. Ако той влезе в сила ще постигнем точно това.

В концепцията отделяте сериозно внимание на социалните плащания и тяхното намаляване. Защо?

Един от най-големите разходи на държавата е свързан именно със социалните плащания. Ограничаването им е нужно. Човек трябва да ги получава, докато си стъпи на краката. Хората без трудови навици трябва да минат през квалификация, преквалификация и да бъдат върнати на пазара на труда. Така ще бъде решен и един от сериозните проблеми на българските работодатели, които усещат остро липсата особено на нискоквалифицирана работна ръка.
В концепцията е записано ясно, че ако искаш да получаваш социални помощи, когато си над 18 години трябва да минеш през бюрото по труда, където да ти предложат работа или преквалификация, ако няма подходяща работа. След като откажеш подадената от държавата ръка, няма да получаваш помощи. Ще се оправяш сам след като си достатъчно разумен, грамотен и интелигентен и отказваш помощта. В този случай държавата няма да има ангажимент към този човек. Какво направихме ние до момента? Превърнахме голяма част от хората от тази общност в едни работещи на социални помощи. Абсурдно е.

Да, но е факт.

А това е тежест за всички български граждани, които работят. Голяма част от нашите доходи отиват, за да плащаме социалните помощи на тези невписани хора. Според нас това е важното, кардинално и радикално нещо, което трябва да бъде направено. Тези хора трябва да се научат, че не могат да получават социални помощи през целия си живот. Уверен съм, че ако този вид социални плащания бъдат прекратени, те ще намерят начин да си изкарват прехраната.

Отново обаче стигаме до въпроса за контрола. Едно от предложенията ви е свързано с обвързването на социалните помощи с грамотността- когато човек е неграмотен, това да бъде достатъчно сериозен мотив да получи помощ с по-малък размер. Детските надбавки пък ще бъдат в натура, когато парите не се използват по предназначение. Как ще бъде установено, че е така и как ще бъде контролирано случва ли се в действителност?

Основното образование у нас е задължително. Когато не си изпълнил това свое основно конституционно задължение, не може да черпиш права от различни закони, които са под шапката на конституцията. Не би трябвало да става, но у нас се случва. Искам да ви кажа, че от половин година съм член на комисията по социална политика и все още не успявам да събера целия обхват на местата, от които един човек би могъл да получава помощи. То не са за раждане, за нетрудоспособност, за бедност, за храна, за отопление и още, и още. Не разбираме как е възможно в държава, в която има минимална работна заплата с определена сума да има хора, които не работят, а имат по-голям доход от работещите. Затова е нужно на обща годишна база да бъдат ограничени парите, които могат да бъдат получавани за всички видове социални плащания. Сумата е нужно да бъде по-ниска от парите, които човек получава, когато работи. Това ще бъде стимул да си намериш работа, дори да е за минимална работна заплата, но доходът ти ще бъде по-голям отколкото ако си на помощи. А в момента се получава така, че една циганка с три, четири или пет деца, която се води самотна майка и получава помощи затова, въпреки че живее с Хасан и продължават да произвеждат поколение, което със сигурност не е чрез непорочно зачатие, се води самотна майка, защото така е по-изгодно. Доходите, които те получават са много по-високи от трудовите доходи на голяма част от българските граждани. Ето затова искаме да ограничим възможността за получаване на такива помощи. Това е най-важното в тази концепция и този е пътят. А когато се ограничат социалните плащания ще се намерят и пари за събарянето на незаконните постройки, защото това струва пари, които държавата трябва да плати. После тя би трябвало да си ги вземе от хората, живеещи там, но на всички ни е ясно, че трудно можеш да вземеш на босия обувките, защото той няма такива. Спестеното може да се използва за увеличаване доходите на най-възрастните, които са най-уязвимите. Сега няма как държавата да отдели за пенсиите, защото по-голямата част от парите отиват за социални помощи.

Как ще гарантирате, че това не е поредната политическа кампания, свързана с предстоящите избори, а е реална и смислена политика, за която ВМРО ще настоява да бъде осъществена?

С чувство на хумор мога да ви кажа, че лично Красимир Каракачанов през генерал Явор Матеев пратиха циганите да бият момчето във Войводиново, за да може ние да извадим политически дивиденти от това. Получи ни се чудесно, това е страхотна конспирация. Извън шегата обаче твърденията, че това е политически ход, са толкова несъстоятелни, че аз съм изумен, че подобно нещо хрумва на някого. Пак ще повторя, че концепцията не се е появила от нищото, тя съдържа всички предложения, които през годините сме представяли. Просто за първи път сме част от управлението на страната и предлагаме цялостна концепция за справяне с проблема. Затова и не приемам обвиненията, че сега предлагаме това, защото идват избори. Идват обаче европейски избори, които до преди дни нямаха много общо с проблема с циганите.

А сега защо имат, г-н Сиди?

Защото преди дни имаше едно скандално гласуване в европарламента на резолюция, според която правата на циганите били накърнявани и трябва да бъдат предприети мерки в тяхна защита. Скандално и безобразно! Това е върхът на лицемерието. Аз наистина не мога да си представя, че е възможно да има по-голямо лицемерие в Европа, при положение, че Франция преди няколко години изгони голяма група български и румънски цигани, защото си направили катун. Всички помним това, нали? Същата тази Франция вчера гласува резолюцията. Връх на лицемерието! Всъщност след този акт на ЕП това вече може да бъде използвано и като политическа тема и за съжаление европейските институции правят така, че партии като нашата да правят изказвания, които да се приемат като политически. А и в България всяка година има избори. Ами дайте въобще да не говорим тогава.

Това не е решение, нали, а и вие, от ВМРО, говорите.

Да, защото тези проблеми трябва да бъдат поставени на масата и решени! Попитахте още готови ли сме да отстояваме концепцията. Лично лидерът на ВМРО и вицепремиер по сигурността Красимир Каракачанов направи концепцията и заяви сериозно, че ако тя не срещне никаква подкрепа от страна на нашите партньори от ГЕРБ, ще напуснем управлението. Когато не гледаме в една посока с тях, ще се оттеглим отново в опозиция каквато сме били години наред и нямаме проблем с това, защото за ВМРО не е самоцел да бъде както в политиката, така и в управлението на страната. Вижте, текстът на концепцията не е свещена крава и може да заедно с партньорите ни от ГЕРБ да обсъдим текстовете и да направим документа работещ. Вярвам, че това ще се случи.

Ще видим дали това наистина ще стане. Бихте ли казали кои са хората, създали текста на концепцията?

Не мога поименно да ги изброя, но става дума за много добри юристи, които създадоха документ, който да не бъде атакуван много сериозно.

В смисъл?

В смисъл текстовете да не бъдат атакувани, че са противозаконни или противоконституционни, а иначе политически и в студиата на медиите те биват атакувани лесно.

Очаквате ли потокът от „фалшиви новини“ , свързани с предложението ви и дискусията около него да нараства лавинообразно?

Пак с чувство на хумор ще кажа, че преди да създадем концепцията, изработихме закон за фалшивите новини, за да бъдем в състояние да спрем всички атаки срещу нас. Точно като в книгите на Оруел. Както казват нашите политически опоненти, основната ни цел е да превземем всичко. Спирайки с чувството за хумор, отговарям с да. Да, очакваме изключително злобни новини и коментари по темата от фалшиви сайтове и тролове. Виждаме ги вече. Сериозно обаче ние сме готови със закона за фалшивите новини, който би решил проблема.

Надявам се за това също да поговорим и да представите проекта на този закон. Сега обаче да Ви върна към концепцията. Ако тя бъде одобрена какъв е срокът, в който заложеното в нея да бъде реализирано?

Някои от нещата могат да се случат веднага, защото са част от законодателството, но има или наредби, които пречат за изпълнението им, или други фактори не съдействат въпросите да бъдат решени. Други от мерките ще изискват законодателни инициативи. В общ план смятам, че резултатът може да е видим в рамките на година –две. Няма как с магическа пръчка да унищожим гетата и да накараме тези хора още утре да станат едни прекрасни и добри граждани, каквито са мнозина от тях. Може би тук е мястото да кажа с нескрито чувство на гордост, че един от хората, който подкрепя Красимир Каракачанов в неговите действия, е проф.Александър Чирков. Прекрасен хирург и кардиолог, спасил хиляди животи, и който е от циганското гето във Видин, но няма никакъв проблем и се гордее с циганския си произход.

За първи път от години в официален документ използвате наименованието цигани, а в скоби поставяте роми. Не се ли притеснявате, че ще ви обвинят в политическа некоректност или във ВМРО вярвате, че когато започнем да наричаме нещата с истинските им имена има реален шанс да направим първата стъпка към излизането от хаоса и възстановяването на равновесието?

Да, смятаме, че трябва да наричаме нещата с истинските им имена. Скобите, в които сме добавили думичката роми, са за онези неправителствени организации, които се самозабравиха през годините и очевидно дори са забравили как се наричат помежду си представителите на този етнос. Когато кръстихме циганите роми, не ги интегрирахме, а просто маскирахме проблема за малко. Циганите са си цигани и в това няма нищо лошо, както няма нищо лошо в това да си евреин, арменец и така нататък. Проблемът трябва да бъде назован, за да може да бъде решен. Затова концепцията е насочена към циганите, тъй като те са голямата част от невписаните граждани в българското общество и няма смисъл да лицемерничим и наричаме нещата с други имена, за да бъдем политически коректни. Да оставим настрани политическата коректност, защото имаме тежки проблеми за решаване. Ако ние, политиците, спазваме политически коректния тон, то улицата ще реши проблемите, а това не е добро за никого.

Автор: Гергана Караилиева
Снимка: Личен архив

5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияНовиниАнкетиВидео